งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจาทรงชีวิต มีนาคม 2011.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจาทรงชีวิต มีนาคม 2011."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระวาจาทรงชีวิต มีนาคม 2011

2 "ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด“ (ลก 1,38)

3 พระเป็นเจ้าทรงปรารถนาจะเปิดเผยให้เราทราบ เช่นเดียวกับที่ทรงเปิดเผยให้กับพระนางมารีย์ว่า พระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้เราทราบถึงรูปลักษณ์ที่แท้จริงของเรา

4 ดูเหมือนพระองค์ทรงอยากจะบอกกับเราว่า ลูกต้องการให้เราทำให้ตัวลูก ชีวิตของลูกเป็นผลงานชิ้นเอกมิใช่หรือ? ถ้าเช่นนั้น จงเดินตามหนทางที่เราจะชี้นำให้ลูกเถิด แล้วลูกจะเป็นอย่างที่เราได้คิดไว้ในใจของเราตั้งแต่นิรันดร์กาลมาแล้ว

5 เราคิดถึงลูก เรารักลูกและเรียกหาลูก เราบอกความประสงค์ของเราแก่ลูก เราจะเผยแสดงให้ลูกเห็นตัวตนที่แท้จริงของลูก"

6 ดังนั้น พระประสงค์ของพระเป็นเจ้าจึงไม่ใช่ข้อกำหนดที่บังคับเรา แต่เป็นการเปิดให้เห็นความรักของพระเป็นเจ้าที่ทรงมีต่อเรา เปิดให้เห็นแผนการของพระองค์ในตัวเรา พระประสงค์ของพระเจ้านั้นประเสริฐสูงส่งเท่ากับองค์พระเป็นเจ้าเอง งดงามน่าหลงใหลเฉกเช่นพระพักตร์ของพระองค์เอง เป็นพระเป็นเจ้าผู้ทรงมอบชีวิตของพระองค์

7 พระประสงค์ของพระเจ้าเป็นเส้นด้ายทองที่ทรงถักทอเป็นลวดลายศักดิ์สิทธิ์ตลอดชีวิตของเราบนโลกนี้และชีวิตในโลกหน้า พระประสงค์ของพระเจ้าเป็นแผนการที่เริ่มแล้วตั้งแต่นิรันดร์กาลสู่นิรันดร์กาล เริ่มจากในพระดำริของพระเป็นเจ้า แล้วลงมายังโลกมนุษย์และสิ้นสุดลงที่เมืองสวรรค์

8 แต่เพื่อที่จะทำให้แผนการของพระองค์ที่ทรงวางไว้สำเร็จสมบูรณ์ไป พระองค์ทรงถามความสมัครใจของเรา ดังที่ได้ทรงกระทำกับพระนางมารีย์ เป็นวิธีนี้เท่านั้นที่จะทำให้พระวาจาที่พระเจ้าได้ตรัสไว้สำหรับเราสำเร็จไป ดังนั้น เป็นเราด้วย ที่ถูกเรียกให้ตอบรับเช่นเดียวกับพระนางมารีย์ว่า

9 "ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด“ (ลก 1,38)

10 แน่นอนว่า พระประสงค์ของพระเจ้านั้นไม่ชัดเจนเช่นเดียวกับของพระนางมารีย์เสมอไป เราจำเป็นต้องวอนขอความสว่างเพื่อจะได้เข้าใจพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า

11 เราต้องตั้งใจฟังเสียงของพระองค์ภายในใจเราอย่างดี ด้วยความจริงใจ และถ้าจำเป็น เราอาจต้องขอคำแนะนำจากผู้ที่ช่วยเราได้ แต่เมื่อเราได้เข้าใจถึงพระประสงค์ของพระองค์แล้ว เราจง "ตอบรับ" ทันที

12 อันที่จริง เราต้องเข้าใจว่าพระประสงค์ของพระเป็นเจ้านั้นเป็นสิ่งยิ่งใหญ่และงดงามที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา เราคงไม่ต้องอึดอัดวุ่นวายใจที่จะ 'ทำตาม' พระประสงค์ของพระองค์

13 ตรงกันข้าม เราจะมีความสุขที่ 'สามารถ' ทำตามพระประสงค์ของพระองค์ สามารถติดตามแผนการของพระองค์ เพื่อว่า ความคิดของพระองค์สำหรับเราจะเป็นจริงขึ้นมา มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ฉลาดที่สุดที่เราสามารถทำได้

14 บางครั้ง สิ่งที่พระองค์ทรงเรียกร้องให้เราเป็นนั้น ดูเป็นสิ่งไร้สาระ น่าหัวเราะสำหรับเรา ทำอย่างอื่นน่าจะดีกว่า เราอยากจะทำตามใจเรา

15 เราทำเหมือนอยากจะแนะนำพระองค์ และบอกพระองค์ให้ทำอย่างนั้น ไม่ทำอย่างนี้

16 แต่ถ้าเราเชื่อว่าพระเป็นเจ้าทรงเป็นความรักและเราวางใจในพระองค์ เราทราบว่าสิ่งที่พระองค์ทรงให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรา และผู้อยู่รอบข้างเรานั้น ก็เพื่อความดีของเราและของผู้ที่อยู่รอบข้างเราด้วย

17 ดังนั้น จงมอบตัวเราไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ ไว้ในพระประสงค์ของพระองค์ด้วยความไว้ใจเต็มเปี่ยม และปรารถนาพระประสงค์ของพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตใจ จนกระทั่งว่าเรากลับเป็นหนึ่งเดียวกับพระประสงค์นั้น ตระหนักดีว่าการยินดีรับพระประสงค์ของพระองค์ก็เท่ากับยินดีต้อนรับพระองค์นั่นเอง

18 เราต้องเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ไม่ว่าจะเป็นความสุขความยินดี หรือความเจ็บปวด ไม่มีสิ่งใด สถานการณ์ใด ไม่ว่าในครอบครัว ในที่ทำงาน ในโรงเรียน สภาพการณ์ต่างๆทั้งทางวัตถุและทางศีลธรรมที่ไม่มีความหมาย

19 ตรงกันข้าม ทุกเหตุการณ์ ทุกสถานการณ์รวมทั้งผู้คนล้วนเป็นสื่อที่บ่งบอกข่าวสารจากพระเป็นเจ้า ทุกสิ่งทุกอย่างมีส่วนช่วยทำให้แผนการของพระองค์ที่ทรงวางไว้สำเร็จไป ซึ่งเราจะค่อยๆค้นพบไปทีละวันๆ ด้วยการทำตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าดังเช่นพระแม่มารีย์

20 คำพูดของพระแม่มารีย์ที่ว่า 'ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า' จะกลับกลายเป็นความรักของเราที่ตอบสนองความรักของพระเป็นเจ้า จะช่วยให้เราหันไปหาพระองค์เสมอ ด้วยการรับฟังและนอบน้อมเชื่อฟัง ปรารถนาแต่เพียงการทำตามพระประสงค์ของพระองค์ อยากเป็นตามที่พระองค์ต้องการให้เราเป็น

21 "ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด“ (ลก 1,38)

22 เราจะเจริญชีวิตพระวาจานี้ได้อย่างไร ในทางปฏิบัติ การ ‘ตอบรับ' พระวาจาของพระเป็นเจ้าหมายถึง การทำทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงขอให้เราทำในทุกๆเวลาปัจจุบันอย่างดีและอย่างสมบูรณ์แบบ

23 เราต้องทุ่มเทตัวเราทั้งหมดกับสิ่งที่เรากำลังทำ ขจัดสิ่งอื่นๆออกไป ปล่อยวางความคิด ความปรารถนา ความทรงจำที่ไม่เกี่ยวข้อง

24 ให้เราบอกกับพระองค์ก่อนทำกิจการแต่ละอย่างว่า ขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จไป ในแต่ละนาที แต่ละเวลาปัจจุบัน เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะเรียงชิ้นกระเบื้องแห่งชีวิตเล็กๆของเราทีละชิ้นๆ ให้เป็นภาพโมเสกชีวิต ที่สวยงาม พิเศษ ไม่ซ้ำแบบใคร ที่พระเป็นเจ้าทรงออกแบบสำหรับเราแต่ละคนไว้แล้วในดวงพระทัยของพระองค์

25 เราสามารถพูดต่อหน้าพระประสงค์ทุกอย่างของพระเป็นเจ้า ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวด ความยินดีหรือความไม่ยินดีได้ว่า "ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด" หรือตามที่พระเยซูเจ้าทรงสอนเราในบท "ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย" ว่า ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จไป'

26 "ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด“ (ลก 1,38)
“พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค เมื่อเดือนธันวาคม 2002 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่


ดาวน์โหลด ppt พระวาจาทรงชีวิต มีนาคม 2011.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google