งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือให้สืบสวน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือให้สืบสวน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือให้สืบสวน
ผู้บังคับบัญชา มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือให้สืบสวน คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือผู้สืบสวน ประธานวางแนวทางการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานสรุปรายงานการสืบสวนภายใน ๖๐ วัน ถ้าสืบสวนไม่เสร็จภายใน ๖๐ วันขอขยายระยะเวลาต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนได้อีก ๖๐ วัน

2 มีความเห็นยุติเรื่อง
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง หรือผู้สืบสวน ผลการสืบสวนข้อเท็จจริง ไม่มีมูล มีความเห็นยุติเรื่อง เสนอสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อผู้ออกคำสั่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง หรือสั่งให้สืบสวน

3 คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือผู้สืบสวน
มีมูลความผิดทางวินัย ผิดวินัยไม่ร้ายแรง ผิดวินัยร้ายแรง แจ้งแบบ สส.๒ สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน ข้อกล่าวหาให้กับผู้ถูกกล่าวหา เสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนเพื่อให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงต่อไป ให้ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคำชี้แจงและนำพยานหลักฐานเข้าหักล้าง คณะกรรมการลงมติชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน พยานหลักฐานของผู้ถูกล่าวหาไม่สามารถหักล้างพยานหลักฐานของผู้กล่าวหาได้ มีความผิดทางวินัยตามข้อกล่าวหาใด เห็นควรรับโทษสถานใด มาตราใด เป็นการประทำความผิดอาญาหรือต้องรับผิดทางแพ่งด้วยหรือไม่ พยานหลักฐานผู้ถูกกล่าวหารับฟังได้ไม่เป็นความผิดทางวินัยเห็นควรยุติเรื่อง เสนอสำนวนการสืบสวนต่อผู้ออกคำสั่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้ออกคำสั่งให้สืบสวน เสนอสำนวนการสอบสวนต่อผู้ออกคำสั่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้ออกคำสั่งให้สืบสวน

4 คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง หรือผู้สืบสวน
ไม่มีมูลเป็นความผิด มีมูลเป็นความผิดทางวินัย มีความเห็นยุติเรื่อง ผิดวินัยไม่ร้ายแรง ผิดวินัยร้ายแรง แจ้งแบบ สส.๒ สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้กับผู้ถูกกล่าวหา เสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย อย่างร้ายแรง เสนอผู้ออกคำสั่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนฯ ให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจ้งแก้ข้อกล่าวหา คณะกรรมการลงมติชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน พยานหลักฐานของผู้ถูกล่าวหารับฟังได้ ไม่เป็นความผิดวินัยให้ยุติเรื่อง พยานหลักฐานผู้ถูกกล่าวหาไม่สามารถหักล้างพยานของฝ่ายผู้กล่าวหาได้ มีความผิดทางวินัยตามข้อกล่าวหาใด เห็นควรรับโทษสถานใด ตามมาตราใด เสนอผู้ออกคำสั่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน เสนอผู้ออกคำสั่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน ผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัยได้โดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอีก


ดาวน์โหลด ppt มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือให้สืบสวน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google