งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO ระบบการสื่อสาร ดาวเทียม อ. ปรีชา อูปคำ. ดาวเทียมสื่อสารนั้นเป็นสถานี ทวนสัญญาณที่ถูกส่งขึ้นไปใน อวกาศ เข้าสู่วงโคจรโดยมีความ ห่างจากพื้นโลก โดยประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO ระบบการสื่อสาร ดาวเทียม อ. ปรีชา อูปคำ. ดาวเทียมสื่อสารนั้นเป็นสถานี ทวนสัญญาณที่ถูกส่งขึ้นไปใน อวกาศ เข้าสู่วงโคจรโดยมีความ ห่างจากพื้นโลก โดยประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO ระบบการสื่อสาร ดาวเทียม อ. ปรีชา อูปคำ

2 ดาวเทียมสื่อสารนั้นเป็นสถานี ทวนสัญญาณที่ถูกส่งขึ้นไปใน อวกาศ เข้าสู่วงโคจรโดยมีความ ห่างจากพื้นโลก โดยประมาณ 35,786 Km ดาวเทียมสื่อสารที่ส่งขึ้นไปครั้ง แรกเมื่อปี 2508 โดยองค์การ โทรคมนาคมทางดาวเทียม ระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL TELLECOMMUNICATIONS SATTELLITE ORGANIZATION ) หรือเรียกย่อๆ ว่า INTELSAT ระบบการสื่อสาร ดาวเทียมคืออะไร

3 ผู้ริเริ่มให้แนวคิดการสื่อสาร ดาวเทียมคือ “ อาเธอร์ ซี คลาร์ก ” (Arthur C. Clarke) โดยเขียนบทความ เรื่อง “EXTRA TERRESTRIAL RELAYS” ในนิตยสาร “WIRELESS WORLD” ฉบับ เดือนตุลาคม ปี ค. ศ.1945 โดยใช้สถานีถ่ายทอดที่ลอยอยู่ ในอวกาศเหนือพื้นโลกขึ้นไป ประมาณ 35,786 กิโลเมตร จำนวน 3 สถานี

4 ประวัติความเป็นมาของ ดาวเทียม 4 ต. ค.1957 สปุทนิก 1 (SPUTNIK 1) ของสหภาพโซเวียต พ. ย.1957 สปุ ทนิก 2 (SPUTNIK 2) โดยมีสุนัขชื่อ “ ไลก้า ” (LAIKA) ขึ้น ไปด้วย 31 ม. ค.1958 อเมริกาก็ส่ง ดาวเทียม เอ็กซ์พลอเรอร์ 1 (EXPLORER 1) 18 ธ. ค. 1958 อเมริกาส่ง ดาวเทียมเพื่อการสื่อสารดวงแรกมี ชื่อว่า “ สกอร์ ” (SCORE)

5 ประวัติความเป็นมาของ ดาวเทียม 20 ส. ค. 1964 ก่อตั้ง INTELSAT 10 ต. ค. 1964 มีการถ่ายทอด โทรทัศน์พิธีเปิดงานกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 18 จากกรุงโตเกียว ผ่าน ดาวเทียม SYNCOM III ไป สหรัฐอเมริกา เป็นการถ่ายทอด สัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมครั้ง แรกของโลก 6 เม. ย 1965 ดาวเทียม TELSAT 1 ที่รู้จักกันดีในชื่อ ว่า EARLY BIRD ส่งขึ้นไปเหนือ มหาสมุทรแอตแลนติกเป็นดาวเทียม เพื่อการสื่อสารเพื่อการพานิชย์ดวง แรกของโลก

6 20 ส. ค. 1964 ก่อตั้ง INTELSAT 10 ต. ค. 1964 มีการถ่ายทอด โทรทัศน์พิธีเปิดงานกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 18 จากกรุงโตเกียว ผ่าน ดาวเทียม SYNCOM III ไป สหรัฐอเมริกา เป็นการถ่ายทอด สัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมครั้ง แรกของโลก 6 เม. ย 1965 ดาวเทียม TELSAT 1 ที่รู้จักกันดีในชื่อ ว่า EARLY BIRD ส่งขึ้นไปเหนือ มหาสมุทรแอตแลนติกเป็นดาวเทียม เพื่อการสื่อสารเพื่อการพานิชย์ดวง แรกของโลก ประวัติความเป็นมาของ ดาวเทียม

7 ระบบการสื่อสารผ่าน ดาวเทียม ดาวเทียมดวงที่ 1 โคจรอยู่เหนือ มหาสมุทรแอตแลนติก ดาวเทียมดวงที่ 2 โคจรอยู่เหนือ มหาสมุทรแปซิฟิก ดาวเทียมดวงที่ 3 โคจรอยู่เหนือ มหาสมุทรอินเดีย

8 วงโคจรดาวเทียม 1 วงโคจรตามแนวเส้นศูนย์สูตร (Equatorial Orbit) 2 วงโคจรตามแนวขั้วโลก ( เหนือ - ใต้ ) (Polar Orbit)

9 วงโคจรดาวเทียม 1. วงโคจรระดับต่ำ (LEO:Low Earth Orbit) ความสูงไม่เกิน 2,000 Km 2. วงโคจรผ่านขั้วโลก (PO:Polar Orbit) ความสูงไม่เกิน 2,000 Km 3. วงโคจรระดับกลาง (MEO:Medium Earth Orbit) ความสูง 8,000-12,000 Km 4. วงโคจรค้างฟ้า (GEO:Geosynchronous Earth Orbit) ความสูง 36,000 Km

10 วงโคจรดาวเทียม 1. วงโคจรระดับต่ำ (LEO:Low Earth Orbit) - ความสูงไม่เกิน 2,000 Km - วงโคจรรูปวงกลม - 28,000 Km/ ชั่วโมง (1 รอบ ใช้เวลา 30 นาที ) - โครงข่ายดาวเทียม Global Star โครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผ่านดาวเทียม (Iredium)

11 วงโคจรดาวเทียม 2. วงโคจรผ่านขั้วโลก (PO:Polar Orbit) - ความสูงไม่เกิน 2,000 Km - วงโคจรเคลื่อนที่เหนือไปใต้ - สำรวจพื้นผิวโลก สภาพแวดล้อม อากาศ - ดาวเทียม TIROS (Television Infrared Operation System) วิจัยทาง วิทยาศาสตร์

12 วงโคจรดาวเทียม - ความสูง 8,000-12,000 Km - วงโคจรเอียงทำมุมกับเส้น ศูนย์สูตร - ส่งข้อมูลความเร็วสูง ประชุม ทางไกลด้วยภาพ หรือโทรศัพท์ ผ่านดาวเทียม - ดาวเทียมทางวิทยาศาสตร์ 3. วงโคจรระดับกลาง (MEO:Medium Earth Orbit)

13 วงโคจรดาวเทียม 4. วงโคจรค้างฟ้า (GEO:Geosynchronous Earth Orbit/Geostationary Orbit) - วงโคจรคล้าก เป็นเกียรติแก่ Arthur C Clarck- ความสูง 36,000 Km - วงโคจรระนาบเดียวกับเส้น ศูนย์สูตร - ความเร็วเท่าโลกหมุน (1 รอบ /24 ชั่วโมง ) - ดาวเทียมสื่อสารโทรคมนาคม

14 ตำแหน่งดาวเทียม

15 ประเภทการใช้งาน ดาวเทียม 3 ประเภท 1. ดาวเทียมสื่อสาร ได้แก่ ดาวเทียมปาลา ปา ดาวเทียมไทยคม ดาวเทียม TDRS ดาวเทียมอินมาร์แซต ดาวเทียม ASTRA

16 ประเภทการใช้งาน ดาวเทียม 3 ประเภท 2. ดาวเทียมสำรวจ ได้แก่ ดาวเทียม LANDSAT ดาวเทียม METEOR ดาวเทียม EXPLORER ดาวเทียม GMS ดาวเทียม NOVA 6-9 ดาวเทียม NOAA และ THEOS

17 ประเภทการใช้งาน ดาวเทียม 3 ประเภท 3. ดาวเทียมยุทธวิธี เป็น ดาวเทียมที่มีหลายรูปแบบ แล้วแต่ความต้องการ ทางด้าน กิจการทหาร

18 ย่านความถี่ที่ใช้งาน ดาวเทียม 1. สัญญาณเชื่อมโยงขา ขึ้น (Up-link) 2. สัญญาณเชื่อมโยงขาลง (Down–link)

19 ระบบส่งสัญญาณ ดาวเทียม 1. ระบบ C-BAND ความถี่อยู่ในช่วง 4–8 GHz 2. ระบบ KU-BAND ความถี่อยู่ ในช่วง 12-18 GHz 3. ระบบ KA-BAND ความถี่อยู่ ในช่วง 20-30 GHz

20 ระบบสื่อสารดาวเทียม 2 ส่วน ตัวดาวเทียม สถานี ภาคพื้นดิน

21 ส่วนประกอบตัว ดาวเทียมสื่อสาร 1. ระบบจ่าย กำลัง 2. ระบบควบคุมวงโคจรและ ท่าทีการโคจร 3. ระบบการวัดและการ บังคับระยะไกล 4. ระบบสื่อสาร 5. ระบบสายอากาศ

22 ส่วนประกอบตัวดาวเทียมสื่อสาร

23

24

25 ส่วนประกอบสถานี ภาคพื้นดิน

26 ประโยชน์การสื่อสาร ดาวเทียม

27 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO ระบบการสื่อสาร ดาวเทียม อ. ปรีชา อูปคำ. ดาวเทียมสื่อสารนั้นเป็นสถานี ทวนสัญญาณที่ถูกส่งขึ้นไปใน อวกาศ เข้าสู่วงโคจรโดยมีความ ห่างจากพื้นโลก โดยประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google