งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบประวัติส่วนบุคคลในระบบ DPIS ทาง Intranet กรมทรัพยากรน้ำ ด้วยตนเอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบประวัติส่วนบุคคลในระบบ DPIS ทาง Intranet กรมทรัพยากรน้ำ ด้วยตนเอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระที่ 3.1 การตรวจสอบประวัติส่วนบุคคลใน ระบบ DPIS ทาง Intranet กรมทรัพยากรน้ำ ด้วยตนเอง

2 การตรวจสอบประวัติส่วนบุคคลในระบบ DPIS ทาง Intranet กรมทรัพยากรน้ำ ด้วยตนเอง
ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของ ก.พ. ปัจจุบันกรมทรัพยากรน้ำใช้ DPIS เวอร์ชัน 3.5 ข้าราชการของกรมทรัพยากรน้ำทุกคนสามารถ ตรวจสอบประวัติของตนเองได้ผ่านเว็บท่าภายใน (intranet )

3 INTRANET เผยแพร่ที่เว็บท่า intranet. dwr. go
INTRANET เผยแพร่ที่เว็บท่า intranet.dwr.go.th ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากเครือข่ายในตึกกรมทรัพยากรน้ำ และ ภาคเท่านั้น

4 ข้อมูลใน INTRANETกรมทรัพยากรน้ำปัจจุบันแบ่งตามช่องทางเข้าถึงได้ 2 แบบ
1 ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ทางเว็บท่าอินทราเน็ต เท่านั้น (intranet.dwr.go.th ) 2 ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้จากทั้ง เว็บท่าอินทราเน็ต และ เว็บท่าอินเตอร์เน็ต( ) 2.1 ข้อมูลที่มีความละเอียดของเนื้อหาแตกต่างกันเมื่อเข้าถึงจาก แต่ละช่องทางที่กล่าวมาแล้ว 2.2 ข้อมูลที่มีเนื้อหาเหมือนกันเมื่อเข้าถึงจากทั้งสองช่องทาง

5 1 ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ทางเว็บท่าอินทราเน็ต (intranet. dwr. go
1 ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ทางเว็บท่าอินทราเน็ต (intranet.dwr.go.th ) เท่านั้น

6 สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ 18 เรื่อง
ขั้นตอนการตรวจข้อมูลบุคคล 1 ช่อง Username ใส่เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 2 ช่อง Password ใส่ วันที่ เดือนที่ ปี พ.ศ. ที่เกิด โดย ใช้ เลขวันที่ 2 หลัก เดือนที่ 2 หลักและ ปีพ.ศ.4 หลัก 3 คลิ๊กปุ่ม Login คู่มือ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ 18 เรื่อง

7 กรณีมีข้อผิดพลาด ไม่สามารถเข้าระบบได้ ให้ตรวจสอบข้อมูล เลขประจำตัวประชาชน และ วันเดือน ปี เกิด ในระบบ DPIS กับ กลุ่มงานบุคคล สำนักบริหารกลาง

8 เมื่อเข้าระบบได้ระบบจะแสดงข้อมูลบุคคลโดยอัตโนมัติ

9 ข้อมูลบุคคล รูป หากยังระบบยังไม่แสดงรูป หรือ รูปไม่ทันสมัย
ให้ส่งไฟล์รูปแต่งเครื่องแบบปกติขาว ขนาด 2 นิ้ว โดยเป็นไฟล์นามสกุล JPG ความละเอียดภาพ 65 dpi และใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เป็นชื่อไฟล์ เช่น jpg แนบกับ E mail ส่งมาที่ มีข้อสงสัยทางด้านเทคนิค ติดต่อ น.ส.แก้วตา แซ่ลิ้ม ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

10 ตัวอย่างข้อมูลการดำรงตำแหน่ง

11 ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลในแต่ละเรื่อง
โดยคลิกที่ปุ่มรูปตาเพื่อดูรายละเอียดในแต่ละรายการ

12 ตัวอย่างข้อมูลรายละเอียดการดำรงตำแหน่ง

13 ข้อมูลไม่ทันสมัย ทำบันทึกพร้อมแนบหลักฐานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ถึง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบุคคล ผ่าน ฝ่ายบริหารงานทั่วไปที่ตนสังกัดอยู่

14 สัมภาษณ์ และ วิดิทัศน์

15 2.1 ข้อมูลที่มีความละเอียดของเนื้อหาแตกต่างกันเมื่อเข้าถึงจาก แต่ละช่องทาง

16 2.1 ข้อมูลที่มีความละเอียดของเนื้อหาแตกต่างกันเมื่อเข้าถึงจาก แต่ละช่องทาง

17 การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทรัพยากรน้ำระดับหมู่บ้านในพื้นที่ เข้าดูจาก www
การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทรัพยากรน้ำระดับหมู่บ้านในพื้นที่ เข้าดูจาก จะมีแต่ผลการดำเนินการเท่านั้น

18 การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทรัพยากรน้ำระดับหมู่บ้านในพื้นที่ เข้าดูจากintranet.dwr.go.th จะมีผลการดำเนินการ และข้อมูลที่ใช้ในการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

19 2.2 ข้อมูลที่มีเนื้อหาเหมือนกันเมื่อเข้าถึงจาก
ทั้งสองช่องทาง

20 2.2 ข้อมูลที่มีเนื้อหาเหมือนกันเมื่อเข้าถึงจากทั้งสองช่องทาง

21 การพัฒนา INTRANET กรมทรัพยากรน้ำ
1 ข้อมูลในแต่ละเรื่องที่ปรากฏในอินทราเน็ต 2 การออกแบบสถานีท่าของหน่วยงานให้มี รูปแบบและเนื้อหาเป็นเอกลักษณ์แสดง ความเป็นหน่วยงานในกรมทรัพยากรน้ำ 3 การประกวดสถานีท่า


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบประวัติส่วนบุคคลในระบบ DPIS ทาง Intranet กรมทรัพยากรน้ำ ด้วยตนเอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google