งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PaintBrush หรือ Paint เป็นโปรแกรมพื้นฐานที่มีมากับโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ Windows เป็นโปรแกรมวาด ภาพหรือสร้างภาพกราฟิก (Graphic) สามารถ นำมาใช้ประกอบการเรียนการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PaintBrush หรือ Paint เป็นโปรแกรมพื้นฐานที่มีมากับโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ Windows เป็นโปรแกรมวาด ภาพหรือสร้างภาพกราฟิก (Graphic) สามารถ นำมาใช้ประกอบการเรียนการสอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 PaintBrush หรือ Paint เป็นโปรแกรมพื้นฐานที่มีมากับโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ Windows เป็นโปรแกรมวาด ภาพหรือสร้างภาพกราฟิก (Graphic) สามารถ นำมาใช้ประกอบการเรียนการสอน นักเรียน ระดับประถมศึกษาได้เป็นอย่างดี เพราะมีสีสัน สวยงาม ทั้งสามารถสร้างทักษะการใช้ Mouse และ Keyboard และยังพิมพ์ผลงานออกมาทาง เครื่องพิมพ์ (Printer) ได้อีกด้วย

3 1. คลิก Start 2. เลือก Program 3. เลือก Accessories 4. คลิก Paint ขั้นตอนเข้าสู่ โปรแกรม

4 แถบชื่อโปรแกรม แถบเมนู เครื่องมือต่าง ๆ ชุดแถบสี แถบสถานะ พื้นที่วาดภาพ

5 กระป๋องเติมสี แว่นขยาย แปรงทาสี เพิ่มตัวอักษร เครื่องมือวาด เส้นรูปแบบ ต่าง ๆ เครื่องมือเลือก วัตถุ ยางลบ ตัวดูดสี ดินสอ สเปรย์พ่นสี

6 เครื่องมือใน การเลือกสี เลือกสีที่ ต้องการ จากแถบ เลือกสี

7 เครื่องมือในการ เลือกสี สามารถเลือกสี ให้กับรูปภาพ โดยคลิกเมาส์ที่แถบ เลือกสี คลิกปุ่มซ้ายของ เมาส์ เลือกสี Foreground คลิกปุ่มขวาของ เมาส์ เลือกสี Background Foreground Color Background Color

8 เครื่องมือ วาดเส้น เลือกขนาดของเส้น ที่ต้องการ คลิก เมาส์ ที่ จุดเริ่มต้ น ลากเมาส์ให้มี ขนาดที่ต้องการ

9 เครื่องมือวาด วงกลม, วงรี เลือกรูปแบบของ วงกลม Drag เมาส์วาด วงกลมให้ได้ขนาด ตามต้องการ

10 เลือกลักษณะ ของรูป คลิก เครื่องมือวาด เครื่องมือวาดรูปหลาย เหลี่ยมพร้อมสีพื้น

11 1. Drag เมาส์ให้ ได้ขนาดเริ่มต้น 2. นำเมาส์ไปวางใน จุดที่ต้องการ 3. คลิกเมาส์ จะทำให้เกิด เส้นวิ่งจากจุด แรก 4. หากต้องการจบการสร้าง ให้ดับเบิ้ลคลิก ณ จุดที่ ต้องการจบการวาด หรือ คลิกเมาส์ ณ จุดเริ่มต้นของรูปจะได้พื้น หลังเป็นสี Background

12 เครื่องมือ สำหรับพ่นสี คลิกที่ เครื่องมือพ่น สี เลือกสีที่ ต้องการ

13 เลือกขนาดหัว เสปรย์จาก Line Width Box ทดลอง Drag เมาส์ ดูผลลัพธ์ที่ ได้

14 เครื่องมือสำหรับลงสี ( กระป๋องเทสี ) คลิกเมาส์ที่ กระป๋องเทสี เลื่อนเมาส์ ไปยัง ตำแหน่งที่ ต้องการลง สีแล้วคลิก เมาส์ ในการลงสีรูปภาพจะต้องเป็นรูปภาพปิดหากมี ช่องว่าง ระหว่างเส้นต่อจะทำให้สีทะลักออกมาบริเวณ นอกรูปภาพได้

15 แปรงและดินสอสี Brush 1. คลิก เมาส์ที่ปุ่ม แปรงหรือ ดินสอสี 2. เลือกสีที ต้องการ 3. เลือก ลักษณะปลาย ของแปรง

16 เลื่อนเมาส์ ไปตำแหน่ง ที่ต้องการ วาดแล้ว Drag เมาส์ ดูผลลัพธ์ที่ ได้

17 เครื่องมือ วาดเส้นโค้ง 1. คลิก เมาส์ที่ ปุ่มวาด เส้นโค้ง 3. เลือก ขนาดของ เส้นจาก Line Width Box 2. เลือกสีที ต้องการ

18 จุด ที่ 1 จุด ที่ 2 จุด ที่ 3 ผลลั พธ์ที่ ได้ คลิกเมาส์ 3 จุดจะได้ เส้นโค้งแบบปิด Drag เมาส์ถึง จุดนี้ จุดเริ่ม ต้น จุด ที่ 2 จุดที่ 3 ผลลั พธ์ที่ ได้ ลากเส้นตรง 1 เส้นแล้วคลิก เมาส์ 2 จุดจะได้ส่วนโค้ง แบบเปิด

19 เครื่องมือลบ วัตถุ ( ยางลบ ) 1. คลิกเมาส์ที่ ปุ่มยางลบ 2. เลือกขนาด ของยางลบ

20 3. Drag เมาส์บริเวณที่ ต้องการลบ ผลลัพ ธ์ที่ได้

21 เครื่องมือ เลือกวัตถุ เครื่องมือ เลือก วัตถุแบบ อิสระ

22 ชี้เมาส์ไปยัง จุดเริ่มต้น ของวัตถุที่ ต้องการ ลากเมาส์ให้ ปรากฎเส้น คลุมวัตถุนั้น ในกรณีของเครื่องมือเลือกวัตถุแบบอิสระ เราต้อง Drag เมาส์ไปรอบๆวัตถุที่ต้องการ เลือกจนเมาส์กลับมายังจุดเริ่มต้น จะเกิด เส้นคลุมวัตถุนั้น

23 การพิมพ์ตัวอักษร หรือข้อความ คลิก เมาส์ ที่ปุ่ม Font 1. นำเมาส์ไป คลิก ตำแหน่งที่ ต้องการจะ พิมพ์อักษร

24 2. คลิกเลือกรูปแบบ ของ font ที่ต้องการ 3. ปรับ ขนาด 4. จัดรูปแบบ ต่าง ๆ ตัวอักษร หนา, เอียง, ขีดเส้นใต้

25 5. พิมพ์ ตัวหนังสือ ที่ต้องการ

26 คำสั่งเกี่ยวกับ แฟ้มข้อมูล คำสั่งเปิด หน้าต่าง การทำงาน ใหม่ File>New

27 กรณีที่ยังไม่ได้เก็บ File เก่า โปรแกรมจะถามเพื่อยืนยัน เกี่ยวกับการจัดเก็บแฟ้มข้อมูล คลิก Yes เพื่อทำ การ จัดเก็บ ข้อมูล คลิก No เมื่อไม่ ต้องการ จัดเก็บ ข้อมูล คลิก Cancel เมื่อจะ ยกเลิก คำสั่ง File New

28 คำสั่งการจัดเก็บ แฟ้มข้อมูล Save คำสั่งบันทึก ข้อมูลในกรณี บันทึกครั้งแรก File > Save

29 1. เลือก Directories ที่ต้องการ เก็บข้อมูล 2. พิมพ์ชื่อ งานที่ File name 3. เลือกแบบ ของรูปภาพ ที่ต้องการจะ Save ที่ Save as type 4. จากนั้น คลิก Save

30 คำสั่งเรียก แฟ้มข้อมูล คลิกเมนู File > Open

31 เลือก Directori es ที่ ต้องการ เลือก File ที่ ต้องการ คลิกเมาส์ที่ ปุ่ม Open จะปรากฏกล่อง โต้ตอบดังรูป

32 การ พิมพ์ ภาพ การติดตั้ง เครื่องพิมพ์ และกำหนด กระดาษเพื่อ พิมพ์ภาพ File>Page Setup

33 กำหนดขนาด กระดาษ กำหนดวิธี ป้อนกระดาษ กำหนดการ พิมพ์ตาม แนวตั้ง Portrait หรือ ตามแนวนอน Landscape ตั้งระยะห่างจาก ขอบกระดาษซ้าย, ขวา, บน, ล่าง คลิกปุ่ม OK

34 คำสั่ง Print File>Print การพิมพ์ออก เครื่อง Printer

35 1. เลือกเครื่อง Printer ที่ใช้ พิมพ์ สั่ง Print ทั้งหมด สั่ง Print เฉพาะหน้าที่ กำหนด 2. จำนวนสำเนา ที่ต้องการ 3. คลิก OK

36


ดาวน์โหลด ppt PaintBrush หรือ Paint เป็นโปรแกรมพื้นฐานที่มีมากับโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ Windows เป็นโปรแกรมวาด ภาพหรือสร้างภาพกราฟิก (Graphic) สามารถ นำมาใช้ประกอบการเรียนการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google