งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระที่ 3.1 ความก้าวหน้าในการจัด เตรียมพิธีเปิดอาคาร กรมทรัพยากรน้ำ (สบก.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระที่ 3.1 ความก้าวหน้าในการจัด เตรียมพิธีเปิดอาคาร กรมทรัพยากรน้ำ (สบก.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระที่ 3.1 ความก้าวหน้าในการจัด เตรียมพิธีเปิดอาคาร กรมทรัพยากรน้ำ (สบก.)

2 คณะกรรมการฯ ได้จัดให้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ห้องประชุมชั้น 10 กรมทรัพยากรน้ำ 1. การเตรียมการด้านพิธีสงฆ์ พิธีการและ ประสานงาน - นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ทำพิธี เจริญพระพุทธมนต์ ในช่วงเช้าและ ถวายอาหารปิ่นโต โดยใช้สถานที่ บริเวณห้องโถงชั้น 9

3 - แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ 200 คน - ตาลปัตร ให้มีรูปตราสัญลักษณ์ กรมทรัพยากรน้ำ - การแสดงดนตรี ให้มีดนตรีหรือเปิด เพลงเบา ๆ ตลอดพิธี - การว่าจ้างบริษัท (Organizer) มาดำเนินการ ที่ประชุมได้มอบหมาย ให้ฝ่ายเลขาฯ รับไปพิจารณาและหารือ ถึงขอบเขต รูปแบบการดำเนินงานกับ

4 Organizer และนำมาแจ้งที่ประชุมอีก ครั้งหนึ่ง 2. การเตรียมการด้านอาหารและเครื่องดื่ม (ส่วนกลาง+สทภ.1-10) - จัดซุ้มอาหาร จำนวน 10 ซุ้ม จัดทำซุ้มโต๊ะ เก้าอี้ ให้ประสานกับ บริษัท เสริมสุข จำกัด หรือ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

5 3. การเตรียมการด้านการประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี และของที่ระลึก - ให้มีการประชาสัมพันธ์ โดยการเชิญ สื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีเปิดฯ - ให้ สนผ. แจ้งเวียนรายงานประจำ ปี2549 ให้ สำนัก/ศูนย์/สทภ./ กลุ่มงาน ตรวจสอบ - ของที่ระลึก (เข็มกลัดติดเน็คไท สำหรับ สุภาพบุรุษ) เข็มกลัดติดเสื้อสำหรับ สุภาพสตรี

6 4. การเตรียมการด้านอาคารสถานที่และ ยานพาหนะ - ห้องประชุมชั้น 9 คาดว่าจะแล้วเสร็จ ประมาณเดือน มี.ค. 50 และอาคาร ฝึกอบรม ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง คาดว่าในช่วงที่มีพิธีเปิดอาคาร ฯ งานก่อสร้างโครงสร้างก่อสร้างแล้วเสร็จ - การจัดนิทรรศการประสาน สสป. ถึง ขนาดของบอร์ดนิทรรศการที่จะนำมาใช้ - ประสานงานด้านการจราจรกับ สน.บางซื่อ และ สน.สามเสน กทม. -------------------------------------------


ดาวน์โหลด ppt วาระที่ 3.1 ความก้าวหน้าในการจัด เตรียมพิธีเปิดอาคาร กรมทรัพยากรน้ำ (สบก.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google