งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมของระบบ. ERP Saeree โดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมของระบบ. ERP Saeree โดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ERP Saeree โดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

2 ภาพรวมของระบบ

3 โปรแกรมที่อยู่ระหว่างการ Customize
- โปรแกรมการขอซื้อ ( Purchase Request ) - โปรแกรมการสั่งซื้อ ( Purchase Order ) - โปรแกรมการรับสินค้าเข้าคลัง ( Material Receipt )

4 โปรแกรมที่อยู่ระหว่างการ Customize
- โปรแกรมการขอซื้อ ( Purchase Request )

5 โปรแกรมที่อยู่ระหว่างการ Customize
- โปรแกรมการสั่งซื้อ ( Purchase Order )

6 โปรแกรมที่อยู่ระหว่างการ Customize
- ตัวอย่างใบสั่งซื้อ ( Purchase Order ) จากระบบ

7 โปรแกรมที่อยู่ระหว่างการ Customize
- โปรแกรมการรับสินค้าเข้าคลัง ( Material Receipt )

8 การเริ่มต้นใช้งานระบบ
การเริ่มต้นใช้งานระบบ จะต้องมีการเตรียมข้อมูลเบื้องต้น ดังต่อไปนี้ - เตรียมข้อมูลบริษัทที่จะใช้งานระบบ - เตรียมข้อมูล หน่วยงาน / สาขา - เตรียมข้อมูลธนาคาร - เตรียมข้อมูลบัญชีธนาคาร - เตรียมข้อมูลผังบัญชี - เตรียมข้อมูลผู้ใช้งานระบบ - เตรียมข้อมูลบทบาทของผู้ใช้งานระบบ

9 การเริ่มต้นใช้งานระบบ (ต่อ)
- เตรียมข้อมูล Business Partner Group - เตรียมข้อมูล Business Partner - เตรียมข้อมูล Product Categories - เตรียมข้อมูล Product

10 การเริ่มต้นใช้งานระบบ
- การเตรียมข้อมูลบริษัทที่จะใช้งานระบบ

11 การเริ่มต้นใช้งานระบบ
- การเตรียมข้อมูล หน่วยงาน / สาขา

12 การเริ่มต้นใช้งานระบบ
- การเตรียมข้อมูลธนาคาร

13 การเริ่มต้นใช้งานระบบ
- การเตรียมข้อมูลบัญชีธนาคาร

14 การเริ่มต้นใช้งานระบบ
- การเตรียมข้อมูลผังบัญชี

15 การเริ่มต้นใช้งานระบบ
- การเตรียมข้อมูลผู้ใช้งานระบบ

16 การเริ่มต้นใช้งานระบบ
- การเตรียมข้อมูลบทบาทของผู้ใช้งานระบบ

17 การเริ่มต้นใช้งานระบบ
- การเตรียมข้อมูล Business Partner Group

18 การเริ่มต้นใช้งานระบบ
- การเตรียมข้อมูล Business Partner

19 การเริ่มต้นใช้งานระบบ
- การเตรียมข้อมูล Product Categories

20 การเริ่มต้นใช้งานระบบ
- การเตรียมข้อมูล Product


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมของระบบ. ERP Saeree โดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google