งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดูแลสุขภาพเพื่อให้ร่างกาย สมบูรณ์แข็งแรงนั้น การรู้จักเลือก รับประทานอาหารถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ โภชนบัญญัติ 9 ประการเป็นข้อบัญญัติที่ กระทรวงสาธารณสุขจัดทำขึ้นเพื่อแนะนำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดูแลสุขภาพเพื่อให้ร่างกาย สมบูรณ์แข็งแรงนั้น การรู้จักเลือก รับประทานอาหารถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ โภชนบัญญัติ 9 ประการเป็นข้อบัญญัติที่ กระทรวงสาธารณสุขจัดทำขึ้นเพื่อแนะนำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การดูแลสุขภาพเพื่อให้ร่างกาย สมบูรณ์แข็งแรงนั้น การรู้จักเลือก รับประทานอาหารถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ โภชนบัญญัติ 9 ประการเป็นข้อบัญญัติที่ กระทรวงสาธารณสุขจัดทำขึ้นเพื่อแนะนำ ประชาชนให้มีความรู้และความเข้าใจใน การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี ซึ่ง ประกอบด้วย

3 1. กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ แต่ละ หมู่ให้หลากหลายและหมั่นดูแล น้ำหนักตัว เพื่อให้ได้สารอาหารที่ ร่างกายต้องการอย่างครบถ้วนและมี น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่อ้วน หรือผอมเกินไป 3. กินพืชผักให้มากและกินผลไม้เป็น ประจำ กินผักผลไม้ทุกมื้อ จะช่วยสร้าง ภูมิคุ้มกันโรคและต้านมะเร็งได้ 2. กินข้าวเป็นอาหารหลักสลับกับ อาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อ เลือกกิน ข้าวกล้องแทนข้าวขาวจะได้คุณค่าและ ใยอาหารมากกว่า

4 5. ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย นมช่วยให้ กระดูกและฟันแข็งแรง เด็กควรดื่มนมวันละ 2-3 แก้ว ผู้ใหญ่ควรดื่มนมพร่องมันเนยวันละ 1-2 แก้ว 6. กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควร กินอาหาร ประเภททอด ผัด และแกงกะทิ แต่พอควร เลือกกินอาหารประเภทต้ม นึ่ง ย่าง ( ที่ไม่ ไหม้เกรียม ) แกงไม่ใส่กะทิ เป็นประจำ 4. กินปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่และถั่ว เมล็ดแห้งเป็นประจำ ปลาเป็นโปรตีนคุณภาพดี และย่อยง่าย ไข่เป็นอาหารที่หาง่าย ถั่วเมล็ดแห้งเป็นเป็นโปรตีนจากพืชที่ใช้กินแทน เนื้อสัตว์ได้

5 8. กินอาหารที่สะอาด ปราศจากการ ปนเปื้อน อาหารที่ไม่สุกและปนเปื้อน เชื้อโรคและสารเคมี เช่น สารบอแร็กซ์ สารกันรา สารฟอกขาว ฟอร์มาลีน และ ยาฆ่าแมลง ทำให้เกิดโรคได้ 9. งดหรือลดเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ เพราะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิอโรค ความดันโลหิตสูง โรคตับแข็ง โรคมะเร็ง หลอดอาหาร และโรคร้ายอีกมากมาย 7. หลีกเลี่ยงการกินอาหารรส หวานจัดและ เค็มจัด กินหวาน มากเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอด เลือด กินเค็มมากเสี่ยงต่อการเกิด โรคความดันโลหิตสูง

6 โภชนบัญญัติ ต้อง ปฏิบัติต่อเนื่อง และทำให้ได้ครบทั้ง 9 ข้อ


ดาวน์โหลด ppt การดูแลสุขภาพเพื่อให้ร่างกาย สมบูรณ์แข็งแรงนั้น การรู้จักเลือก รับประทานอาหารถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ โภชนบัญญัติ 9 ประการเป็นข้อบัญญัติที่ กระทรวงสาธารณสุขจัดทำขึ้นเพื่อแนะนำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google