งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจาทรงชีวิต สิงหาคม 2011 "" "ข้าพเจ้ามาเพื่อทำตามพระประสงค์ของพระองค์" (ฮีบรู 10,9)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจาทรงชีวิต สิงหาคม 2011 "" "ข้าพเจ้ามาเพื่อทำตามพระประสงค์ของพระองค์" (ฮีบรู 10,9)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระวาจาทรงชีวิต สิงหาคม 2011

3 "" "ข้าพเจ้ามาเพื่อทำตามพระประสงค์ของพระองค์" (ฮีบรู 10,9)

4 พระวาจาตอนนี้นำมาจากบทสดุดีที่ 40 ซึ่งผู้เขียนจดหมายถึงชาว ฮีบรูบอกว่า ตอนนี้พระบุตรพระเจ้าได้ทรงกล่าวกับพระบิดาเจ้า

5 ดังนั้น ผู้เขียนต้องการเน้นให้เห็นถึงความรักที่พระบุตรของพระ เจ้าเสด็จลงมาเป็นมนุษย์ เพื่อทำงานกอบกู้ เพราะทรงนอบน้อม ต่อพระประสงค์ของพระบิดา

6 พระวาจาตอนนี้เป็นตอนหนึ่งของข้อเขียนที่ผู้เขียนชี้ให้เห็นว่า การบูชาของพระเยซูเจ้าสูงส่งกว่าการบูชาในบัญญัติเก่าอย่าง เทียบไม่ได้

7 การบูชาในบัญญัติเก่า เครื่องบูชาคือสัตว์ ซึ่ง เป็นสิ่งภายนอกตัวมนุษย์ เป็นของถวายให้พระเจ้า ตรงข้ามองค์พระเยซูเจ้า เอง เพราะความรักอย่าง ล้นเหลือ ตลอดพระชนม ชีพบนแผ่นดินได้ถวาย น้ำใจของพระองค์ ถวาย ตัวพระองค์เองให้กับพระ บิดาเจ้า

8 " "ข้าพเจ้ามาเพื่อทำตามพระประสงค์ของพระองค์”

9 พระวาจาตอนนี้เป็นดั่งกุญแจไขให้เข้าใจชีวิตของพระเยซูเจ้า ช่วยเราให้เข้าใจเหตุผลลึกๆ ในทุกขั้นตอนแห่งชีวิตบนแผ่นดิน ของพระองค์

10 ตั้งแต่วัยเด็ก ชีวิต ซ่อนเร้น การถูก ประจญ การ เลือกสรร พระ ชนมชีพที่เปิดเผย และตลอดจนการ สิ้นพระชนม์บน กางเขน

11 ในทุกขณะ ในทุกสถานการณ์ พระเยซูเจ้าทรงแสวงหาแต่ เพียงสิ่งเดียว นั่นคือ ให้พระประสงค์ของพระบิดาสำเร็จไป และทรงทำอย่างบริบูรณ์ ไม่ทรงทำอะไรนอกเหนือไปจาก นั้น และปฏิเสธสิ่งซึ่งไม่สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระ บิดาโดยสิ้นเชิง

12 “ข้าพเจ้ามาเพื่อทำตามพระประสงค์ของพระองค์”

13 พระวาจานี้ทำให้เราเข้าใจบทสอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ พระชนมชีพของพระเยซูเจ้าคือว่า

14 สิ่งสำคัญที่สุดมิใช่อยู่ที่การทำตามน้ำใจของเราเอง แต่อยู่ที่ทำตาม พระประสงค์ของพระบิดา ทำให้เราสามารถปฏิเสธตัวเอง และตอบรับ กับพระเจ้าได้

15 ความรักแท้ต่อพระเจ้า ไม่ได้อยู่ที่คำพูดอัน ไพเราะ ความคิด หรือ อารมณ์ แต่อยู่ที่การ นบนอบต่อคำสั่งของ พระองค์ การบูชา สรรเสริญซึ่งพระเจ้า คาดหวังจากเราก็คือ การบูชาด้วยความรัก จากส่วนลึกสุดของเรา เป็นของตัวเราอย่าง แท้จริง คือน้ำใจเรา เอง

16 “ข้าพเจ้ามาเพื่อทำตามพระประสงค์ของพระองค์”

17 เราจะเจริญชีวิตตามพระวาจาของเดือนนี้ได้อย่างไร

18 พระวาจานี้ชี้ให้เห็นอย่างแจ้งชัดว่า การเจริญชีวิตตามพระวร สารนั้นเป็นการทวนกระแส เพราะเป็นการทวนความโน้มเอียง ส่วนลึกของเรา เรามักแสวงหาน้ำใจตัวเอง ปล่อยตัวปล่อยใจ ตามสัญชาติญาณ ปล่อยตามความพอใจของตน

19 พระวาจานี้เป็นพระวาจาที่ไม่สอดคล้องกับคนสมัยใหม่อย่างที่สุด

20 เรามีชีวิตในยุคที่ยกย่องตัวเอง เป็นตัวของตัว มุ่งอิสระ มุ่งหาความ พอใจตัวเอง เป็นจุดหมายสูงสุดของชีวิต มาตรการในการเลือกของเรา อยู่ที่ความพอใจและความสุข ความยินดี

21 แต่ในเวลาเดียวกัน เราก็รู้สึกถึงผลเสียร้ายแรงที่แนวโน้ม อันนี้จะนำมาให้

22 แน่นอนว่า วัฒนธรรมที่ตั้งอยู่บนการแสวงหาความต้องการของ ตนเอง ช่างตรงข้ามกับวัฒนธรรมของพระเยซูเจ้า พระองค์มุ่ง ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า และทรงชี้ให้เห็นถึงผลอันน่า อัศจรรย์ที่จะตามมา

23 ดังนั้น ในเดือนนี้ เราจะเจริญชีวิตตามพระวาจานี้ตามอย่างที่พระ เยซูเจ้าได้ทรงทำด้วยการเลือกพระประสงค์ของพระบิดาเจ้า ถือ เป็นหลักและพลังชีวิตของเรา

24 เราจะผจญภัยในแนวทางที่พระเจ้าทรงนำเรา เราจะเป็นที่พอพระทัย พระเจ้า พระองค์จะทำให้เราศักดิ์สิทธิ์ และเราจะเผยแพร่ความรักต่อ พระเจ้าไปในดวงใจของคนจำนวนมาก

25 “พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค เมื่อเดือนธันวาคม 1991 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม www.focolare.org พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่ www.santuariosancalogero.org “ข้าพเจ้ามาเพื่อทำตาม พระประสงค์ของพระองค์” “ข้าพเจ้ามาเพื่อทำตาม พระประสงค์ของพระองค์”


ดาวน์โหลด ppt พระวาจาทรงชีวิต สิงหาคม 2011 "" "ข้าพเจ้ามาเพื่อทำตามพระประสงค์ของพระองค์" (ฮีบรู 10,9)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google