งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใช่สิ การดำเนินชีวิตแบบนี้ไม่ง่ายเสมอไป และอาจจะต้องเสียสละ ต้อง พลีสิ่งที่สำคัญ แต่ก็เป็นการสละที่คุ้มค่าการ ตอบแทน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใช่สิ การดำเนินชีวิตแบบนี้ไม่ง่ายเสมอไป และอาจจะต้องเสียสละ ต้อง พลีสิ่งที่สำคัญ แต่ก็เป็นการสละที่คุ้มค่าการ ตอบแทน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใช่สิ การดำเนินชีวิตแบบนี้ไม่ง่ายเสมอไป และอาจจะต้องเสียสละ ต้อง พลีสิ่งที่สำคัญ แต่ก็เป็นการสละที่คุ้มค่าการ ตอบแทน

2

3 พระคัมภีร์มิได้บอกว่าเงินทองเป็น รากเหง้าของความชั่วร้าย ดังที่มักอ้าง กันผิด ๆ จาก 1 ทิโมธี 6:10 ที่จริง “ ความรักเงินตรา ” ต่างหากที่น่าตำหนิ พระเจ้าจะทรงอวยพรให้มั่งมีถ้าท่าน ใช้พระพรนั้น “ กระทำอย่างยุติธรรม รัก อย่างอ่อนโยน และเดินอย่างถ่อมตน ต่อหน้าพระเจ้า ” และรักเพื่อนมนุษย์ เหมือนรักตนเอง ” ที่จริง พระคัมภีร์สัญญาว่า “ จงยินดีในพระเจ้า แล้วพระองค์จะประทานให้ตามใจปรารถนาของ ท่าน ” ( สดด 37:4), และ “ พระองค์ไม่ทรงปฏิเสธ ที่จะประทานความดี แก่ผู้ดำเนินชีวิตอย่าง ซื่อตรง ( สดด 84:11).

4 - แน่นอน เพียงแต่ว่าคุณจะมี ความสุขมากกว่า มีจุดหมาย อิ่มเอม พระเจ้าสร้างคุณมาเป็น ผลงานชิ้นเอกที่แสดงถึงความ รัก พระองค์จะไม่ทำลาย แต่จะ ทำให้ดีขึ้นมากกว่าอีก !

5 www.tommyswindow.comFor more PowerPoint messages, visit:


ดาวน์โหลด ppt ใช่สิ การดำเนินชีวิตแบบนี้ไม่ง่ายเสมอไป และอาจจะต้องเสียสละ ต้อง พลีสิ่งที่สำคัญ แต่ก็เป็นการสละที่คุ้มค่าการ ตอบแทน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google