งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“มีอวัยวะหลายส่วน แต่มีร่างกายเดียว” (1 คร.12, 20)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“มีอวัยวะหลายส่วน แต่มีร่างกายเดียว” (1 คร.12, 20)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 “มีอวัยวะหลายส่วน แต่มีร่างกายเดียว” (1 คร.12, 20)

4 คุณเคยเห็นกลุ่มคริสตชนที่มีชีวิตชีวา เพราะกลุ่มของเขาเป็น คริสตชนแท้ไหม คุณเคยไปร่วมงานชุมนุมของพวกเขาไหม หรือคุณอาจเคยอยากเรียนรู้วิถีชีวิตของพวกเขาใช่ไหม

5 ถ้าเคย คุณคงจะเห็นได้ว่าในกลุ่มของพวกเขา ต่างมี บทบาทหน้าที่หลายอย่าง เช่น บางคนมีหน้าที่พูด เล่าประสบการณ์ที่อาจช่วยเตือนสติ

6 บางคนอาจชอบงานด้านช่วยเหลือ ดูแลคนเจ็บป่วย งานพยาบาล คุณจะ แปลกใจว่าเขาช่างมีความสามารถ ช่วยเหลือคนทุกข์ร้อนได้มากจริงๆ บ้างก็ชำนาญด้านการสอน ช่วยให้ความเชื่อของคุณเข้มแข็งมั่นคงขึ้น หรือบางคนอาจเก่งด้านการจัดการ เป็นผู้นำ แต่บางคนกลับเก่ง ในด้านเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ช่วยปลอบโยนคนที่กำลังทุกข์ร้อน

7 ใช่แล้ว คุณอาจเคยเห็นสิ่งที่กล่าวมา แต่สิ่งที่ประทับใจคุณคือ พวกเขาช่างกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน คุณรู้สึกได้ มันเป็นอะไรที่พิเศษที่รวมพวกเขาให้เป็นเอกภาพ เป็นกายเดียว

8 “มีอวัยวะหลายส่วน แต่มีร่างกายเดียว”

9 นักบุญเปาโลได้พบเห็นกลุ่มคริสต- ชนที่มีชีวิตชีวามามาก กลุ่มคริสตชน เหล่านั้นก็เกิดขึ้นมาจากการ เทศน์สอนของท่านเอง กลุ่มหนึ่งในจำนวนดังกล่าว คือ กลุ่ม คริสตชนใหม่แห่งเมืองโครินธ์ ซึ่งองค์ พระจิตเจ้าทรงประทานพระพรต่าง ๆ ให้เป็นอย่างมาก ในช่วงเริ่มต้นของ พระศาสนจักรที่นั่น พวกเขาต่างมี พระพรพิเศษหลายอย่าง

10 แต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในกลุ่มคริสตชนที่นั่นคือ เนื่องจากพวกเขา ได้รับพระพรจากองค์พระจิตเจ้าหลากหลาย กลับทำให้พวกเขา แข่งขันกัน เกิดความสับสนวุ่นวายในหมู่คนที่ได้รับพระพร

11 ท่านอธิบายว่า แม้พรสวรรค์จะมีหลากหลาย มีหน้าที่หลายอย่าง เช่น การเป็นธรรมทูต เป็นประกาศก เป็นครู แต่มีพระเจ้าองค์เดียวที่ทรงประทานสิ่งต่างๆให้ พวกเขาจึงหันมา ขอความ ช่วยเหลือจาก นักบุญเปาโล ซึ่งขณะนั้นอยู่ที่ เมืองเอเฟซัส นักบุญเปาโลรีบ ตอบพวกเขา ในทันที ท่านอธิบายให้รู้ ว่าจะต้องใช้พระ พรอย่างไร

12 ดังนั้น ในชุมชนมีคนที่ทำอัศจรรย์ได้ ทำการบำบัดรักษาได้ หรือบางคนให้การบริการรับใช้ หรือเป็นผู้ปกครอง บางคนอาจพูด ภาษาแปลกๆได้ และบางคนอาจแปลตีความได้ และท่านก็เสริมว่า แต่มีพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว ที่ทรงเป็นต้นธารของพระพรต่างๆเหล่านั้น

13 ดังนั้น เพราะเหตุที่พรสวรรค์หลากหลายนั้นมาจากองค์พระจิตเจ้า องค์เดียวที่ทรงประทานพระพรให้กับแต่ละคน เราจึงต้องใช้พระพร ต่างๆนั้นอย่างสอดคล้องกลมกลืนกัน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน

14 เราไม่อาจใช้พระพรเพื่อความพอใจส่วนตัว หรือเพราะความหยิ่ง ความภาคภูมิใจ เพราะพระพรนั้นได้รับมาก็เพื่อเสริมสร้างกลุ่ม คริสตชน จุดประสงค์ของพระพรคือ เพื่อการบริการรับใช้ ซึ่งไม่อาจก่อให้เกิดการแข่งขัน หรือความวุ่นวายได้

15 นักบุญเปาโล แม้จะถือว่า พระพรพิเศษมีจุดประสงค์ เพื่อชีวิตของกลุ่มคริสต- ชนทั้งหมด แต่ท่านก็ยัง ถือว่า สมาชิกที่ได้รับพระ พรพิเศษนั้นเป็นเจ้าของ และควรจะต้องใช้พระพร นั้นเพื่อประโยชน์ของทุก คน และทุกคนจะต้องดีใจ ถ้าคนใดคนหนึ่งได้รับ พรสวรรค์

16 ท่านนักบุญเปรียบเทียบว่า กลุ่มคริสตชนเป็นเสมือน ร่างกาย และถามว่า “ถ้าร่างกายทั้งหมดเป็น ดวงตา เราจะได้ยินได้ อย่างไร หรือว่าร่างกาย ทั้งหมดเป็นหู เราจะสูดดม หรือได้กลิ่นได้อย่างไร เช่นนี้พระเจ้าทรงสร้าง ร่างกายขึ้น ให้มีอวัยวะต่างๆ มีวัตถุประสงค์ต่างกัน ถ้าทุกส่วนของร่างกายทำ หน้าที่อย่างเดียวกัน มันจะ เป็นร่างกายได้อย่างไร”

17 “มีอวัยวะหลายส่วน แต่มีร่างกายเดียว”

18 แม้เราจะแตกต่างกัน แต่เราก็เป็นของขวัญให้แก่กันและกันได้ เราเป็นตัวของเราเอง และ ช่วยทำให้แผนการของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเราสำเร็จบริบูรณ์ได้ด้วยการทำงานร่วมกับผู้อื่น ในกลุ่มคริสตชน ซึ่งมีพระพรพิเศษหลากหลาย และต่างใช้เพื่อบริการรับใช้ผู้อื่น นักบุญเปาโลใช้ชื่อเรียกกลุ่มคริสตชนเช่นนี้ว่าเป็นพระคริสตเจ้า

19 ความจริงคือว่าร่างกายนี้ ซึ่งประกอบขึ้นด้วยมวลสมาชิก เป็นร่างกายของพระคริสตเจ้าอย่างแท้จริง พระคริสตเจ้า ทรงดำรงอยู่ในพระศาสนจักร และพระศาสนจักรเป็น พระกายของพระองค์

20 ในศีลล้างบาปองค์พระจิตเจ้าทรงรวมผู้รับพิธีล้างเข้าร่วมเป็น พระกายของพระคริสตเจ้า และผู้นั้นเป็นสมาชิกของกลุ่ม คริสตชน ดังนั้น สมาชิกทั้งหมดจึงเป็นพระคริสตเจ้า การแบ่งแยก ถูกทำลายไป การแบ่งเขาแบ่งเราไม่มีอีกแล้ว

21 “มีอวัยวะหลายส่วน แต่มีร่างกายเดียว”

22 เพราะเหตุว่าร่างกายเป็น แต่เพียงร่างกายเดียว ดังนั้น สมาชิกของกลุ่ม คริสตชน จึงสามารถทำให้ วิถีชีวิตแบบใหม่นี้เป็นจริง ขึ้นได้ ด้วยการเสริมสร้าง ความเป็นน้ำหนึ่งใจ เดียวกัน เรามีเอกภาพก็ เพราะเรามีความแตกต่าง และความหลากหลาย กลุ่มชนมิใช่ก้อนวัตถุไร้ ชีวิต แต่เป็นสิ่งที่มีชีวิต และมีสมาชิกมากมาย เราคริสตชนจึงถือว่า การก่อให้เกิดความ แตกแยก เป็นการทำใน สิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เรา ควรจะต้องทำ

23 “มีอวัยวะหลายส่วน แต่มีร่างกายเดียว”

24 เราจะเจริญชีวิตตามพระวาจานี้ได้อย่างไร เราจะต้องให้เกียรติกับบทบาทหน้าที่ต่างๆ พระพร หรือ พรสวรรค์ที่มีในกลุ่มคริสตชน

25 เราจะต้องเปิดใจให้กว้าง กับพระศาสนจักรทั้งครบ มิใช่เปิดกว้างเพียงแค่กับ พระศาสนจักรท้องถิ่น ที่เรารู้จัก หรือที่เราเป็น สมาชิกอยู่ เช่นในวัด ของเรา ชมรมของเรา คณะของเรา ตรงข้าม เรา จะต้องเปิดใจให้กว้างกับ พระศาสนจักรในทุกด้าน

26 ในเมื่อเราดูแลและป้องกัน อวัยวะทุกส่วนในร่างกายของ เรา เราก็ต้องทำอย่าง เดียวกันกับสมาชิกทุกส่วนใน ร่างกายฝ่ายจิตนี้ เราต้องมองว่าสมาชิกทุกคน มีค่า และเราต้องทำหน้าที่ใน ส่วนของเรา เพื่อว่าพวก เขาจะได้ทำประโยชน์ให้กับ พระศาสนจักรให้ได้มากที่สุด เราจะต้องเปิดใจให้กว้างกับพระศาสนจักรทั้งครบ มิใช่เปิดกว้างเพียงแค่กับพระศาสนจักรท้องถิ่นที่ เรารู้จัก หรือที่เราเป็นสมาชิกอยู่ เช่นในวัดของ เรา ชมรมของเรา คณะของเรา ตรงข้าม เรา จะต้องเปิดใจให้กว้างกับพระศาสนจักรในทุกด้าน

27 และอย่าดูถูกดูแคลนในสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกร้องให้คุณทำ ถึงแม้หน้าที่ประจำวัน ของคุณจะดูต่ำต้อยซ้ำซาก แต่เราทุกคนอยู่ในร่างกายเดียวกัน เพราะเราเป็นอวัยวะ เราก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานทุกอย่างของร่างกายทั้งครบ โดยที่เราอยู่ในที่ที่พระเจ้าทรงจัดให้กับเรา

28 สิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับเรา ดังที่ท่านนักบุญเปาโลกล่าว คือ เรามีพระพร พิเศษที่ทรงค่าเหนือพระพรอื่นใด นั่นคือความรัก จงรักทุกคนที่ท่านพบ จงรักทุกคนในโลกนี้ และเพราะรัก ความรักซึ่งกันและกันเท่านั้น ที่จะทำให้อวัยวะต่างๆรวมกันเป็นกายเดียวได้ “แผ่นพับพระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์โดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบาย: เคียร่า ลูบิค มกราคม ค.ศ. 1981 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’OminaAnna LolloPlacido D’Omina (ซิชีลี - อิตาลี)


ดาวน์โหลด ppt “มีอวัยวะหลายส่วน แต่มีร่างกายเดียว” (1 คร.12, 20)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google