งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGISTICS SERVICE PROVIDER INTERFACE Good Management Practices July 14’2006 Saowaluck Theerasuepsakul Vinythai Public Company Limited.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGISTICS SERVICE PROVIDER INTERFACE Good Management Practices July 14’2006 Saowaluck Theerasuepsakul Vinythai Public Company Limited."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGISTICS SERVICE PROVIDER INTERFACE Good Management Practices July 14’2006 Saowaluck Theerasuepsakul Vinythai Public Company Limited

2 Miss Saowaluck Theerasuepsakul Logistics Division Manager Vinythai Public Company Limited E-mail address : theerasuepsakul.saowaluck@solvay.com Scope of Activity “From production to delivery” Sales and production planning Sales and production planning Routing and Delivery Routing and Delivery Inland Transportation Inland Transportation Support customer for safely unloading Support customer for safely unloading Present by Present by

3 บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมทุนระหว่างบริษัท โซลเวย์ เอส เอ ประเทศเบล เยี่ยม บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด ( มหาชน ) และ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด สำนักงาน กรุงเทพฯ : ชั้น 14 อาคารกรีนทาวเวอร์ ถ. พระราม 4 คลองเตย โรงงาน ระยอง : นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โรงงานผลิตผงพลาสติกพีวีซี โรงงานผลิตไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ โรงงานผลิตคลอร์อัลคาไล

4 บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตของบริษัทฯ เป็นกระบวนการผลิตแบบครบ วงจร โดยพึ่งพาวัตถุดิบ และ สาธารณูปโภค ซึ่งจัดหาได้ภายในประเทศทั้งหมด อาทิ เอธิลีน จาก บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด ( มหาชน ) เกลือ จาก บริษัท เกลือพิมาย จำกัด และ กระแสไฟฟ้า จาก บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด ( มหาชน ) เพื่อความมั่นคงในด้านการจัดหาวัตถุดิบ บริษัทฯ ได้ถือหุ้น บางส่วนในบริษัท เกลือพิมาย จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 จาก BVQI และ ISO/IEC 17025 จาก สมอ. ได้รับการรับรองให้ใช้เครื่องหมาย รับรองฮาลาล สำหรับผลิตภัณฑ์คลอร์อัลคาไล และได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร ประเภทวัตถุเจือปน สำหรับผลิตภัณฑ์โซดาไฟเหลว จากสำนักงานคณะกรรมการองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

5 โลจิสติกส์ หมายถึง กระบวนการวางแผนการ ดำเนินการเพื่อควบคุมประสิทธิภาพการไหลเวียน สินค้า / บริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การจัดการคลังสินค้า บริหารต้นทุน การขนส่ง ห่วง โซ่แห่งคุณค่า ไปจนถึงจุดที่มีการใช้งานหรือถึงมือ ผู้บริโภค โดยกระบวนการนี้จะเริ่มตั้งแต่ - กระบวนการจัดซื้อ (Procurement) - การผลิต (Manufacturing) - การจัดเก็บ (Storage) - เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) - การจัดจำหน่าย (Distribution) - การขนส่ง (Transportation) ซึ่งมีผลสำคัญต่อการสร้างความ พึงพอใจให้กับลูกค้า Logistics Management

6 โลจิสติกส์ หมายถึง กระบวนการวางแผนการ ดำเนินการเพื่อควบคุมประสิทธิภาพการไหลเวียน สินค้า / บริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การจัดการคลังสินค้า บริหารต้นทุน การขนส่ง ห่วง โซ่แห่งคุณค่า ไปจนถึงจุดที่มีการใช้งานหรือถึงมือ ผู้บริโภค โดยกระบวนการนี้จะเริ่มตั้งแต่ - กระบวนการจัดซื้อ (Procurement) - การผลิต (Manufacturing) - การจัดเก็บ (Storage) - เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) - การจัดจำหน่าย (Distribution) - การขนส่ง (Transportation) ซึ่งมีผลสำคัญต่อการสร้างความ พึงพอใจให้กับลูกค้า Logistics Management

7 BUSINESS FLOW of VNT’s LOGISTICS Approved order Send electronic DO to the transporter Receive truck planning Receive DO for truck planning and book time window; go to VNT Sending truck follow as time window Loading Caustic Soda Loading PVC Delivery goods to customer. Truck entry to plant upon time window Customer send PO to sale Truck identification by e-technology

8 Our Transport Management Outsourcing Road Transport to Transportation Service Providers and Closely Working together with Our Customers Manage Transport Service Providers with Partnership Relationship and Long termcontracts SHE Q commitment Standard / Procedure / Operation / KPI / Communication CATEMAG

9 –PVC Resin (Siamvic), powder transport: Road bulk tanker, Dry cargo flat-bedded Truck, Dry cargo 20’ & 40’ Containers –Caustic Soda (NaOH), liquid chemical transport: Road bulk tanker Transport Products

10 Responsibilities of Vinythai Public Company  Organizes the periodical meeting to transporters.  Organizes Safety awareness & refreshment training for drivers / transporters  Manages Tank car inspection  Audits to Transporters and Re/Evaluation on yearly basis  Organizes an Exercise emergency control plan  Support customers for safely unloading such as technical assistance, standard quick coupling information

11 Responsibilities of Transporters Commits to transportation services with reference to Thai Law, VNT rules and regulation. Organizes Safety awareness & refreshment training such Defensive driving for drivers, as well as Training Records Manages Yearly physical examination & Reports Organizes Truck/Road tanker preventive maintenance & Records Organizes & Does tanker inspection & records, reports to VNT Reports immediately to Vinythai for any discovered incident/accident and timely do an investigation report Drills an Exercise emergency control upon pre-plan

12 TRANSPORTATION CONTROL  Thai Law, Rule & Regulation  Service Quality  Safety Program  Meeting  Training & Record  Truck/Tanker Inspection  Personal Protection Equipment  Transporters Audit and Re/Evaluation Summary to Control Conditions

13 Sustainable Development on Logistics KPI Logistics Management : Key Performance Indication (KPI) Innovation Technology SHE Q People Development Our MANAGEMENT PRACTICSE

14 Quality Objective Customer Claims Non-Conformance Delay/Early Shipment  Number of claims (Agreed target )  No of Complaints (Agreed target )  No of D/E shipment (Agreed target ) Quality Performance Indicator: Number of customer claims Number of complaints Number of delay/early shipment Monitoring program Target

15 SafetyObjective Safety Objective None first aid accident from transportation and unloading of Products None lost work day accident from transportation and unloading of Products None product leakage accident from transportation and unloading of ProductsTarget Zero Performance Indicator :Number of Accidents

16 Action Plans  VNT Actions 1)Safety awareness/refreshment training for drivers 2)Truck/Tanker inspection 3)Transporter audit 4)Standardize unloading point at customer battery limit   Together by VNT and transporters 1) 1)Periodical meeting 2) 2)Exercise emergency control plan   Transporters Actions (reports to VNT) 1) 1)Defensive driving and Safety awareness training for drivers 2) 2)Truck/Tanker preventive maintenance program 3) 3)Yearly Physical examination to drivers 4) 4)Random visual check and drug is a must

17 Our transporters manage together with Vinythai for service quality by Dedicated Road tankers to VNT’s customers; which built upon Thai code / an international standard. We deliver the 5R’s to our customers by our business partner with the safety and environmental care. 5R’s : Right Quality, Right Quantity,Right place, Right Time, Right Cost

18 A Q & Q U E S T I O N S A N S W E R S

19 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION


ดาวน์โหลด ppt LOGISTICS SERVICE PROVIDER INTERFACE Good Management Practices July 14’2006 Saowaluck Theerasuepsakul Vinythai Public Company Limited.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google