งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการความรู้ ทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลราชวิถี นพ. ปัณณวิชญ์ วงศ์วิวัฒนานนท์ ศูนย์พัฒนาการจัดการความรู้ โรงพยาบาลราชวิถี -3 ธันวาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการความรู้ ทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลราชวิถี นพ. ปัณณวิชญ์ วงศ์วิวัฒนานนท์ ศูนย์พัฒนาการจัดการความรู้ โรงพยาบาลราชวิถี -3 ธันวาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการความรู้ ทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลราชวิถี นพ. ปัณณวิชญ์ วงศ์วิวัฒนานนท์ ศูนย์พัฒนาการจัดการความรู้ โรงพยาบาลราชวิถี -3 ธันวาคม 2553

2 การจัดการความรู้คือ อะไร

3

4

5

6

7

8

9

10 กิจกรรมการจัดการความรู้ใน องค์กร กิจกรรมการจัดการความรู้ใน องค์กร 8 domains in assessing KM in organization การสร้างความรู้ใหม่ การเข้าถึงความรู้อันทรงค่าจาก แหล่งภายนอก การใช้ความรู้ทรงคุณค่านั้นในการ ช่วยการตัดสินใจ นำความรู้ไปปรับใช้กับกระบวนการ ผลผลิตและ / หรืองานบริการ การนำเสนอความรู้ในรูปแบบเอกสาร ฐานข้อมูล ซอฟท์แวร์ การกระตุ้นการเติบโตของความรู้ผ่าน วัฒนธรรมองค์กรและค่าตอบแทน ส่งถ่ายความรู้ที่ดำรงอยู่ไปยังส่วน ต่างๆขององค์กร การตรวจวัดคุณค่าของทรัพยากร ความรู้ และ / หรือผลกระทบของการ จัดการความรู้

11

12

13

14 กิจกรรมจัดการความรู้ใน โรงพยาบาล Community of Practice Routine to Research Best Practice Center of Excellence Meeting/Conference Journal Club Medical Research

15 กิจกรรม KM ใน อดีต การอบรม PMQA แก่บุคลากรโรงพยาบาล ราชวิถี โครงการสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการ ความรู้ให้กับบุคลากร รพ. ราชวิถี –CoP workshop – มอบหมายให้ CoP จัดสร้างนวัตกรรม โครงการจัดเก็บความรู้เพื่อการจัดการความรู้ ใน รพ. ราชวิถี – การฝึกอบรมเพื่อจัดทำระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) KM Day มหกรรมจัดการความรู้ การจัด ประกวดและเผยแพร่ นวัตกรรมของบุคลากร รพ. ราช วิถี

16 KM Day 2009

17

18

19 CoP ใบสั่งยาที่ไม่ชัดเจนและการลด medical errors CoP ห้องผ่าตัด CoP วิสัญญี รพ. ราชวิถี CoP การดูแลผู้ป่วยมะเร็ง CoP การผสมยาเคมีบำบัด CoP การเฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้ ยา CoP การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้ป่วย โรคเรื้อรัง และผู้ใช้บริการ รพ. ราชวิถี

20 CoP กายภาพบำบัดพิชิตโรคปวดไหล่ CoP การป้องกันดูแลแผลกดทับ CoP การพัฒนาแบบประเมินการพยาบาล ผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจ CT 64 slice CoP การวิจัยชีวโมเลกุล CoP การดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ CoP การเฝ้าระวังการติดเชื้อที่ตำแหน่ง ผ่าตัด CoP การป้องกันการพลัดตกหกล้มใน โรงพยาบาล

21 CoP การบันทึกทางการพยาบาลโดยใช้ โปรแกรม ICNP CoP การประกันคุณภาพทางการพยาบาล CoP การดูแลผู้ป่วยที่มีแผลและผู้ป่วยที่มี ทวารเทียม CoP ความปลอดภัยและผลข้างเคียงต่อ บุตรที่ดื่มนมมารดาซึ่งรับประทานยาขณะให้ นม CoP การเฝ้าระวังการติดเชื้อและให้ความรู้ แก่ผู้มาบริจาคโลหิต CoP ………

22 กิจกรรม KM ใน อดีต ( ต่อ ) โครงการจัดเก็บองค์ความรู้ เพื่อจัดการ ความรู้ใน รพ. ราชวิถี – การฝึกอบรมการเป็น Web Blogger – การฝึกอบรม E-learning – การฝึกอบรมโปรแกรมบันทึกวิดิโอหน้าจอ ด้วย Camtasia Studio

23 กิจกรรม KM ใน ปัจจุบัน โครงการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม รพ. ราชวิถี –CoP Assessment –CoP workshops –CoP innovation โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ของ รพ. ราชวิถี – รายการ TV internet ทางสุขภาพ รพ. ราชิถี ผ่านระบบ Planet และ Blog ของเว็บ Knowledgevolution รพ. ราชวิถี

24 กิจกรรม KM ใน ปัจจุบัน โครงการจัดเก็บองค์ความรู้เพื่อการ จัดการความรู้ รพ. ราชวิถี – การฝึกอบรม การจัดทำคลังข้อมูล (Data Warehouse) 2 สัปดาห์ / ครั้ง โครงการจัดประกวดผลงานของศูนย์ พัฒนาการจัดการความรู้

25 กิจกรรม KM ใน อนาคต โครงการจัดทำ TV Internet (Live) เพื่อการจัดการความรู้ รพ. ราชวิถี โครงการพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ โครงการส่งเสริมการวิจัยแบบ R2R โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการ จัดการความรู้ โครงการจัดประกวดผลงานของศูนย์ พัฒนาการจัดการความรู้

26 ประเด็นพัฒนาในการ จัดการความรู้ สร้างระบบไอทีรองรับทั้งการแสวงหา จัดเก็บ แบ่งปัน เผยแพร่ และนำไป ประยุกต์ใช้ซึ่งองค์ความรู้ที่นำไปสู่การ พัฒนาองค์กร ใช้ไอทีทำให้จัดเก็บ Tacit knowledge ได้ง่ายๆและรวดเร็ว ครอบคลุมการจัดเก็บวิดิทัศน์เพื่อ เผยแพร่ผ่านเว็บในระบบบล็อกในงาน ต่างๆ เช่น Meeting, Journal Club, Conference

27 ประเด็นพัฒนาในการ จัดการความรู้ เน้นผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ที่ แปลงมาเป็น explicit knowledge เช่น เอกสาร บล็อก แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนปฏิบัติในงานประจำ เน้นสร้างคุณลิขิต บันทึก บันทึก และบันทึก การสร้างนักเล่าเรื่องไม่ยากเท่าสร้างคุณลิขิต อย่าลืมขั้นตอนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ อย่าลืมการประเมินการจัดการความรู้ ให้เห็น ความคืบหน้าของงาน ตัวจริง รู้ตัวเองว่ายังขาด กระบวนการใด และจะก้าวไปทาง ใด สวัสดี จบแล้ว


ดาวน์โหลด ppt การจัดการความรู้ ทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลราชวิถี นพ. ปัณณวิชญ์ วงศ์วิวัฒนานนท์ ศูนย์พัฒนาการจัดการความรู้ โรงพยาบาลราชวิถี -3 ธันวาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google