งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑๒ ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ. ศ. ๒ ๕ ๕ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑๒ ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ. ศ. ๒ ๕ ๕ 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑๒ ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ. ศ. ๒ ๕ ๕ 7

3 ที่ตั้งสำนักงาน เขื่อนเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัด ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ / โทรสาร.0-5640-5209

4 อาคารสำนักงาน และพื้นที่ภายใน

5 ห้องทำงานหัวหน้าฝ่ายฯ,สร.ผด.และธุรการ

6 ห้องทำงานเจ้าหน้าที่และ เก็บแผนที่ ภายนอก ภายใน

7

8 โครงสร้างอัตรากำลังข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ นายสุรพงษ์ เลิศรัตนศาสตร์ ตำแหน่งนายช่างสำรวจอาวุโส หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทาง พื้นดิน 12 นายมาโนชญ์ ชุม ยวงศ์ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ชำนาญงาน สร. ผด. 1/12 นายอดิเทพ คำชุ่ม ตำแหน่งช่างฝีมือ สนาม ช.3 นายสุชาติ ทองโพธิ์ ตำแหน่งช่างสำรวจ ช.2 นายวันชัย รุ่งขจร ตำแหน่งช่างสำรวจ ช.2 นางสาววรรณิดา นุชเทียม ตำแหน่งช่างฝีมือ สนามช.3 ข้าราชการ 2 อัตรา ลูกจ้างประจำ 6 อัตรา นายศักดา กล่ำชัย ตำแหน่งช่างสำรวจ ช.4/ หน. นายนรินทร์ ปืนกระ โทก ตำแหน่งช่างสำรวจ ช.3 ลูกจ้างประจำ

9 รายการครุภัณฑ์ที่ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทาง พื้นดิน 12 ครอบครองอยู่ รายการ จำน วน ( อัน / เครื่อง / ชุด ) จำหน่ายปีจำหน่า ยแล้ว ( อัน / เครื่อง / ชุด ) เหลือ ( อัน / เครื่อง / ชุด ) ชำรุด / อยู่ใน คลัง ( อัน / เครื่อง / ชุด ) ใช้ได้ ( อัน / เครื่อง / ชุด ) 505151 5252 53 - รถยนต์ 3-----3-3 - ตู้ไม้อัด, ตู้เก็บเอกสาร, ตู้ เก็บแผนที่ไม้ 6-----633 - ไม้สต๊าฟ 11----- 56 - กล้องระดับ 3-----3-3 - กล้องวัดมุม (Total Station) 3-----3-3 - เครื่องคอมพิวเตอร์ 1-----1-1 - เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1-----1-1 - เครื่องวิทยุสื่อสาร พกพา 3-----3-3 - เครื่องรังวัดพิกัด GPS. มือถือ 1-----1-1 - เครื่องบันทึก (Eternal Hard Disk) 1-----1-1 - (Notebook) ยี่ห้อ DELL 1-----1-1 - Notebook ยี่ห้อ ACER 1-----1-1

10 รายการครุภัณฑ์ที่ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทาง พื้นดิน 12 ต้องการเพิ่มเติม รายการ รวม จำนวน ( อัน / เครื่อง / ชุด ) หมายเหตุ - ไม้สต๊าฟแบบพับ 4 เมตร 2 มีอยู่ 4 ตัวชำรุด ตัวเลขมองไม่ชัดเจน - ไม้สต๊าฟแบบชักยาว 4 เมตร 2 มีอยู่ 2 ตัวไม่พอใช้งาน และเก่าแล้ว - กล้องระดับกำลังขยาย 30 เท่า ขึ้นไป 1 ไม่มีใช้ กล้องที่มีอยู่มีกำลังขยาย แค่ 28 เท่า ใช้ เฉพาะสำรวจรูปตัด ไม่เหมาะสำหรับเดินเส้นฐานงานระดับ ชั้นที่ 3 และชำรุดรอแจ้งอยู่ 4 ตัว

11 ความต้องการอัตรากำลังเพิ่ม/เหตุผล ต้องการแผงควบคุมวงจรไฟฟ้าใหม่ ในสถานที่ทำงาน เนื่องจากการเดินสายไฟฟ้าเดิม ไม่เรียบร้อย อาจเกิดอันตรายเกิดอัคคีภัย เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรได้ ต้องการแผงควบคุมวงจรไฟฟ้าใหม่ ในสถานที่ทำงาน เนื่องจากการเดินสายไฟฟ้าเดิม ไม่เรียบร้อย อาจเกิดอันตรายเกิดอัคคีภัย เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรได้ ตำแหน่ง ช่างเขียน จำนวน 1 อัตรา เนื่องจาก ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ Plot งานแผนที่ ที่ช่างฯสำรวจมา จากสนาม ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เนื่องจาก ไม่มีเจ้าหน้าที่ธุรการ ซึ่งชำนาญงานพิมพ์เอกสาร จากคอมพิวเตอร์

12 ภาพรวมแผงควบคุมไฟฟ้าภายในสำนักงาน ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 12

13 ภาพของสวิทส์ควบคุมไฟฟ้าใน สำนักงาน ฝ่ายฯ 12 สะพานไฟควบคุมไฟฟ้าทั้ง สำนักงานสะพานไฟรอง

14 ภาพของสวิทส์ควบคุมไฟฟ้าใน สำนักงาน ฝ่ายฯ 12 สะพานไฟรอง


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑๒ ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ. ศ. ๒ ๕ ๕ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google