งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชนิดของเซต เช่น A = เซตว่าง (Empty set or Null set)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชนิดของเซต เช่น A = เซตว่าง (Empty set or Null set)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชนิดของเซต เช่น A = เซตว่าง (Empty set or Null set)
: เซตที่ไม่มีสมาชิกเลย ใช้สัญลักษณ์ { } หรือ เช่น { A = } ดังนั้น A = หรือ A = { }

2 เซตจำกัด (Finite set) : เซตที่สามารถนับ
จำนวนสมาชิกได้ (นับได้ตั้งแต่ 0 ตัว, 1 ตัว,...) เช่น A เป็นเซตของจำนวนนับตั้งแต่ 1 ถึง 20

3 A = { 1, 2, 3, …} เซตอนันต์ (Infinite set) : เซตที่ไม่ใช่เซตจำกัด เช่น
B = {

4 เซตที่เท่ากัน(Equal set) : เซตที่มีสมาชิกเหมือนกันทุกตัว

5 ตัวอย่าง A={ a, m, o, n, g } B={ m, a, n, g, o } ดังนั้น A = B

6 เซตที่เทียบเท่ากัน (Equivalent set):
เซตที่มีสมาชิกภายในเซตจับคู่แบบหนึ่งต่อหนึ่งได้พอดี

7 {แดง, เหลือง, ชมพู, เขียว, ดำ}
ตัวอย่าง {แดง, เหลือง, ชมพู, เขียว, ดำ} A= B= { a, m, o, n, g } ดังนั้น A B แต่ A เทียบเท่า B A B


ดาวน์โหลด ppt ชนิดของเซต เช่น A = เซตว่าง (Empty set or Null set)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google