งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เส้นใยไผ่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เส้นใยไผ่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เส้นใยไผ่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษรตศาสตร์

2 Contents 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไผ่และเส้นใยไผ่
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเส้นใยไผ่ 3. สมบัติของเส้นใยไผ่ต่อการใช้งานในสิ่งทอ 4. การประยุกต์ใช้งาน เส้นใยไผ่ในอนาคต

3 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไผ่และเส้นใยไผ่
Composition of bamboo: Cellulose % Hemicelluloses % Lignin % Pectin % ขึ้นอยู่กับชนิดสายพันธุ์

4 การใช้เส้นใยไผ่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
Bamboo pulp viscose fiber Regenerated fiber & Natural bamboo fiber Natural fiber

5 natural bamboo fiber Fiber strand Vascular bundle

6 2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเส้นใยไผ่
Methods alkali treatment \oxidation treatment\ mechanical treatment \enzyme treatment Detonation treatment \ alkali treatment ammonia + urea treatment\ alkali treatment alkali treatment \oxidation treatment\ mechanical treatment

7 Research Progresses (1) คัดเลือกสายพันธ์ที่ดีและเหมาะสมที่สุดสำหรับการทำเส้นใยไผ่ (2) กระบวนการเตรียมและผลิตเส้นใยไผ่สำหรับการใช้ในงานสิ่งทอ ด้วยความละเอียดประมาณ 2.0 Tex การปั่นด้ายและทอผ้าจากเส้นใยไผ่

8

9 (4) มาตรฐานสำหรับเส้นใยไผ่ที่ใช้ในงานสิ่งทอ
(5) การทดสอบและประเมินสมบัติและโครงสร้างของ natural bamboo fiber

10 3. สมบัติของเส้นใยไผ่ต่อการใช้งานในสิ่งทอ
- Morphology - Chemical Composition - Density - Properties of Wet Comfort - Mechanical Properties

11 - Morphology SEM Images of Section
Bamboo Fiber round, small lumen, polylamellate wall

12 Jute Flax Ramie

13 SEM Images of Longitude
single bamboo fiber bamboo fiber bundle

14 SEM Images of Longitude
Flax Ramie

15 - Chemical Composition
Fiber type Bamboo fiber Jute Flax Lignin(%) 10.155 13.295 2.780 Pectin(%) 0.370 1.720 1.810 Hemicelluloses(%) 12.485 13.530 11.620 Cellulose(%) 73.83 68.40 78.05

16 - Density Fiber Type Bamboo fiber Jute Flax Density(g/cm3) 1.484 1.454
1.527

17 - Wet Comfort Fiber Type Moisture regain (%) Water retention rate
Bamboo fiber 7.44 130.57 Jute 7.88 65.57 Flax 5.63 62.07

18 - Mechanical Properties
Fiber Type Mean Tenacity (cN/dtex) Mean Elongation (%) Ramie 4.71 3.760 Viscose 2.16 23.631 Cotton 3.02 5.636 Jute 4.60 3.14 Flax 4.78 3.96 Bamboo fiber 4.80 3.59

19 4. การประยุกต์ใช้งาน เส้นใยไผ่ในอนาคต

20

21

22 Bamboo fiber & fabric

23

24 Bamboo beer, medicine anti-aging agents.

25 Bamboo juice/essence

26 Innovative baboo-based panels

27 Bamboo veneer

28 Bamboo fire-proof ceiling (M1)

29

30

31 Bamboo curtain

32

33 Bamboo charcoal

34 Water purification Deodorant in refrigerator Dehumidifier under floor Charcoal mat in a car

35 Vinegar for bathtub Bamboo vinegar soap

36 Bamboo vinegar cosmetics

37 Bamboo weaved elephant

38 Weaved bamboo handicrafts

39 Bamboo sofa

40 Bamboo table and chairs

41 Bamboo lamp

42 Bamboo bonsai

43 Bamboo garden

44 World bamboo production and consumption map


ดาวน์โหลด ppt เส้นใยไผ่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google