งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 บรรยายในโรงเรียนเพื่ออะไร  OPEN HOUSE เพื่ออะไร  Concept OPEN HOUSE คืออะไร  ขายหลักสูตร  ทำอย่างไรก็ได้ให้มีคนมาที่สาขา  ทำอย่างไรก็ได้ให้เขาประทับใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " บรรยายในโรงเรียนเพื่ออะไร  OPEN HOUSE เพื่ออะไร  Concept OPEN HOUSE คืออะไร  ขายหลักสูตร  ทำอย่างไรก็ได้ให้มีคนมาที่สาขา  ทำอย่างไรก็ได้ให้เขาประทับใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  บรรยายในโรงเรียนเพื่ออะไร  OPEN HOUSE เพื่ออะไร  Concept OPEN HOUSE คืออะไร  ขายหลักสูตร  ทำอย่างไรก็ได้ให้มีคนมาที่สาขา  ทำอย่างไรก็ได้ให้เขาประทับใจ  ทำอย่างไรก็ได้ให้เขาสมัครเรียน

3 http://210.1.20.11/dataonweb/ http://210.1.20.11/dataonweb/onwebcheck/check2.php

4  เข้าบรรยายในโรงเรียนแล้วแจกบัตร Open House เก็บข้อมูล นร.  เล่นเกมส์ หรือ รับบริการ SMS เพื่อ การศึกษา

5  การตกแต่งสาขา  การ PR ภายในและ ภายนอก

6

7

8

9

10  เอกสารประกอบการสัมมนา (RAC NEWS ความสำเร็จ นร ยอดที่นั่ง คงเหลือ สิทธิพิเศษ / โปรโมชั่น )  ใบลงทะเบียน  รายชื่อผู้จองเรียนใน หลักสูตร G-Student  เจ้าหน้าที่ต้องแต่งชุด เหมือนกัน  กล้องถ่ายภาพ, กล้อง VDO ถ้ามี  ป้ายบอกทางห้องสัมมนา

11  เช็คความพร้อมของ สำนักงานก่อน Open House เมื่อเข้าเปิดประตูเข้ามา ต้อง รู้สึกถึง  ความสำเร็จของ นร ที่ได้เรียน 10  ข้อมูลการศึกษา ที่เจาะลึก น่าเชื่อถือ 10  ความจำนวนคนสนใจที่มาก 10  ความน่าเชื่อถือ 10  ความอบอุ่นเป็นกันเอง 8-10

12  อย่าใช้จำนวนรับมาก ให้เริ่มที่ 70 คน เมื่อเต็มแล้วค่อยขยาย  ไม่มีการลดราคา แต่ต้องมีโปรโมชั่น เพื่อน ชวนเพื่อน เช่น มาครบ 5 คน ลดให้ xxxx บาท  หลังบรรยายจบ  ต้องพยายามให้น้องสมัครให้ได้ โดยใช้ หลักจิตวิทยา เรื่องของจำนวนผู้จอง ประกอบการตัดสินใจ  หากไม่ได้สมัครอย่างน้องต้องลงชื่อสนใจ จองไว้ก่อน แล้วพา ผปค มาอีกที  SMS แจ้งให้มาค้นหาตัวเอง

13 เตรียมความพร้อมของ สาขา เตรียมความพร้อมของ ทีมงาน ตกแต่งภายใน ภายนอก ตกแต่งภายใน ภายนอก เอกสารการ สัมมนา เอกสารการ สัมมนา ของเล่นเกมส์ ของเล่นเกมส์ Slide Show ภาพลักษณ์Slide Show ภาพลักษณ์ ห้องสัมมนา ห้องสัมมนา ตกแต่งภายใน ภายนอก ตกแต่งภายใน ภายนอก เอกสารการ สัมมนา เอกสารการ สัมมนา ของเล่นเกมส์ ของเล่นเกมส์ Slide Show ภาพลักษณ์Slide Show ภาพลักษณ์ ห้องสัมมนา ห้องสัมมนา การแต่งตัว การแต่งตัว กำหนดการจัด กำหนดการจัด แบ่งหน้าที่ แบ่งหน้าที่ ลงทะเบียน * จ้างเพิ่ม ลงทะเบียน * จ้างเพิ่ม พิธีกร คน บรรยาย,PR พิธีกร คน บรรยาย,PR คนบันทึก กลุ่มเป้าหมาย คนบันทึก กลุ่มเป้าหมาย คนถ่ายภาพ * จ้างเพิ่ม คนถ่ายภาพ * จ้างเพิ่ม รุ่นพี่ แขกรับ เชิญ รุ่นพี่ แขกรับ เชิญ การแต่งตัว การแต่งตัว กำหนดการจัด กำหนดการจัด แบ่งหน้าที่ แบ่งหน้าที่ ลงทะเบียน * จ้างเพิ่ม ลงทะเบียน * จ้างเพิ่ม พิธีกร คน บรรยาย,PR พิธีกร คน บรรยาย,PR คนบันทึก กลุ่มเป้าหมาย คนบันทึก กลุ่มเป้าหมาย คนถ่ายภาพ * จ้างเพิ่ม คนถ่ายภาพ * จ้างเพิ่ม รุ่นพี่ แขกรับ เชิญ รุ่นพี่ แขกรับ เชิญ

14 เริ่มจัด OPEN HOUSE กล่าวต้อนรับ, แนะนำวิทยากร, PR หลักสูตร รุ่นพี่ร่วม, แนะนำ เจ้าหน้าที่, ไซโค เริ่มจัด OPEN HOUSE กล่าวต้อนรับ, แนะนำวิทยากร, PR หลักสูตร รุ่นพี่ร่วม, แนะนำ เจ้าหน้าที่, ไซโค เตรียมพร้อม จอง / รับ สมัคร เตรียมก่อน ล่วงหน้า 1 วัน เตรียมก่อน ล่วงหน้า 1 วัน มาก่อนเวลา 1 ชม มาก่อนเวลา 1 ชม ฉาย Slide พร้อมเพลง ( ภาพลักษณ์ เครือข่าย โชว์ระบบ ความสำเร็จ จำนวน ที่เหลือ บรรยาย กาศ กิจกรรม ต่างๆ ) ฉาย Slide พร้อมเพลง ( ภาพลักษณ์ เครือข่าย โชว์ระบบ ความสำเร็จ จำนวน ที่เหลือ บรรยาย กาศ กิจกรรม ต่างๆ ) ถ่ายภาพตลอด งาน ถ่ายภาพตลอด งาน เตรียมก่อน ล่วงหน้า 1 วัน เตรียมก่อน ล่วงหน้า 1 วัน มาก่อนเวลา 1 ชม มาก่อนเวลา 1 ชม ฉาย Slide พร้อมเพลง ( ภาพลักษณ์ เครือข่าย โชว์ระบบ ความสำเร็จ จำนวน ที่เหลือ บรรยาย กาศ กิจกรรม ต่างๆ ) ฉาย Slide พร้อมเพลง ( ภาพลักษณ์ เครือข่าย โชว์ระบบ ความสำเร็จ จำนวน ที่เหลือ บรรยาย กาศ กิจกรรม ต่างๆ ) ถ่ายภาพตลอด งาน ถ่ายภาพตลอด งาน ตารางจองที่นั่ง ตารางจองที่นั่ง ใบสมัคร ใบสมัคร ถ่ายภาพ นร ที่ สมัคร ถ่ายภาพ นร ที่ สมัคร ตารางจองที่นั่ง ตารางจองที่นั่ง ใบสมัคร ใบสมัคร ถ่ายภาพ นร ที่ สมัคร ถ่ายภาพ นร ที่ สมัคร

15 ประชุมสรุปข้อมูลการ OPEN HOUSE ติดตามผลหลัง OPEN HOUSE สรุปข้อมูล สรุปข้อมูล ข้อผิดพลาดที่ ต้องแก้ไข ข้อผิดพลาดที่ ต้องแก้ไข % การสมัคร% การสมัคร % ความสนใจ% ความสนใจ สรุปข้อมูล สรุปข้อมูล ข้อผิดพลาดที่ ต้องแก้ไข ข้อผิดพลาดที่ ต้องแก้ไข % การสมัคร% การสมัคร % ความสนใจ% ความสนใจ SM S /Call ให้ มาค้นหาตัวเองSM S /Call ให้ มาค้นหาตัวเอง Count DownCount Down SM S /Call ให้ มาค้นหาตัวเองSM S /Call ให้ มาค้นหาตัวเอง Count DownCount Down

16 1 รร 12 ห้อง ห้องละ 40 คน 5/1 ห้อง มา 15 คน 5/2 ห้อง มา 15 คน จัด 1 รอบ ได้ นร. 10 คน 12 ห้อง = 6 รอบ ได้ นร. 60 คน จัด 1 รอบ ได้ นร. 10 คน 12 ห้อง = 6 รอบ ได้ นร. 60 คน 1 รร.

17  ภาพลักษณ์ ผู้มาร่วมต้องรู้สึก พิเศษ รู้สึกประทับใจ  สื่อสนับสนุนการตัดสินใจ  อย่าคิดว่าเป็นเรื่องปกติ  ให้ความสำคัญกับวิทยากร  พยายามให้น้องพา ผปค มาด้วย  ต้องให้รับรู้ว่าจะต้องรีบสมัคร

18  ประชุมผลจากการสัมมนา  ล้างรูปที่ถ่าย จัดบอร์ด Present  ทำ VCD เพื่อใช้ในการ Open House ครั้งต่อไป  สมัครบริการ SMS  ส่งข่าวการศึกษา  โทรศัพท์ติดตาม โดยต้องใช้ จิตวิทยาเข้าช่วย

19  บันทึกข้อมูล ความสนใจ  ค้นหาตัวเอง  ถ่ายรูปติดบอร์ด ทันที  Countdown จำนวน G

20  รับกระตุ้น  รับรู้ข้อมูล  พิจารณา  ตัดสินใจ

21 ลำดั บ หมวดรายการหมายเหตุผู้รับผิดชอบ 1 เอกสารประกอบการสัมมนา RAC NEWS / PowerPoint 2 เอกสารประกอบการสัมมนาความสำเร็จ นร ยอดที่นั่งคงเหลือ 3 เอกสารประกอบการสัมมนาสิทธิพิเศษ / โปรโมชั่น 4 ประจำ Counter ใบลงทะเบียน 5 ประจำ Counter รายชื่อผู้จองเรียนในหลักสูตร G 6 ประจำ Counter ถ่ายเอกสารผลการค้นหาตัวเอง 7 ประจำ Counter กล้องถ่ายภาพ, กล้อง VDO ถ้ามีชาร์ตแบตให้เต็ม Clear memory 8 ตกแต่งสาขาป้ายบอกทางห้องสัมมนา 9 ตกแต่งสาขาบอร์ดความสำเร็จ 10 ตกแต่งสาขาบอร์ดโปรโมชั่น 11 ตกแต่งสาขาบอร์ดกิจกรรม RAC / บอร์ดวิชาการ / คะแนนสูงต่ำ อัพเดทภาพล่าสุดที่ไป บรรยายมา 12 ตกแต่งสาขา VCD กิจกรรม RAC / Promotion เอาภาพจากสาขาทำเอง ได้ 13 ตกแต่งสาขาบอร์ดแสดงยอดจอง ยอดสมัคร 14 ตกแต่งสาขาบอร์ดแสดงชื่อ G รุ่นใหม่ Check list ก่อน Open House

22 ลำดั บ หมวดรายการหมายเหตุผู้รับผิดชอบ 15 ห้องสัมมนาเก้าอี้ 16 ห้องสัมมนาโปรเจคเตอร์ 17 ห้องสัมมนาเครื่องขยายเสียงซื้อที่อมร ราคา 2500 18 ห้องสัมมนาแอร์ 19 การดำเนินการทดลองทั้งระบบเหมือนจริง 20 การดำเนินการเจ้าหน้าที่ต้องแต่งชุดเหมือนกัน 21 การดำเนินการซ้อมบรรยายเหมือนจริง พิธีกร วิทยากร PR หลักสูตร 22 การดำเนินการแบ่งหน้าที่ แต่ละคน / คน ถ่ายภาพ Check list ก่อน Open House

23 ลำดั บ หมวดรายการหมายเหตุผู้รับผิดชอบ 1 ประจำ Counter ใบจองหลักสูตร G 2 ประจำ Counter โปรแกรมค้นหาตัวเอง 3 ประจำ Counter ผลการค้นหาตัวเองประทับตราสาขา 4 ประจำ Counter คนถ่ายภาพกิจกกรรมจ้างมาเพิ่ม 5 หลัง นร กลับประชุมหารือ และสรุปผล 6 วันถัดไปล้างภาพ จัดบอร์ด ทำ VCD 7 วันถัดไปโทรติดตามให้มาสมัคร 8 วันถัดไปกล้องถ่ายภาพ, กล้อง VDO ถ้ามี 9 ตกแต่งสาขา Count Down G Check list หลัง Open House


ดาวน์โหลด ppt  บรรยายในโรงเรียนเพื่ออะไร  OPEN HOUSE เพื่ออะไร  Concept OPEN HOUSE คืออะไร  ขายหลักสูตร  ทำอย่างไรก็ได้ให้มีคนมาที่สาขา  ทำอย่างไรก็ได้ให้เขาประทับใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google