งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เซตว่าง (Empty set or Null set) : เซตที่ไม่มีสมาชิกเลย ใช้สัญลักษณ์ { } หรือ เช่ น { A = } ดังนั้น A = หรือ A = { } ชนิดของเซต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เซตว่าง (Empty set or Null set) : เซตที่ไม่มีสมาชิกเลย ใช้สัญลักษณ์ { } หรือ เช่ น { A = } ดังนั้น A = หรือ A = { } ชนิดของเซต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เซตว่าง (Empty set or Null set) : เซตที่ไม่มีสมาชิกเลย ใช้สัญลักษณ์ { } หรือ เช่ น { A = } ดังนั้น A = หรือ A = { } ชนิดของเซต

3 เซตจำกัด (Finite set) : เซต ที่สามารถนับ จำนวนสมาชิกได้ ( นับได้ตั้งแต่ 0 ตัว, 1 ตัว,...) เช่น A เป็นเซตของจำนวนนับตั้งแต่ 1 ถึง 20

4 เซตอนันต์ (Infinite set) : เซตที่ไม่ใช่เซตจำกัด เช่น A = { 1, 2, 3, …} }B = {

5 เซตที่เท่ากัน (Equal set) : เซตที่มีสมาชิกเหมือนกันทุกตัว

6 A={ a, m, o, n, g } B={ m, a, n, g, o } ตัวอย่าง ดังนั้น A = B

7 เซตที่เทียบเท่ากัน (Equivalent set): เซตที่มีสมาชิกภายในเซตจับคู่แบบหนึ่งต่อหนึ่งได้พอดี

8 { แดง, เหลือง, ชมพู, เขียว, ดำ } B= { a, m, o, n, g } A= ตัวอย่าง ดังนั้น แต่ A เทียบเท่า B A B


ดาวน์โหลด ppt เซตว่าง (Empty set or Null set) : เซตที่ไม่มีสมาชิกเลย ใช้สัญลักษณ์ { } หรือ เช่ น { A = } ดังนั้น A = หรือ A = { } ชนิดของเซต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google