งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจาทรงชีวิต ตุลาคม 2011.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจาทรงชีวิต ตุลาคม 2011."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระวาจาทรงชีวิต ตุลาคม 2011

2 "จงตามเรามาเถิด" (มธ 9,9)

3 ขณะที่พระเยซูเจ้าเสด็จออกจากเมืองคาเปอร์นาอุม พระองค์ทอดพระเนตรเห็นมัทธิว คนเก็บภาษีนั่งอยู่ที่ด่านภาษี

4 มัทธิวยึดอาชีพที่ทำให้คนอื่นรังเกียจ และถือว่าเขาเป็น พวกเดียวกับพวกเจ้าหนี้ที่คิดดอกเบี้ยแพงขูดเลือดขูดเนื้อ เป็นพวกที่เอาเปรียบคนอื่น เพื่อความร่ำรวยของตนเอง

5 พวกธรรมาจารย์และพวกฟารีสีถือว่าคนพวกนี้เป็นคนบาปเปิดเผย และกล่าวหาพระเยซูเจ้าว่า ทรงคบหาสมาคมกับคนเก็บภาษีและคนบาป ร่วมรับประทานอาหารกับพวกเขา

6 พระเยซูเจ้าไม่ทรงเห็นด้วยกับกฎเกณฑ์เหล่านี้ของสังคม ทรงเรียกมัทธิวให้มาเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ และทรงรับคำเชิญไปรับประทานอาหารที่บ้านของเขา ซึ่งภายหลังพระองค์ก็ทรงกระทำเช่นเดียวกันกับซัคเคียส หัวหน้าคนเก็บภาษีในเมืองเยริโก

7 เมื่อมีผู้ทูลถามพระองค์ถึงการกระทำดังกล่าว พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าพระองค์เสด็จมาเพื่อรักษาคนป่วย ไม่ใช่เพื่อคนที่สุขภาพดี ไม่ได้เสด็จมาเพื่อคนชอบธรรม แต่เสด็จมาเพื่อ คนบาป และในครั้งนี้พระองค์ตรัสเชื้อเชิญ คนหนึ่งในพวกเขาว่า

8 "จงตามเรามาเถิด"

9 พระเยซูเจ้าได้รับสั่งถ้อยคำเหล่านี้กับอันดรูว์ เปโตร ยากอบ และยอห์นมาแล้ว

10 พระองค์ทรงเชื้อเชิญเปาโลที่ทางเข้าเมืองดามัสกัสเช่นเดียวกัน แต่ทรงใช้ถ้อยคำที่แตกต่างออกไป

11 คุณพ่อ พีโน่ พูญีซี - ถูกสังหารจากมาฟีย
คุณแม่เทเรซา และ พระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 พระเยซูเจ้ามิได้ทรงหยุดอยู่แค่นั้น ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา พระองค์ยังคงตรัสเรียกชายหญิงอีกมากมายจากทุกเชื้อชาติ ทุกวัฒนธรรม และยังทรงกระทำอยู่ตราบจนทุกวันนี้ พระองค์ทรงผ่านเข้ามาในชีวิตของเรา ทรงพบเราในสถานที่ต่างๆ และด้วยวิธีการที่แตกต่าง ทรงทำให้เรารู้สึกอีกครั้งหนึ่งถึงการ เชื้อเชิญให้ติดตามพระองค์ อิจิโน จอร์ดานี่ (โฟโกะ) บุญราศี เคียร่า ลูเช่ บาดาโน่

12 ทรงเรียกเราให้อยู่กับพระองค์ เพราะทรงปรารถนาที่จะสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเรา และในเวลาเดียวกันก็ทรงเชื้อเชิญเรา ให้ร่วมมือกับพระองค์ในแผนการฟื้นฟูมนุษยชาติอันยิ่งใหญ่ของพระองค์

13 พระองค์มิได้สนพระทัยความอ่อนแอ บาปความผิด หรือข้อจำกัดต่างๆของเรา พระองค์ทรงรักเรา และทรงเลือกเราตามที่เราเป็น

14 ความรักของพระองค์จะเปลี่ยนแปลงเรา และจะให้พละกำลังแก่เราในการตอบสนองคำเชิญของพระองค์ และทรงเป็นกำลังใจให้เราติดตามพระองค์เช่นเดียวกับมัทธิวได้กระทำแล้ว

15 พระองค์ทรงมีความรักพิเศษเฉพาะสำหรับเราแต่ละคน ทรงเตรียมแผนการสำหรับชีวิตของเราแต่ละคนเป็นการเฉพาะส่วนตัว เราสัมผัสได้ในดวงใจของเรา โดยการดลใจขององค์พระจิตเจ้าผ่านทางสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง หรืออาจจะเป็นด้วยคำแนะนำของคนใดคนหนึ่งซึ่งรักเรา สนใจเรา

16 "จงตามเรามาเถิด" แม้จะแสดงออกต่อเราด้วยวิธีที่แตกต่างกันออกไป
แต่สาระนั้นสื่อออกด้วยถ้อยคำเดียวกันว่า "จงตามเรามาเถิด"

17 ดิฉันเองจำได้ วันที่ดิฉันรู้สึกถึงการตรัสเรียกของพระเป็นเจ้า เป็นเช้าวันหนึ่งในฤดูหนาวที่อากาศหนาวจัดมากที่เมืองเตร้นท์

18 แม่ได้ขอให้น้องสาวของดิฉันไปซื้อนม ระยะทางห่างจากบ้านประมาณเกือบ 2 กิโลเมตร เพราะอากาศหนาวมากเธอจึงไม่อยากไป น้องสาวอีกคนหนึ่งก็ไม่อยากออกไปเช่นเดียวกัน ดิฉันจึงบอกแม่ว่า “หนูจะไปเอง”

19 ว่าแล้วก็หยิบขวดใส่นมออกจากบ้านไป เมื่อเดินมาได้ครึ่งทาง มีบางสิ่งที่พิเศษเกิดขึ้น ฉันรู้สึกเสมือนว่าท้องฟ้าเปิดออก และพระเป็นเจ้าได้ตรัสเชื้อเชิญดิฉันให้ติดตามพระองค์ว่า “จงมอบตัวของเธอทั้งครบแก่เรา” ดิฉันรู้สึกถึงการตรัสเรียกของพระองค์ในจิตใจของดิฉัน

20 เป็นการเรียกที่ชัดเจนมากจนดิฉันปรารถนาที่จะตอบรับพระองค์ทันที ดิฉันได้ปรึกษาเรื่องนี้กับพระสงฆ์จิตตาภิบาล และท่านได้อนุญาตให้ดิฉันถวายตัวตลอดชีวิตแด่พระเป็นเจ้าได้ ในเช้าวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ.1943 เป็นการยากที่จะบอกถึงความรู้สึกในดวงใจของดิฉันในวันนั้น ดิฉันแต่งงานกับพระเป็นเจ้า ดิฉันสามารถคาดคอยทุกสิ่งทุกอย่างจากพระองค์ได้

21 "จงตามเรามาเถิด"

22 ประโยคนี้มิได้เกี่ยวข้องเพียงแค่ในช่วงเวลาพิเศษเมื่อเราตัดสินใจเลือกวิถีทางในชีวิตของเราเท่านั้น พระเยซูเจ้ายังทรงเรียกร้องจากเราเช่นนี้ทุกวัน

23 “จงตามเรามาเถิด” พระองค์ทรงเสนอแนะให้เราตอบรับพระองค์ เมื่อเราต้องเผชิญกับหน้าที่เล็กๆน้อยๆที่น่าเบื่อในแต่ละวัน… “จงตามเรามาเถิด” พระองค์ตรัสเรียกเรา ในช่วงเวลาของการทดลองนั้น ในการประจญนี้ที่เราจะต้องเอาชนะ ในการรับใช้ที่เราจำเป็นต้องปฏิบัติ

24 เราจะตอบรับอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไร
ด้วยการทำตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าในแต่ละขณะ ซึ่งจะมีพระหรรษทานพิเศษช่วยเหลือเสมอ

25 การอุทิศตัวของเราในเดือนนี้ก็คือ ทำตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าอย่างเด็ดเดี่ยวมั่นคง ในการอุทิศตนอย่างเต็มที่ให้แก่เพื่อนพี่น้องที่เราจะต้องรัก อุทิศตนให้กับการงาน การศึกษาเล่าเรียน การสวดภาวนา การพักผ่อน และสิ่งอื่นทั้งหมดที่เราต้องกระทำ

26 เรียนรู้ที่จะฟังเสียงของพระองค์จากส่วนลึกในจิตใจ หรือจากมโนธรรมของเรา พระองค์จะตรัสกับเราในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์จากเราในขณะปัจจุบัน พร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ

27 “โปรดช่วยเราให้ได้รักพระองค์เถิด พระเจ้าข้า ไม่ใช่แค่รักพระองค์ให้มากขึ้นในแต่ละวันเท่านั้น แต่สำหรับวันเวลาที่อาจจะเหลืออยู่น้อยเต็มที โปรดช่วยเราให้รักพระองค์ในอึดใจนี้ด้วยสิ้นสุดจิตใจ สิ้นสุดวิญญาณ สิ้นสุดพละกำลัง ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์เถิด พระเจ้าข้า” นี่คือวิธีที่ดีที่สุดในการติดตามพระเยซูเจ้า

28 "จงตามเรามาเถิด" “พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร
“พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค เมื่อเดือนมิถุนายน 2005 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่


ดาวน์โหลด ppt พระวาจาทรงชีวิต ตุลาคม 2011.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google