งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Booth and Sattayarak, 2010. แอ่งโคราช แอ่งสกลนคร แอ่งสะสมตะกอนโคราช แอ่งอุดร - สกลนคร แอ่งโคราช - อุบล แอ่งเวียงจันทร์ แอ่งน้ำเทิน แอ่งสุวรรณเขต แอ่งจำปาสัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Booth and Sattayarak, 2010. แอ่งโคราช แอ่งสกลนคร แอ่งสะสมตะกอนโคราช แอ่งอุดร - สกลนคร แอ่งโคราช - อุบล แอ่งเวียงจันทร์ แอ่งน้ำเทิน แอ่งสุวรรณเขต แอ่งจำปาสัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Booth and Sattayarak, 2010

2

3 แอ่งโคราช แอ่งสกลนคร แอ่งสะสมตะกอนโคราช แอ่งอุดร - สกลนคร แอ่งโคราช - อุบล แอ่งเวียงจันทร์ แอ่งน้ำเทิน แอ่งสุวรรณเขต แอ่งจำปาสัก

4 Seismic Line along the Highway #23 Sattayarak,N,2008 Sattayarak & Polachan, 1990

5

6 ท่าพระ - โกสุมพิสัย ธวัชบุรี - เสลภูมิ โนนสูง - พิมาย E E N S W W

7 หมวดหินภูทอก. หมู่หินภูทอกน้อย ส่วนใหญ่เป็นหินทราย. หมู่หินคำตะก้า หินทรายแป้งกับหินทราย. หมู่หินนาหว้า หินโคลน

8 บริเวณนครไทย - ภูสอยดาว หมวดหินภูขัด หินทราย ~~~~~~~~~~ หมวดหินเขาย่าปุก หินทราย หินทรายกับทรายแป้ง หินโคลนกับทรายแป้ง ~~~~~~~~~~ หมวดหินมหาสารคาม

9 หินตะกอนที่สะสมตัวบนบกในมหายุคเมโสโซอิกกับเขื่อน เขื่อนในที่ราบสูงโคราช ชั้นหินเอียงไปทางปลายน้ำ เขื่อนน้ำเทิน - หินบุน ปัญหาเรื่องชั้นเกลือหินใต้ดิน เขื่อนในภาคอื่นของประเทศ เขื่อนแควน้อย

10


ดาวน์โหลด ppt Booth and Sattayarak, 2010. แอ่งโคราช แอ่งสกลนคร แอ่งสะสมตะกอนโคราช แอ่งอุดร - สกลนคร แอ่งโคราช - อุบล แอ่งเวียงจันทร์ แอ่งน้ำเทิน แอ่งสุวรรณเขต แอ่งจำปาสัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google