งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระที่ 3.1 การตรวจสอบประวัติส่วนบุคคลใน ระบบ DPIS ทาง Intranet กรมทรัพยากรน้ำ ด้วยตนเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระที่ 3.1 การตรวจสอบประวัติส่วนบุคคลใน ระบบ DPIS ทาง Intranet กรมทรัพยากรน้ำ ด้วยตนเอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระที่ 3.1 การตรวจสอบประวัติส่วนบุคคลใน ระบบ DPIS ทาง Intranet กรมทรัพยากรน้ำ ด้วยตนเอง

2 การตรวจสอบประวัติส่วนบุคคลในระบบ DPIS ทาง Intranet กรมทรัพยากรน้ำ ด้วยตนเอง DPIS คือระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของ ก.พ. ปัจจุบันกรมทรัพยากรน้ำใช้ DPIS เวอร์ชัน 3.5 ข้าราชการของกรมทรัพยากรน้ำทุกคนสามารถ ตรวจสอบประวัติของตนเองได้ผ่านเว็บท่าภายใน (intranet )

3 INTRANET เผยแพร่ที่เว็บท่า intranet.dwr.go.th ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากเครือข่ายในตึกกรมทรัพยากรน้ำ และ ภาคเท่านั้นintranet.dwr.go.th

4 ข้อมูลใน INTRANETกรมทรัพยากรน้ำปัจจุบัน แบ่งตามช่องทางเข้าถึงได้ 2 แบบ 1 ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ทางเว็บท่าอินทราเน็ต เท่านั้น (intranet.dwr.go.th )intranet.dwr.go.th 2 ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้จากทั้ง เว็บท่าอินทราเน็ต และ เว็บท่าอินเตอร์เน็ต( www.dwr.go.th )www.dwr.go.th 2.1 ข้อมูลที่มีความละเอียดของเนื้อหา แตกต่างกันเมื่อเข้าถึงจาก แต่ละช่องทางที่กล่าว มาแล้ว 2.2 ข้อมูลที่มีเนื้อหาเหมือนกันเมื่อเข้าถึง จากทั้งสองช่องทาง

5 1 ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ทางเว็บท่า อินทราเน็ต (intranet.dwr.go.th ) เท่านั้นintranet.dwr.go.th

6 ขั้นตอนการตรวจข้อมูลบุคคล 1 ช่อง Username ใส่เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 2 ช่อง Password ใส่ วันที่ เดือนที่ ปี พ. ศ. ที่เกิด โดย ใช้ เลขวันที่ 2 หลัก เดือนที่ 2 หลักและ ปีพ. ศ.4 หลัก 3 คลิ๊กปุ่ม Login สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ 18 เรื่อง คู่มือ

7 กรณีมีข้อผิดพลาด ไม่สามารถเข้าระบบได้ ใ ห้ตรวจสอบข้อมูล เลขประจำตัวประชาชน และ วันเดือน ปี เกิด ในระบบ DPIS กับ กลุ่มงานบุคคล สำนักบริหารกลาง

8 เมื่อเข้าระบบได้ระบบจะแสดงข้อมูลบุคคลโดยอัตโนมัติ

9 ข้อมูลบุคคล รูป หากยังระบบยังไม่แสดงรูป หรือ รูปไม่ทันสมัย ให้ส่งไฟล์รูปแต่งเครื่องแบบปกติขาว ขนาด 2 นิ้ว โดยเป็นไฟล์นามสกุล JPG ความละเอียดภาพ 65 dpi และใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เป็นชื่อไฟล์ เช่น 1111111111111.jpg แนบกับ E mail ส่งมาที่ dwrdpis@yahoo.com มีข้อสงสัยทางด้านเทคนิค ติดต่อ น.ส.แก้วตา แซ่ลิ้ม ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

10 ตัวอย่างข้อมูลการดำรงตำแหน่ง

11 ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลในแต่ละเรื่อง โดยคลิกที่ปุ่มรูปตาเพื่อดูรายละเอียดในแต่ละรายการ

12 ตัวอย่างข้อมูลรายละเอียดการดำรงตำแหน่ง

13 ข้อมูลไม่ทันสมัย ทำบันทึกพร้อมแนบหลักฐานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ถึง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบุคคล ผ่าน ฝ่ายบริหารงานทั่วไปที่ตนสังกัดอยู่

14 สัมภาษณ์ และ วิดิทัศน์

15 2.1 ข้อมูลที่มีความละเอียดของเนื้อหาแตกต่าง กันเมื่อเข้าถึงจาก แต่ละช่องทาง

16

17 การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทรัพยากรน้ำ ระดับหมู่บ้านในพื้นที่ เข้าดูจาก www.dwr.go.th จะมีแต่ผล การดำเนินการเท่านั้นwww.dwr.go.th

18 การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทรัพยากรน้ำระดับ หมู่บ้านในพื้นที่ เข้าดูจาก intranet.dwr.go.th จะมีผลการ ดำเนินการ และข้อมูลที่ใช้ในการประสานงาน ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง intranet.dwr.go.th

19 2.2 ข้อมูลที่มีเนื้อหาเหมือนกันเมื่อเข้าถึงจาก ทั้งสองช่องทาง

20 2.2 ข้อมูลที่มีเนื้อหาเหมือนกันเมื่อเข้าถึงจากทั้งสองช่องทาง

21 1 ข้อมูลในแต่ละเรื่องที่ปรากฏในอินทราเน็ต 2 การออกแบบสถานีท่าของหน่วยงานให้มี รูปแบบและเนื้อหาเป็นเอกลักษณ์แสดง ความเป็นหน่วยงานในกรมทรัพยากรน้ำ 3 การประกวดสถานีท่า การพัฒนา INTRANET กรมทรัพยากรน้ำ


ดาวน์โหลด ppt วาระที่ 3.1 การตรวจสอบประวัติส่วนบุคคลใน ระบบ DPIS ทาง Intranet กรมทรัพยากรน้ำ ด้วยตนเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google