งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในชีวิตประจำวันทุกคนจะต้องเคยพบกับการแก้ปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาทางด้านการเรียน การงาน การเงิน ซึ่งแต่ละคนก็มีวิธีในการแก้ปัญหาแตกต่างกันไป แต่ถ้านำวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ มาศึกษาพิจารณา ว่าวิธีใดสามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้องมีคุณภาพและรวดเร็ว

2 หลักการแก้ปัญหา 1 การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับถ้อยคำต่างๆ ในปัญหา แล้วแยกปัญหาให้ออกว่าอะไรเป็นสิ่ง ที่ต้องหา แล้วมีอะไรเป็นข้อมูลที่กำหนด และมีเงื่อนไขใดบ้าง หลังจากนั้น จึงพิจารณาว่าข้อมูลและเงื่อนไขที่กำหนดให้นั้นเพียงพอที่จะหาคำตอบของปัญหา ได้หรือไม่ ถ้าไม่เพียงพอ ให้หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหา ได้

3 2 วางแผนและออกแบบขั้นตอนวิธี
จากการทำความเข้าใจกับปัญหาจะช่วยให้เกิดการคาดคะเนว่าจะใช้วิธีการใดในการแก้ ปัญหาเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบ ประสบการณ์เดิมของผู้แก้ปัญหาจะมีส่วนช่วย อย่างมากควร เริ่มจากการมองดูสิ่งที่ต้องการหา แล้วพยายามหาวิธีการเพื่อให้ได้ความ สัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ต้องการหากับข้อมูลที่มีอยู่ เมื่อได้ความสัมพันธ์ แล้วต้องพิจารณาว่าความสัมพันธ์นั้นสามารถหาคำตอบได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ก็ แสดงว่าต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมหรืออาจจะต้องหาความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นต่อไป

4 3 การดำเนินการแก้ปัญหาตามแนวทางที่วางไว้ เมื่อได้วางแผนแล้วก็ดำเนินการแก้ปัญหา ระหว่างการดำเนินการแก้ปัญหาอาจทำให้เห็นแนวทางที่ดีกว่าวิธีที่คิดไว้ ก็สามารถนำมาปรับเปลี่ยนได้

5 4 การตรวจสอบและปรับปรุง
4 การตรวจสอบและปรับปรุง  เมื่อได้วิธีการแก้ปัญหาแล้วจำเป็นต้องตรวจสอบว่า วิธีการแก้ปัญหาได้ผลลัพธ์ถูกต้องหรือไม่  

6 บุรุษไปรษณีย์จำเป็นต้องเดินทางไปเก็บจดหมายที่ตู้ไปรษณีย์และนำกลับมายังที่ทำการไปรษณีย์สำนักงานใหญ่    ให้หาว่าเส้นทางไหนใช้เวลาในการเดินทางน้อยที่สุด และเดินทางเป็นเวลากี่หน่วย

7 การจำลองความคิดเป็นข้อความ
การจำลองความคิดให้เป็นข้อความ จะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาได้ดีโดยเฉพาะปัญหาที่ ยุ่งยากซับซ้อน

8 การวางแผนทำบะหมี่น้ำโดยใช้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
การวางแผนทำบะหมี่น้ำโดยใช้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป  เริ่มต้น      ต้มน้ำให้เดือด      ใส่บะหมี่ลงในน้ำเดือด      รอ 2 นาที      ใส่เครื่องปรุงแล้วยกหม้อลงจากเตา   จบ  

9 การพูดทางโทรศัพท์สาธารณะ
เริ่ม ยกหูโทรศัพท์ หยอดเหรียญ ฟังสัญญาณ กดเลขหมาย สนทนา หยอดเหรียญเพิ่มเมื่อมีสัญญาณเตือน วางหูโทรศัพท์ รับเหรียญคืน จบ

10 การวางแผนไปโรงเรียน เริ่มต้น      ตื่น นอน      ง่วง ใช่ไหม          ถ้า ง่วงนอนต่อ 10 นาที แล้วตื่น อาบน้ำ และแต่งตัว          ถ้า ไม่ง่วงอาบน้ำและแต่งตัว      ไป โรงเรียน   จบ  

11 การประเมินผลการเรียน
เริ่มต้น รับข้อมูลคะแนน ตรวจสอบคะแนน ถ้าคะแนนเท่ากับ 80 ขึ้นไป ได้ระดับผลการเรียน 4 ถ้าคะแนนท่ากับ ได้ระดับผลการเรียน 3 ถ้าคะแนนเท่ากับ ได้ระดับผลการเรียน 2 ถ้าคะแนนเท่ากับ ได้ระดับผลการเรียน 1 ถ้าคะแนนน้อยกว่า 50 ได้ระดับผลการเรียน 0 พิมพ์ระดับผลการเรียน จบ

12 เกมส์วัดไอคิว (IQ Test)
เรามาหาวิธีช่วยกันย้าย หมาป่า แกะ และ กล่องผักกาด ข้ามไปอีกฝั่งของแม่น้ำกันเถอะ แต่มีข้อแม้นะ หมาป่ากินแกะ และ แกะกินผักกาด ถ้าผู้ชายไม่ได้อยู่ด้วย

13 END


ดาวน์โหลด ppt การแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google