งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Contents 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไผ่และเส้นใยไผ่ 2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเส้นใยไผ่ 3. สมบัติของเส้นใยไผ่ต่อการใช้งานในสิ่งทอ 4. การประยุกต์ใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Contents 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไผ่และเส้นใยไผ่ 2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเส้นใยไผ่ 3. สมบัติของเส้นใยไผ่ต่อการใช้งานในสิ่งทอ 4. การประยุกต์ใช้งาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Contents 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไผ่และเส้นใยไผ่ 2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเส้นใยไผ่ 3. สมบัติของเส้นใยไผ่ต่อการใช้งานในสิ่งทอ 4. การประยุกต์ใช้งาน เส้นใยไผ่ในอนาคต

3 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไผ่และเส้นใยไผ่ Composition of bamboo : Cellulose 45--50 % Hemicelluloses 20--25 % Lignin 20--30% Pectin 0.5--1.5% ขึ้นอยู่กับชนิดสายพันธุ์

4 Bamboo pulp viscose fiber Regenerated fiber การใช้เส้นใยไผ่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ & Natural bamboo fiber Natural fiber

5 natural bamboo fiber Vascular bundle Fiber strand

6 Methods alkali treatment \oxidation treatment\ mechanical treatment \ enzyme treatment Detonation treatment \ alkali treatment ammonia + urea treatment\ alkali treatment alkali treatment \oxidation treatment\ mechanical treatment 2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเส้นใยไผ่

7 Research Progresses (2) กระบวนการเตรียมและผลิต เส้นใยไผ่สำหรับการใช้ในงานสิ่ง ทอ ด้วยความละเอียดประมาณ 2.0 Tex (1) คัดเลือกสายพันธ์ที่ดีและ เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำเส้นใย ไผ่ (3) การปั่นด้ายและทอผ้าจาก เส้นใยไผ่

8

9 (4) มาตรฐานสำหรับเส้น ใยไผ่ที่ใช้ในงานสิ่งทอ (5) การทดสอบและประเมินสมบัติและโครงสร้างของ natural bamboo fiber

10 3. สมบัติของเส้นใยไผ่ต่อการใช้งานในสิ่งทอ - Morphology - Chemical Composition - Density - Mechanical Properties - Properties of Wet Comfort

11 Bamboo Fiber round, small lumen, polylamellate wall

12 Ramie Flax Jute

13 bamboo fiber bundle single bamboo fiber

14 Flax Ramie

15 Fiber type Bamboo fiber JuteFlax Lignin(%) 10.15513.2952.780 Pectin ( % ) 0.3701.7201.810 Hemicelluloses ( % ) 12.48513.53011.620 Cellulose(%) 73.8368.4078.05 - Chemical Composition

16 Fiber TypeBamboo fiberJuteFlax Density ( g/cm 3 ) 1.4841.4541.527 - Density

17 Fiber Type Moisture regain ( % ) Water retention rate ( % ) Bamboo fiber7.44130.57 Jute7.8865.57 Flax 5.6362.07 - Wet Comfort

18 - Mechanical Properties Fiber Type Mean Tenacity (cN/dtex) Mean Elongation (%) Ramie4.713.760 Viscose2.1623.631 Cotton3.025.636 Jute4.603.14 Flax4.783.96 Bamboo fiber4.803.59

19 4. การประยุกต์ใช้งาน เส้นใยไผ่ใน อนาคต

20

21

22 Bamboo fiber & fabric

23

24 Bamboo beer, medicine anti-aging agents.

25

26

27

28 Bamboo fire-proof ceiling (M1)

29

30

31

32

33

34 Deodorant in refrigerator Water purification Charcoal mat in a car Dehumidifier under floor

35 Vinegar for bathtub Bamboo vinegar soap

36 Bamboo vinegar cosmetics

37

38 Weaved bamboo handicrafts

39

40

41

42

43

44 World bamboo production and consumption map


ดาวน์โหลด ppt Contents 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไผ่และเส้นใยไผ่ 2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเส้นใยไผ่ 3. สมบัติของเส้นใยไผ่ต่อการใช้งานในสิ่งทอ 4. การประยุกต์ใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google