งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริการ คืออะไร ? คือ การสื่อสารอย่างครบวงจร สื่อจาก ท่าทาง ความรู้สึก ต้องไป ด้วยกันและสบตา คำพูดและโทนเสียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริการ คืออะไร ? คือ การสื่อสารอย่างครบวงจร สื่อจาก ท่าทาง ความรู้สึก ต้องไป ด้วยกันและสบตา คำพูดและโทนเสียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริการ คืออะไร ? คือ การสื่อสารอย่างครบวงจร สื่อจาก ท่าทาง ความรู้สึก ต้องไป ด้วยกันและสบตา คำพูดและโทนเสียง

2 โดยมี 6 ข้อมูล ครบถ้วน  Who ใคร  What อะไร  Where ที่ไหน  When เมื่อไหร่  Why ทำไม  How อย่างไร

3 ต้องบริการถึงระดับไหน ? บริการสุดชีวิต ลูกค้าต้องรู้สึก - ประทับใจ - มิรู้ลืม - อยากกลับมาใช้บริการอีก

4 ลักษณะของการ บริการ ลักษณะของการ บริการ  รวดเร็ว ทันใจ  ช่วยเหลือ เห็นใจ  รีบแก้ไขอย่างเข้าใจ  ให้เกินความคาดหวัง ( ใน ใจ ) ( ข้อนี้ทำเสร็จ ลูกค้าจะ พอใจมาก )

5 5 ความต้องการ ของคน 5 ความต้องการ ของคน  ความสมหวังใน ชีวิต  ชื่อเสียง : EGO  การยอมรับของ สังคม  ความปลอดภัย  ความอยู่รอด

6 ธรรมชาติของ มนุษย์ ธรรมชาติของ มนุษย์ มนุษย์ไม่ต้องการให้ใคร หยาม ดูถูก

7 ธรรมชาติของ มนุษย์ ธรรมชาติของ มนุษย์  ต้องการความ เด่น  ทำอะไรเพราะมี ความต้องการ  มักสนใจแต่ ตนเอง  เข้าข้างตนเอง  ชื่อเป็นสิ่งสำคัญ  ชอบความเป็น กันเอง  ชอบให้ผู้อื่นแสดง ความเคารพ  ชอบให้คนอื่นเห็น ด้วย  ชอบคนที่ฟังเวลา พุด  ไม่ชอบการตำหนิ

8 ธรรมชาติและความคาดหวัง ของลูกค้า  ลูกค้าแต่ละคนเป็น “ หนึ่งเดียว ” ไม่ เหมือนใคร  อยากได้ดั่งใจ เพราะฉะนั้นต้องอ่าน ว่าต้องการอะไร  บริการ จาก  สถานะของลูกค้า  ต้องการได้รับการตอบสนองทุกครั้ง  ไม่มีอะไร แปลก / ยาก เร า ลูกค้ า ใจ ชนะ ใจ

9 คนจะทำงานบริการ ต้อง ….. คนจะทำงานบริการ ต้อง ….. ตื่นเช้า จิตใจ เบิก บาน ดีใจมีงานทำ มั่นคง หนักแน่น ใจสู้ “ จูนคลื่น ” ที่ “ ทำงาน สนุกและสุขใจ ” อย่าให้ “ คลื่นหยุด ”

10 การเตรียมตัว ในการ ทำงาน การเตรียมตัว ในการ ทำงาน  ร่างการแข็งแรง ทุ่มกายให้งาน  แต่งตัวให้เหมาะสมกับการมาทำงาน  ห้ามใส่รองเท้าแตะ  เตรียมงานให้พร้อมก่อนเริ่มงาน 15 นาที  เป็นตัวแทนหน่วยงาน ตลอดเวลา ทำงาน

11 ความโกรธ แสดงว่า ลูกค้าต้องการ  ได้งานเร็วขึ้น  ความเห็นอก เห็นใจ  ความร่วมมือ จากเรา  ความเคารพ  ความยกย่อง นับถือ  ความใส่ใจ

12 ขั้นตอนสลายพลัง โกรธ รับฟัง และยอมรับ ตอบสนอง ( ขอ โทษ อธิบาย ) ต้องแสดงความ เข้าใจ หาทางแก้ไข ร่วมกัน ค้นหาสาเหตุ ติดตามผล

13 ลักษณะของคน ….. ที่ไม่ เหมาะสมกับงานบริการ  หน้าบูด  ไม่มองหน้าคน  อารมณ์ไม่ดี  ไม่พูดไม่จา  เอาแต่ใจตนเอง  จู้จี้ ขี้บ่น  อวดเป็นวางท่า  พูดจาแดกดัน  ไม่คบหาสมาคม  ไม่มีน้ำใจ

14  ใบหน้ายิ้มแย้ม  มองหน้า สบตา เวลาพูด  กล้าแสดงความ นอบน้อม  เลือกคำที่ไม่เกิด อารมณ์เสียต่อกัน  การใช้โทนเสียง  อย่าปฏิเสธ ก่อนที่จะได้ พยายาม  อย่าทำเฉพาะที่ จำเป็น เท่านั้น

15 บริการ “ 3 หน้า ” 1. หน้ารอบริการ

16 หน้าที่ 2 หน้า บริการเต็มใจ

17 หน้าที่ 3 หน้า เห็นใจ

18 การทำงานอย่างมี ความสุขใจ การทำงานอย่างมี ความสุขใจ  ชีวิตที่มี “ คุณภาพ ”  งานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต จำเป็นต้องมี สุขภาพจิตที่สมบูรณ์  เข้าใจงาน รู้ขอบเขต รู้ตัวเมื่อทำดีที่สุด แล้ว  เพราะฉะนั้นเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน  ความก้าวหน้าในการงาน ทุ่มให้ หน่วยงาน ทุ่มให้ตัวเอง  เป็นการฝึกฝนตัวเอง รับปัญหาหนักๆ ในชีวิตต่อไป

19  กลับบ้านเล่าแต่เรื่อง ตลกๆ  อย่าเอาเรื่องงานมา พูดที่บ้าน  ทิ้งถังขยะไปให้หมด  เวลาเล่ามีโจทย์หนักๆ เราจะมีกำลังใจในการ แก้ไขมาก  บริการให้แจ๋วในงาน

20 ยันต์กัน โกรธ ลูกค้า ( มีสิทธิ์ ) นักบริการ ( มี หน้าที่ )

21 สรุปข้อมูลการสัมมนา เรื่อง “ การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ ปี 2547” ในหัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ ให้บริการ และระบบการให้บริการ ของ ดร. นฤมล โชติเวช


ดาวน์โหลด ppt การบริการ คืออะไร ? คือ การสื่อสารอย่างครบวงจร สื่อจาก ท่าทาง ความรู้สึก ต้องไป ด้วยกันและสบตา คำพูดและโทนเสียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google