งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือในการสมัครเข้าใช้งาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือในการสมัครเข้าใช้งาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือในการสมัครเข้าใช้งาน

2 บทเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เสริมการเรียนรู้ วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน ( ) เพื่อช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ ผ่านเว็บไซต์ E-learning ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ครูจิตราพร กาญจนพิบูลย์

3 โครงสร้างรายวิชา หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน
หน่วยที่ 2 การลงทุนและการจัดสรรกำไรขาดทุน หน่วยที่ 3 งบการเงินกิจการห้างหุ้นส่วน หน่วยที่ 4 การเปลี่ยนแปลงผู้เป็นหุ้นส่วน หน่วยที่ 5 การเลิกกิจการและการชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน

4 ขั้นตอนในการสมัครสมาชิกในห้องเรียนออนไลน์ วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ (ฉบับปรับปรุง 2546) 1. ผู้เรียนต้องมีอีเมลของตัวเอง (สมัครได้ที่ hotmail Gmail หรือ Yahoo 2. เปิดเว็บไซต์ผ่าน Google โดยพิมพ์คำว่า chitraporn หรือ จิตราพร 3. คลิกที่ เพื่อเข้าสู่ระบบ 4. คลิกที่ปุ่ม สำหรับการสมัครเป็นสมาชิกใหม่ 5. กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ชื่อผู้ใช้ = รหัสประจำตัวของนักเรียน รหัสผ่าน = ไม่ต่ำกว่า 6 ตัว อีเมล = ตามที่สมัครไว้

5 6.. ชื่อ = ให้ใส่ 2 ตัวแรกของรหัสประจำตัว + กลุ่ม + เลขที่ + ชื่อ
7. นามสกุล = ใส่นามสกุลจริง 8. จังหวัด = ใส่จังหวัดจริง 9. ประเทศไทย = เลือก ประเทศไทย 10. คลิกที่ปุ่ม 11. ระบบจะส่ง link ยืนยันการสมัครเป็น สมาชิกไปที่อีเมลของผู้สมัคร

6 12. ให้กลับไปเปิดที่ hotmail เพื่อเปิดดูจะมีข้อความ
13. ให้คลิกที่ เพื่อยืนยันการใช้งาน (หากไม่มีอีเมลยืนยัน ให้ติดต่อ ครูจิตราพร กาญจนพิบูลย์ โทร. หรือ 14. จากนั้นกลับไปสู่หน้าเว็บเดิม เพื่อดำเนินการ ขั้นต่อไป คลิกที่ปุ่ม เพื่อเข้าสู่ ห้องเรียนออนไลน์

7 15. จากนั้น ให้กรอก ชื่อผู้เข้าใช้ และรหัสผ่าน ตามที่ได้แจ้งไว้ เมื่อสมัครครั้งแรก
ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน แล้วคลิกที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบ โดยสังเกตจาก แสดงสถานะว่า เข้าสู่ระบบในชื่อของใคร หรือออกจากระบบ

8 16.นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน โดยคลิกที่
หลักสูตร B วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน 17. ระบบจะถามเพื่อให้ ยืนยันอีกครั้งหนึ่ง ให้คลิกที่ปุ่ม ใช่ 18. จากนั้น ระบบจะเปิดเข้าไปในห้องเรียนออนไลน์ วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน

9 ครูจิตราพร กาญจนพิบูลย์
ขอให้เพลิดเพลินกับการเรียนรู้ สู่คลังสมองที่ไร้พรมแดน ที่สุดแสนเรียนสนุก ทุกสถาน อยากจะเรียนนาน ๆ เท่าใจนึก มีแบบฝึก แบบทดสอบก่อน-หลัง หากยังไม่แจ้งแจ่ม ดูให้ลึก ยังมีแถม อี บุ๊ค ฝึกเรียนเอง ครูจัดเพลงประกอบสื่อมัลติฯ อยากจะติดต่อครูดู เฟส บุ๊ค หรือจะคุยผ่านเน็ต เรียกว่าแชท รู้กันแซด ใช้อีเมล ส่งข้อความ ไอที เพิ่มคุณค่าการศึกษา ครูจิตราพร กาญจนพิบูลย์

10 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt คู่มือในการสมัครเข้าใช้งาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google