งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน16 ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒ ๕ ๕ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน16 ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒ ๕ ๕ 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน16 ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒ ๕ ๕ 7

2 ที่ตั้งสำนักงาน สำนักชลประทานที่ 16 หมู่ที่ 5 ต. ควนลัง อ. หาดใหญ่ จ
ที่ตั้งสำนักงาน สำนักชลประทานที่ 16 หมู่ที่ 5 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทรศัพท์ โทรสาร

3 แผนผังอาคารสำรวจทำแผนที่/งาน สำรวจกันเขต

4 โครงสร้างอัตรากำลังข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
นายสิทธิ์ ศรีริภาพ ตำแหน่งนายช่างสำรวจอาวุโส หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 16 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ นายโกเมศ คงแก้ว ตำแหน่งนายช่างสำรวจชำนาญงาน นางวิไลวรรณ พุธจันทร์ ตำแหน่งช่างสำรวจ ช3 นายสมชาย ทองหวาน นายรอเฮง มะสง ตำแหน่งช่างฝีมือสนาม ช3

5 ความต้องการอัตรากำลังเพิ่ม/เหตุผล
ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา นายฮาซันกาแมน สัญญา เนื่องจาก รอการส่งตัวจากส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา นายวิเชียร นนท์ตา เนื่องจาก รอการส่งตัวข้าราชการจากส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน

6 บัญชีครุภัณฑ์สำรวจ/สภาพการใช้งาน
สภาพใช้งานได้

7 คอมพิวเตอร์ สภาพใช้งานได้

8 เครื่อง PlOTTER สี สภาพใช้งานได้

9 รถยนต์ ชป สภาพใช้งานได้

10 รถยนต์ ชป สภาพใช้งานได้

11 รถยนต์ ชป สภาพชำรุด

12 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน16 ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒ ๕ ๕ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google