งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 16 ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒ ๕ ๕ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 16 ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒ ๕ ๕ 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 16 ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒ ๕ ๕ 7

3 ที่ตั้งสำนักงาน สำนักชลประทานที่ 16 หมู่ที่ 5 ต. ควนลัง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7439-0107 โทรสาร 0-7439-0107

4 แผนผังอาคารสำรวจทำแผนที่ / งาน สำรวจกันเขต

5 โครงสร้างอัตรากำลังข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ นายสิทธิ์ ศรีริภาพ ตำแหน่งนายช่างสำรวจอาวุโส หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 16 นายโกเมศ คงแก้ว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ชำนาญงาน นางวิไลวรรณ พุธจันทร์ ตำแหน่งช่างสำรวจ ช 3 นายสมชาย ทองหวาน ตำแหน่งช่างสำรวจ ช 3 นายรอเฮง มะสง ตำแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

6 ความต้องการอัตรากำลังเพิ่ม/เหตุผลความต้องการอัตรากำลังเพิ่ม/เหตุผล ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา นายฮาซันกาแมน สัญญา เนื่องจาก รอการส่งตัวจากส่วนสำรวจทำแผนที่ ภาคพื้นดิน ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงานจำนวน 1 อัตรา นายวิเชียร นนท์ตา เนื่องจาก รอการส่งตัวข้าราชการจากส่วนสำรวจทำ แผนที่ภาคพื้นดิน

7 บัญชีครุภัณฑ์สำรวจ / สภาพการใช้งาน สภาพใช้งานได้

8 คอมพิวเตอร์

9 เครื่อง PlOTTER สี สภาพใช้งาน ได้

10 รถยนต์ ชป.042-1204 สภาพใช้งาน ได้

11 รถยนต์ ชป.041-2430 สภาพใช้ งานได้

12 รถยนต์ ชป 042-1046 สภาพ ชำรุด

13


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 16 ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒ ๕ ๕ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google