งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีตัวอย่าง. กรณีที่ 1 พยาบาลใน ICU ทำ Defibrillation ให้กับผู้ป่วยตาม Order แพทย์ ผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจ มีปัญหาหัวใจเต้น ผิดปกติบ่อยครั้ง แพทย์จึงสั่งในคำสั่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีตัวอย่าง. กรณีที่ 1 พยาบาลใน ICU ทำ Defibrillation ให้กับผู้ป่วยตาม Order แพทย์ ผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจ มีปัญหาหัวใจเต้น ผิดปกติบ่อยครั้ง แพทย์จึงสั่งในคำสั่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีตัวอย่าง

2 กรณีที่ 1 พยาบาลใน ICU ทำ Defibrillation ให้กับผู้ป่วยตาม Order แพทย์ ผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจ มีปัญหาหัวใจเต้น ผิดปกติบ่อยครั้ง แพทย์จึงสั่งในคำสั่ง แพทย์ ให้พยาบาลที่อยู่เวรทำ Defibrillation ให้กับผู้ป่วย โดยสั่งว่า เมื่อลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจ.............. ให้ทำ Defibrillation ด้วยจำนวน กระแสไฟฟ้า.................. หากไม่ เปลี่ยนแปลง ให้เพิ่มเป็น......................... ตามแนวทางปฏิบัติของ สมาคมแพทย์โรคหัวใจ (CPR ผู้ป่วยไปแล้ว และผู้ป่วยเสียชีวิต ไปแล้ว ซึ่งการเสียชีวิตไม่น่าจะเกิดจาก ผลการทำ Defibrillation )

3 หากท่านเป็นผู้นิเทศทางการ พยาบาล 1. ท่านคิดอย่างไรในสถานการณ์ ดังกล่าว 2. ท่านคิดว่าต้องทำอะไรบ้างในฐานะที่ เป็นผู้นิเทศทางการพยาบาล 3. ท่านคิดว่าท่านได้ข้อคิดอะไรบ้างจาก กรณีดังกล่าว

4 กรณีที่ 2 กรณีญาติผู้ป่วยทะเลาะกัน พยาบาลในหอผู้ป่วยแห่งหนึ่ง ดูแลผู้ป่วย มะเร็งระยะสุดท้าย ซึ่งมีญาติดูแลอย่าง ใกล้ชิด พยาบาลทุกคนรู้สึกคุ้นเคยกับ ญาติผู้ป่วยรายนี้มาก ได้สอน / ให้ คำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยอยู่ทุกวัน เมื่อผู้ป่วยเสียชีวิต มีญาติผู้ป่วยอีกคน หนึ่ง ซึ่งพยาบาลไม่เคยพบขอรับผู้ป่วย และทะเลาะกับญาติที่เฝ้าดูแลผู้ป่วยมา ตลอด ( ต่างคน ต่างอ้างสิทธิขอรับผู้ป่วย ซึ่งเสียชีวิตแล้ว )

5 หากท่านเป็นผู้นิเทศทางการ พยาบาล 1. ท่านคิดอย่างไรในสถานการณ์ ดังกล่าว 2. ท่านคิดว่าต้องทำอะไรบ้างในฐานะที่ เป็นผู้นิเทศทางการพยาบาล 3. ท่านคิดว่าท่านได้ข้อคิดอะไรบ้างจาก กรณีดังกล่าว

6 กรณีที่ 3 กรณีที่พบว่าบันทึกการพยาบาลไม่ ตรงกับผู้ป่วย ผู้ป่วยรายหนึ่ง ในหอผู้ป่วยแห่งหนึ่งนั่ง หน้านิ่วคิ้วขมวด ไม่สนใจทีวีที่เปิดอยู่ ตรงหน้า ท่านจึงถามว่าเป็นอะไร ผู้ป่วย ตอบว่า “ ปวดหัว ” ท่านถามต่อจนทราบ ว่าผู้ป่วยมักปวดศีรษะในช่วงเวลาเดียวกัน นี้ทุกวัน และรับประทานอาหารได้น้อย ท่านเห็นว่าพยาบาลกำลังยุ่งกับกิจกรรม อื่น จึงเปิดแฟ้มผู้ป่วยดู ไม่พบข้อมูลปวด ศีรษะ และพบว่ามีบันทึกว่า “ ผู้ป่วย รับประทานอาหารได้ ”

7 หากท่านเป็นผู้นิเทศทางการ พยาบาล 1. ท่านคิดอย่างไรในสถานการณ์ ดังกล่าว 2. ท่านคิดว่าต้องทำอะไรบ้างในฐานะที่ เป็นผู้นิเทศทางการพยาบาล 3. ท่านคิดว่าท่านได้ข้อคิดอะไรบ้างจาก กรณีดังกล่าว

8 กรณีที่ 4 กรณีรับเลือด พยาบาลในหอผู้ป่วยกำลังรับคำสั่งแพทย์ ในขณะที่มีเจ้าหน้าที่ส่งเลือดที่ได้ขอไป มาให้ พยาบาลถามว่า “ ของนาย..........................” ใช่ไหม เจ้าหน้าที่ ไม่ตอบ แต่ยื่นสมุดให้ลงชื่อรับ พยาบาล คนดังกล่าวจึงเซ็นชื่อรับไว้ ( ในขณะนั้น มีพยาบาลอีก 2 คนกำลังปฏิบัติกิจกรรม อื่นอยู่ )

9 หากท่านเป็นผู้นิเทศทางการ พยาบาล 1. ท่านคิดอย่างไรในสถานการณ์ ดังกล่าว 2. ท่านคิดว่าต้องทำอะไรบ้างในฐานะที่ เป็นผู้นิเทศทางการพยาบาล 3. ท่านคิดว่าท่านได้ข้อคิดอะไรบ้างจาก กรณีดังกล่าว


ดาวน์โหลด ppt กรณีตัวอย่าง. กรณีที่ 1 พยาบาลใน ICU ทำ Defibrillation ให้กับผู้ป่วยตาม Order แพทย์ ผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจ มีปัญหาหัวใจเต้น ผิดปกติบ่อยครั้ง แพทย์จึงสั่งในคำสั่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google