งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างอัตรากำลังข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ นายอดุลย์ ศรศักดานุภาพ ตำแหน่งนายช่างสำรวจอาวุโส หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทาง พื้นดิน 2 นายชวลิต อินแสน ตำแหน่งนายช่างสำรวจชำนาญงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างอัตรากำลังข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ นายอดุลย์ ศรศักดานุภาพ ตำแหน่งนายช่างสำรวจอาวุโส หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทาง พื้นดิน 2 นายชวลิต อินแสน ตำแหน่งนายช่างสำรวจชำนาญงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 โครงสร้างอัตรากำลังข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ นายอดุลย์ ศรศักดานุภาพ ตำแหน่งนายช่างสำรวจอาวุโส หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทาง พื้นดิน 2 นายชวลิต อินแสน ตำแหน่งนายช่างสำรวจชำนาญงาน หัวหน้างานสำรวจตรวจสอบข้อมูลและผลิตแผนที่ 2/2 นายสถาพร คงชาติ นายธีรวัฒน์ ชนะภัย ตำแหน่งนายช่างสำรวจชำนาญงาน ตำแหน่งนายช่างสำรวจชำนาญงาน นายเม็งราช พิมพ์วันวงศ์ นายศรีวรรณ กิติคำ ลูกจ้างประจำตำแหน่งช่างสำรวจ ช 2 ลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1

4 ข้าราชการตำแหน่งอักษรย่อ 1. นายอดุลย์ ศรศักดานุภาพ 2. นายชวลิต อินแสน 3. นายสถาพร คงชาติ 4. นายธีรวัฒน์ ชนะภัย นายช่างสำรวจอาวุโส นายช่างสำรวจชำนาญงาน ฝด. ผด.2 สร. ผด.2/2 ลูกจ้างประจำตำแหน่งอักษรย่อ 1. นายเม็งราช พิมพ์วันวงศ์ 2. นายศรีวรรณ กิติคำ ช่างสำรวจ ช 2 พนักงานขับรถยนต์ ส 1 อัตรากำลังข้าราชการและ ลูกจ้างประจำ

5 พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา เนื่องจาก 1. ไม่มีเจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานจัดเตรียม เอกสารและบันทึกข้อมูลด้านธุรการ 2. เจ้าหน้าที่ผลิตแผนที่ไม่เพียงพอ เพื่อปฏิบัติงานบันทึก ข้อมูลสำรวจและผลิตแผนที่

6 บัญชีครุภัณฑ์ ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 2 ลำดับที่ รายการครุภัณฑ์จำนวนหน่วยสภาพการ ใช้งาน 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. กล้องวัดมุม TOTAL STATION NOTE BOOK กล้องระดับ เข็มทิศ ไม้สต๊าฟ ปริซึม เครื่องวัดพิกัดสัญญาณ ดาวเทียม เครื่องบันทึกและประมวลผล ภาคสนาม วิทยุมือถือ รถยนต์ 2 1 4 5 16 2 4 2 เครื่อง อัน ชุด คัน ใช้การได้

7

8

9


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างอัตรากำลังข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ นายอดุลย์ ศรศักดานุภาพ ตำแหน่งนายช่างสำรวจอาวุโส หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทาง พื้นดิน 2 นายชวลิต อินแสน ตำแหน่งนายช่างสำรวจชำนาญงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google