งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในชีวิตประจำวันทุกคนจะต้องเคยพบกับการ แก้ปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาทางด้านการ เรียน การงาน การเงิน ซึ่งแต่ละคนก็มีวิธีในการ แก้ปัญหาแตกต่างกันไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในชีวิตประจำวันทุกคนจะต้องเคยพบกับการ แก้ปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาทางด้านการ เรียน การงาน การเงิน ซึ่งแต่ละคนก็มีวิธีในการ แก้ปัญหาแตกต่างกันไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ในชีวิตประจำวันทุกคนจะต้องเคยพบกับการ แก้ปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาทางด้านการ เรียน การงาน การเงิน ซึ่งแต่ละคนก็มีวิธีในการ แก้ปัญหาแตกต่างกันไป แต่ถ้านำวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ มาศึกษาพิจารณา ว่าวิธีใดสามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้องมี คุณภาพและรวดเร็ว

2 หลักการแก้ปัญหา 1 การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของ ปัญหา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับถ้อยคำต่างๆ ในปัญหา แล้ว แยกปัญหาให้ออกว่าอะไรเป็นสิ่ง ที่ต้องหา แล้วมีอะไร เป็นข้อมูลที่กำหนด และมีเงื่อนไขใดบ้าง หลังจากนั้น จึง พิจารณาว่าข้อมูลและเงื่อนไขที่กำหนดให้นั้นเพียง พอที่จะหาคำตอบของปัญหา ได้หรือไม่ ถ้าไม่ เพียงพอ ให้หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะสามารถแก้ไข ปัญหา ได้

3 2 วางแผนและออกแบบขั้นตอนวิธี จากการทำความเข้าใจกับปัญหาจะช่วยให้เกิดการ คาดคะเนว่าจะใช้วิธีการใดในการแก้ ปัญหาเพื่อให้ได้มา ซึ่งคำตอบ ประสบการณ์เดิมของผู้แก้ปัญหาจะมีส่วนช่วย อย่างมากควร เริ่มจากการมองดูสิ่งที่ต้องการหา แล้ว พยายามหาวิธีการเพื่อให้ได้ความ สัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ ต้องการหากับข้อมูลที่มีอยู่ เมื่อได้ความสัมพันธ์ แล้ว ต้องพิจารณาว่าความสัมพันธ์นั้นสามารถหาคำตอบได้ หรือไม่ ถ้าไม่ได้ก็ แสดงว่าต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือ อาจจะต้องหาความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นต่อไป

4 3 การดำเนินการแก้ปัญหาตามแนวทางที่วาง ไว้ เมื่อได้วางแผนแล้วก็ดำเนินการ แก้ปัญหา ระหว่างการดำเนินการแก้ปัญหาอาจ ทำให้เห็นแนวทางที่ดีกว่าวิธีที่คิดไว้ ก็สามารถ นำมาปรับเปลี่ยนได้

5 4 การตรวจสอบและปรับปรุง เมื่อได้วิธีการแก้ปัญหาแล้วจำเป็นต้อง ตรวจสอบว่า วิธีการแก้ปัญหาได้ผลลัพธ์ถูกต้อง หรือไม่

6 บุรุษไปรษณีย์จำเป็นต้องเดินทางไปเก็บจดหมายที่ ตู้ไปรษณีย์และนำกลับมายังที่ทำการไปรษณีย์ สำนักงานใหญ่ ให้หาว่าเส้นทางไหนใช้เวลาในการ เดินทางน้อยที่สุด และเดินทางเป็นเวลากี่หน่วย

7 การจำลองความคิดเป็นข้อความ การจำลองความคิดให้เป็นข้อความ จะช่วยให้สามารถ แก้ปัญหาได้ดีโดยเฉพาะปัญหาที่ ยุ่งยากซับซ้อน

8 การวางแผนทำบะหมี่น้ำโดยใช้ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เริ่มต้น ต้มน้ำให้เดือด ใส่บะหมี่ลงในน้ำเดือด รอ 2 นาที ใส่เครื่องปรุงแล้วยกหม้อลงจากเตา จบ

9 การพูดทางโทรศัพท์สาธารณะ เริ่ม ยกหูโทรศัพท์ หยอดเหรียญ ฟังสัญญาณ กดเลขหมาย สนทนา หยอดเหรียญเพิ่มเมื่อมีสัญญาณเตือน วางหูโทรศัพท์ รับเหรียญคืน จบ

10 การวางแผนไปโรงเรียน เริ่มต้น ตื่น นอน ง่วง ใช่ไหม ถ้า ง่วงนอนต่อ 10 นาที แล้วตื่น อาบน้ำ และแต่งตัว ถ้า ไม่ง่วงอาบน้ำและแต่งตัว ไป โรงเรียน จบ

11 การประเมินผลการเรียน เริ่มต้น รับข้อมูลคะแนน ตรวจสอบคะแนน ถ้าคะแนนเท่ากับ 80 ขึ้นไป ได้ระดับ ผลการเรียน 4 ถ้าคะแนนท่ากับ 70-79 ได้ระดับผลการ เรียน 3 ถ้าคะแนนเท่ากับ 60-69 ได้ระดับผลการ เรียน 2 ถ้าคะแนนเท่ากับ 50-59 ได้ระดับผลการ เรียน 1 ถ้าคะแนนน้อยกว่า 50 ได้ระดับผลการ เรียน 0 พิมพ์ระดับผลการเรียน จบ

12 เกมส์วัดไอคิว (IQ Test) เรามาหาวิธีช่วยกันย้าย หมาป่า แกะ และ กล่องผักกาด ข้าม ไปอีกฝั่งของแม่น้ำกันเถอะ แต่มีข้อแม้นะ หมาป่ากินแกะ และ แกะกินผักกาด ถ้าผู้ชายไม่ได้อยู่ด้วย

13 END


ดาวน์โหลด ppt ในชีวิตประจำวันทุกคนจะต้องเคยพบกับการ แก้ปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาทางด้านการ เรียน การงาน การเงิน ซึ่งแต่ละคนก็มีวิธีในการ แก้ปัญหาแตกต่างกันไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google