งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ - สกุลตำแหน่งทำหน้าที่ นายอดุลย์ ตุ้ม กุล นายช่างสำรวจ อาวุโส หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ ทางพื้นดิน 4 นายอำเภอ บุญ ประเสริฐ นายช่างสำรวจ ชำนาญงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ - สกุลตำแหน่งทำหน้าที่ นายอดุลย์ ตุ้ม กุล นายช่างสำรวจ อาวุโส หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ ทางพื้นดิน 4 นายอำเภอ บุญ ประเสริฐ นายช่างสำรวจ ชำนาญงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 ชื่อ - สกุลตำแหน่งทำหน้าที่ นายอดุลย์ ตุ้ม กุล นายช่างสำรวจ อาวุโส หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ ทางพื้นดิน 4 นายอำเภอ บุญ ประเสริฐ นายช่างสำรวจ ชำนาญงาน หัวหน้างานสำรวจ ตรวจสอบข้อมูลและ ผลิตแผนที่ 1/4 นายสมชาย มา ละดา นายช่างสำรวจ ชำนาญงาน หัวหน้างานสำรวจ ตรวจสอบข้อมูลและ ผลิตแผนที่ 2/4 นางสาวอำไพ มั่งมูล นายช่างสำรวจ ชำนาญงาน ช่างสำรวจ นายวีระศักดิ์ ก้อนแก้ว ช่างฝีมือสนาม ช 3 ช่างสำรวจ นายเสริม คุ้ม อักษร ช่างฝีมือสนาม ช 2 ช่างสำรวจ

6 นายอดุลย์ ตุ้ม กุล ฝด. ผด.4 นายอำเภอ บุญ ประเสริฐ สร. ผท.1/4 นายเสริม คุ้ม อักษร ช่างฝีมือ สนาม ช 2 นางสาวอำไพ มั่งมูล นายช่างสำรวจ ชำนาญงาน นายสมชาย มาละดา สร. ผท.2/4 นายวีระศักดิ์ ก้อนแก้ว ช่างฝีมือสนาม ช 3

7


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ - สกุลตำแหน่งทำหน้าที่ นายอดุลย์ ตุ้ม กุล นายช่างสำรวจ อาวุโส หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ ทางพื้นดิน 4 นายอำเภอ บุญ ประเสริฐ นายช่างสำรวจ ชำนาญงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google