งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 2 ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 2 ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 2 ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒๕๕๖

2 ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 2 เลขที่ 194 ถนน บุญวาทย์ ตำบล สวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร

3 โครงสร้างอัตรากำลังข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
นายอดุลย์ ศรศักดานุภาพ ตำแหน่งนายช่างสำรวจอาวุโส หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 2 นายชวลิต อินแสน ตำแหน่งนายช่างสำรวจชำนาญงาน หัวหน้างานสำรวจตรวจสอบข้อมูลและผลิตแผนที่ 2/2 นายสถาพร คงชาติ นายธีรวัฒน์ ชนะภัย ตำแหน่งนายช่างสำรวจชำนาญงาน ตำแหน่งนายช่างสำรวจชำนาญงาน นายเม็งราช พิมพ์วันวงศ์ นายศรีวรรณ กิติคำ ลูกจ้างประจำตำแหน่งช่างสำรวจ ช 2 ลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1

4 อัตรากำลังข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ตำแหน่ง อักษรย่อ 1.นายอดุลย์ ศรศักดานุภาพ 2.นายชวลิต อินแสน 3.นายสถาพร คงชาติ 4.นายธีรวัฒน์ ชนะภัย นายช่างสำรวจอาวุโส นายช่างสำรวจชำนาญงาน ฝด.ผด.2 สร.ผด.2/2 ลูกจ้างประจำ 1.นายเม็งราช พิมพ์วันวงศ์ 2.นายศรีวรรณ กิติคำ ช่างสำรวจ ช2 พนักงานขับรถยนต์ ส1

5 ความต้องการอัตรากำลังเพิ่ม/เหตุผล
พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา เนื่องจาก 1. ไม่มีเจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานจัดเตรียมเอกสารและบันทึกข้อมูลด้านธุรการ 2. เจ้าหน้าที่ผลิตแผนที่ไม่เพียงพอ เพื่อปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลสำรวจและผลิตแผนที่

6 บัญชีครุภัณฑ์ ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 2
ลำดับที่ รายการครุภัณฑ์ จำนวน หน่วย สภาพการใช้งาน 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. กล้องวัดมุม TOTAL STATION NOTE BOOK กล้องระดับ เข็มทิศ ไม้สต๊าฟ ปริซึม เครื่องวัดพิกัดสัญญาณดาวเทียม เครื่องบันทึกและประมวลผลภาคสนาม วิทยุมือถือ รถยนต์ 2 1 4 5 16 เครื่อง อัน ชุด คัน ใช้การได้

7

8

9


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 2 ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google