งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทัศนศาสตร์ (Optics) วิชาศึกษาธรรมชาติแสง และการมองเห็น เ ฮี ย น ฟิ สิ ก ส์ โ ต ย ค รู โ อ๊ บ เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทัศนศาสตร์ (Optics) วิชาศึกษาธรรมชาติแสง และการมองเห็น เ ฮี ย น ฟิ สิ ก ส์ โ ต ย ค รู โ อ๊ บ เรื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทัศนศาสตร์ (Optics) วิชาศึกษาธรรมชาติแสง และการมองเห็น เ ฮี ย น ฟิ สิ ก ส์ โ ต ย ค รู โ อ๊ บ เรื่อง

2 แสง (Lights) เป็นคลื่นชนิดหนึ่ง เกิดจากอะตอม เปลี่ยนแปลงพลังงาน แสงมีความเร็วสุญญากาศ 3 x 10 8 m/s ในตัวกลางอื่น ๆ แสงจะมี ความเร็วลดลง ขึ้นกับ คุณสมบัติตัวกลางนั้น

3 คุณสมบัติคลื่น แสง 1 การสะท้อน 2 การหักเห 3 การแทรกสอด 4 การเลี้ยวเบน

4 การสะท้อนแสง เป็นตามกฎการ สะท้อน มุมตกกระทบ เท่ากับ มุมสะท้อน โดย รังสีตกกระทบ รังสีสะท้อน และเส้น ปกติ ต้องอยู่ในระนาบเดียวกัน

5

6

7

8 การสะท้อนของแสง ทำให้เกิด ภาพจากวัตถุบางชนิด การเกิดภาพจาก กระจก กระจกเว้า กระจกนูน กระจกเงาระนาบ

9 กระจกโค้งทรง กลม C

10 C

11 C

12 C

13 C

14 หลักการเขียนภาพกระจก โค้งทรงกลมเว้า 1 ลากแกนมุข 2 ลากเส้นขนานกับแกนมุข สะท้อนผ่านโฟกัส 3 ลากเส้นผ่านจุดศูนย์กลาง สะท้อนกลับทางเดิม

15 C

16 กระจกโค้งทรง กลมเว้า C

17 C

18 ภาพจริง 1 เกิดจากแสงตัดกัน จริง 2 มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ถ้า ต้องการมองเห็นด้วยตาเปล่า ต้องนำ ฉากมาวางกั้น แล้วมองที่ฉาก 3 ภาพที่มองเห็น จะหัวกลับ เทียบกับวัตถุ

19 ภาพเสมือน 1 เกิดจากแสงไม่ตัดกันจริง ต้องต่อ แนวย้อนออกไป 2 มองเห็นด้วยตาเปล่า ไม่ต้องนำ ฉากมาวางกั้น 3 ภาพที่มองเห็น หัวตั้งเหมือน วัตถุ

20 เงื่อนไขการเกิดภาพในกระจก โค้งทรงกลมเว้า C เมื่ อ เกิดภาพจริง เล็ก.. เล็ก กว่าวัตถุ S>>R

21 เงื่อนไขการเกิดภาพในกระจก โค้งทรงกลมเว้า C เมื่ อ เกิดภาพจริง เล็กกว่า วัตถุ S > R

22 เงื่อนไขการเกิดภาพในกระจก โค้งทรงกลมเว้า C เมื่ อ เกิดภาพจริง เท่าวัตถุ S = R

23 เงื่อนไขการเกิดภาพในกระจก โค้งทรงกลมเว้า C เมื่ อ เกิดภาพจริง ใหญ่กว่า วัตถุ R > S > f

24 เงื่อนไขการเกิดภาพในกระจก โค้งทรงกลมเว้า C เมื่ อ เกิดภาพที่ไกลมาก ๆ S = f

25 เงื่อนไขการเกิดภาพในกระจก โค้งทรงกลมเว้า C เมื่ อ เกิดภาพเสมือน ใหญ่ กว่าวัตถุ S < f

26 กระจกโค้งทรง กลมนูน C

27 C

28 C

29 C เงื่อนไขการเกิดภาพในกระจก โค้งทรงกลมนูน S >> R S

30 C เงื่อนไขการเกิดภาพในกระจก โค้งทรงกลมนูน S > R S

31 C เงื่อนไขการเกิดภาพในกระจก โค้งทรงกลมนูน R > S > f S

32 C เงื่อนไขการเกิดภาพในกระจก โค้งทรงกลมนูน S < f S

33 การสะท้อนแสงใน กระจกเงาระนาบ

34 การเกิดภาพใน กระจก ตา

35 การเกิดภาพใน กระจก ตา 1 ระยะภาพ = ระยะวัตถุ 2 ขนาดภาพ = ขนาดวัตถุ 3 ภาพกลับช้าย ขวา


ดาวน์โหลด ppt ทัศนศาสตร์ (Optics) วิชาศึกษาธรรมชาติแสง และการมองเห็น เ ฮี ย น ฟิ สิ ก ส์ โ ต ย ค รู โ อ๊ บ เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google