งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจา ทรง ชีวิต กันยายน 2009.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจา ทรง ชีวิต กันยายน 2009."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระวาจา ทรง ชีวิต กันยายน 2009

2 “จงแสวงหาพระอาณาจักรของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มทุกสิ่งเหล่านี้ให้” (มธ 6,33)

3 พระวรสารเป็นการปฏิวัติอย่างแท้จริงๆ พระวาจาของ พระคริสตเจ้าแตกต่างจากคำพูดของผู้คนทั่วๆไป

4 จงฟังใหม่ซิว่าพระองค์ตรัสอะไร “จงแสวงหาพระอาณาจักรของพระเจ้า และพระประสงค์ของพระองค์ก่อน และสิ่งอื่นนั้น (สิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิต) พระองค์จะทรงประทานให้เอง”

5 ความห่วงความกังวลของเราโดยทั่วไป มักจะอยู่ที่การมุ่งแสวงหา ความมั่นคงในชีวิต คุณก็เป็นเช่นนั้นด้วยมิใช่หรือ ถ้าหากว่าคุณเป็นกังวลเช่นเดียวกับคนอื่นๆ

6 พระเยซูเจ้าทรงเสนอ แนวทางของพระองค์ และ ทรงบอกคุณด้วยว่าจะต้อง ทำอย่างไร พระองค์ทรง บอกคุณให้เปลี่ยนวิถีชีวิต โดยสิ้นเชิง ไม่ทำตาม แบบอย่างที่คนทั่วไปเขาทำ กัน ทรงเรียกร้องให้คุณ ปฏิบัติ มิใช่เพียงแค่ครั้ง เดียวแต่ตลอดไป นั่นก็คือ “จงแสวงหาพระอาณาจักร ของพระเจ้าก่อน”

7 หากคุณปรับวิถีชีวิตของคุณใหม่ ให้มุ่งหาองค์พระผู้เป็นเจ้า และทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพระอาณาจักร ซึ่งอยู่ในใจคุณและในผู้อื่นแล้ว (คือปรับชีวิตของคุณให้ถูกต้องตามพระบัญญัติ) พระบิดาเจ้าจะทรงประทานสิ่งจำเป็นที่คุณต้องใช้ในชีวิตประจำวันให้เอง

8 ตรงข้าม หากคุณเป็นห่วงกังวลกับสิ่งต่างๆ คุณก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของโลก และคุณก็จะตกเป็นเหยื่อของมัน คุณจะเข้าใจไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นงานที่คุณจะต้องทำ เป็นเป้าหมายชีวิตของคุณ คุณจะเผชิญกับการประจญให้พึ่งตัวตนของคุณแต่อย่างเดียว ไม่ต้องพึ่งพาพระเจ้า

9 “จงแสวงหาพระอาณาจักรของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มทุกสิ่งเหล่านี้ให้ ”

10 พระเยซูเจ้าทรงปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ หากเราเจริญชีวิตเพื่อพระองค์ ให้พระองค์เป็นเป้าหมายแรกของชีวิต “สิ่งอื่นๆ” ก็จะไม่ใช่เป้าหมายหลักชีวิตของเรา แต่พระองค์จะทรงให้ “เป็นการเพิ่มเติม” หรือเป็น “ของแถม”

11 นี่เป็นเรื่องเพ้อฝันหรือ พระวาจานี้ยากสำหรับคุณ ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในโลกยุคอุตสาหกรรมก้าวหน้าที่มีการแข่งขันสูง และมีวิกฤติเศรษฐกิจบ่อยครั้งใช่ไหม

12 ดิฉันอยากบอกคุณว่า ในสมัยที่พระเยซูเจ้าตรัสพระวาจานี้ ชาวกาลิลีก็มีความยากลำบากในชีวิตไม่น้อยไปกว่าพวกเราสมัยนี้เลย

13 ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณต้องเลือกระหว่างความเพ้อฝัน กับสิ่งที่ไม่ใช่ความเพ้อฝัน พระเยซูเจ้าทรงเพียงเปิดเผยวิธีการของพระองค์ และเวลานี้ก็อยู่ที่คุณว่าจะเลือกการใช้ชีวิตเพื่อตัวคุณเอง หรือเพื่อพระเจ้า

14 ขอให้เรามาทำความเข้าใจพระวาจานี้ให้ดีๆ “จงแสวงหาพระอาณาจักรของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มทุกสิ่งเหล่านี้ให้”

15 พระเยซูเจ้ามิได้เสนอให้คุณอยู่นิ่งเฉย คือไม่ต้องทำอะไรเลยในเรื่องที่คุณต้องกินต้องใช้ในชีวิตประจำวัน หรือให้คุณเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบ หรือไม่ใส่ใจในการทำงาน พระองค์ทรงเสนอให้คุณปรับในเรื่องที่สำคัญสำหรับชีวิตก่อน เพราะเมื่อคุณทำได้ คุณจะขจัดความห่วง ความกังวล และความกลัวออกไป

16 พระองค์ตรัสว่า “จงแสวงหาพระอาณาจักรของพระเจ้าก่อน...”
พระองค์ตรัสว่า “จงแสวงหาพระอาณาจักรของพระเจ้าก่อน...” “ก่อน” หมายความว่า “ก่อนสิ่งอื่นๆ” การแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าจะต้องมาก่อน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคริสตชนไม่ต้องทำงานเพื่อสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิต

17 “จงแสวงหาพระอาณาจักรของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์” มีความหมายด้วยว่า ให้เราใช้ชีวิตสอดคล้องกับสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์ ซึ่งเราทราบได้จากสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงบอกเราในพระวรสาร เมื่อเราคริสตชนแสวงหาพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างจริงจังแล้ว เราจะเห็นว่าพระบิดาเจ้าจะทรงทำอัศจรรย์เพื่อเรา

18 ดิฉันอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้คุณฟัง
เรื่องนี้เกิดขึ้นนานมาแล้ว แต่ดิฉันเห็นว่าเป็นเรื่องที่ตรงกับพระวาจาทรงชีวิต ของเดือนนี้ และดิฉันตระหนักดีว่ายังมีเยาวชนมากมาย ที่ได้พยายามเจริญชีวิตเลียนแบบอย่างเด็กสาวคนนี้

19 เธอชื่อเอลวีรา กำลังเรียนระดับอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เธอเป็นคนยากจน และจำต้องรักษาผลการเรียนให้อยู่ในระดับสูงตลอดเวลา เพื่อจะได้รับทุนการ ศึกษาในแต่ละปี เธอมีความเชื่อมั่นคง

20 และบังเอิญว่าอาจารย์ที่สอนวิชาปรัชญาของเธอเป็นผู้ที่ไม่มีความเชื่อในศาสนา เขาพูดถึงเรื่องความเชื่ออย่างผิดๆ และไม่ตรงความจริง เวลานั้น เอลวีรารู้สึกมีปฏิกิริยาในใจ ไม่ใช่เพื่อตัวเธอเอง แต่เพราะความรักที่เธอมีต่อพระเจ้า ต่อความจริง และต่อเพื่อนร่วมชั้นเธอรู้ดีว่าถ้าเธอพูดคัดค้านอาจารย์ อาจารย์อาจไม่พอใจ และส่งผลให้เธอได้รับคะแนนไม่ดีในการสอบ

21 แต่กระนั้น เธอยกมือและบอกอาจารย์ว่า “อาจารย์คะ สิ่งที่อาจารย์ พูดไม่จริงค่ะ” หลายครั้งเธอเองก็ไม่ทราบว่าจะอธิบายอย่างไร เพื่อให้อาจารย์เปลี่ยนความคิด แต่คำพูดของเธอที่ว่า “ไม่จริงค่ะ” เต็มไปด้วยความเชื่อของเธอและความจริง คนที่ได้ยินก็เริ่มคิด และเริ่มสงสัยในสิ่งที่อาจารย์พูด

22 เพื่อนร่วมชั้นทุกคนเห็นด้วยกับเธอ แต่บอกเธอมิให้คัดค้านอาจารย์ เพราะกลัวว่าเธอจะได้ผลการเรียนลดลงในวิชานี้ ทำให้เธอไม่อาจเรียนต่อได้ แต่พวกเขาก็ไม่อาจห้ามเธอได้ สองสามเดือนต่อมา มีการประกาศผลการสอบ เอลวีราก็เดินเข้าไปรับผลการสอบของเธอ เธอรู้สึกประหม่าด้วยความกลัว แต่เมื่อเธอเห็นผลการเรียน หัวใจเธอพองโตด้วยความดีใจ วิชาปรัชญาเธอได้ “เอ” อันเป็นคะแนนสูงสุด เธอได้แสวงหาอาณาจักรและความจริงของพระเจ้าก่อน และสิ่งอื่นเธอได้รับแถมมา

23 ถ้าหากคุณแสวงหาพระอาณาจักรของพระเจ้า คุณจะเห็นว่าพระญาณสอดส่องของพระองค์จะทรงจัดหาสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตให้ สิ่งอัศจรรย์ ที่เราพบในพระวรสาร จะเกิดขึ้นกับคุณจนเป็นเรื่องปกติธรรมดา

24 “จงแสวงหาพระอาณาจักรของพระเจ้า และความชอบธรรมของ พระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มทุกสิ่งเหล่านี้ให้ ” “แผ่นพับพระวาจาทรงชีวิต, จัดพิมพ์โดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบาย: เคียร่า ลูบิค, พฤษภาคม ค.ศ.1979 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี)


ดาวน์โหลด ppt พระวาจา ทรง ชีวิต กันยายน 2009.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google