งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Open House.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Open House."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Open House

2 บรรยายในโรงเรียนเพื่ออะไร OPEN HOUSE เพื่ออะไร
Concept OPEN HOUSE คืออะไร ขายหลักสูตร ทำอย่างไรก็ได้ให้มีคนมาที่สาขา ทำอย่างไรก็ได้ให้เขาประทับใจ ทำอย่างไรก็ได้ให้เขาสมัครเรียน

3 หาข้อมูล รร กลุ่มเป้าหมาย

4 วิธีการให้ได้คนมาร่วม Open House
เล่นเกมส์ หรือ รับบริการ SMS เพื่อการศึกษา

5 การเตรียมการ การตกแต่งสาขา การ PR ภายในและภายนอก

6

7

8

9

10 การเตรียมการ เอกสารประกอบการสัมมนา (RAC NEWS ความสำเร็จ นร ยอดที่นั่งคงเหลือ สิทธิพิเศษ/โปรโมชั่น) ใบลงทะเบียน รายชื่อผู้จองเรียนในหลักสูตร G-Student เจ้าหน้าที่ต้องแต่งชุดเหมือนกัน กล้องถ่ายภาพ , กล้อง VDO ถ้ามี ป้ายบอกทางห้องสัมมนา

11 การเตรียมการ เช็คความพร้อมของสำนักงานก่อน Open House
เมื่อเข้าเปิดประตูเข้ามา ต้องรู้สึกถึง ความสำเร็จของ นร ที่ได้เรียน ข้อมูลการศึกษา ที่เจาะลึก น่าเชื่อถือ 10 ความจำนวนคนสนใจที่มาก 10 ความน่าเชื่อถือ 10 ความอบอุ่นเป็นกันเอง

12 การเตรียมการ หลังบรรยายจบ
อย่าใช้จำนวนรับมาก ให้เริ่มที่ 70 คน เมื่อเต็มแล้วค่อยขยาย ไม่มีการลดราคา แต่ต้องมีโปรโมชั่น เพื่อนชวนเพื่อน เช่น มาครบ 5 คน ลดให้ xxxx บาท หลังบรรยายจบ ต้องพยายามให้น้องสมัครให้ได้ โดยใช้หลักจิตวิทยา เรื่องของจำนวนผู้จองประกอบการตัดสินใจ หากไม่ได้สมัครอย่างน้องต้องลงชื่อสนใจจองไว้ก่อน แล้วพา ผปค มาอีกที SMS แจ้งให้มาค้นหาตัวเอง

13 เตรียมความพร้อมของสาขา เตรียมความพร้อมของทีมงาน
ขั้นตอนการ OPEN HOUSE ตกแต่งภายใน ภายนอก เอกสารการสัมมนา ของเล่นเกมส์ Slide Show ภาพลักษณ์ ห้องสัมมนา เตรียมความพร้อมของสาขา การแต่งตัว กำหนดการจัด แบ่งหน้าที่ ลงทะเบียน *จ้างเพิ่ม พิธีกร คนบรรยาย,PR คนบันทึกกลุ่มเป้าหมาย คนถ่ายภาพ *จ้างเพิ่ม รุ่นพี่ แขกรับเชิญ เตรียมความพร้อมของทีมงาน

14 เตรียมพร้อม จอง/รับสมัคร
ขั้นตอนการ OPEN HOUSE เตรียมก่อนล่วงหน้า 1 วัน มาก่อนเวลา 1 ชม ฉาย Slide พร้อมเพลง (ภาพลักษณ์ เครือข่าย โชว์ระบบ ความสำเร็จ จำนวนที่เหลือ บรรยายกาศ กิจกรรมต่างๆ) ถ่ายภาพตลอดงาน เริ่มจัด OPEN HOUSE กล่าวต้อนรับ , แนะนำวิทยากร , PR หลักสูตร รุ่นพี่ร่วม , แนะนำเจ้าหน้าที่ , ไซโค เตรียมพร้อม จอง/รับสมัคร ตารางจองที่นั่ง ใบสมัคร ถ่ายภาพ นร ที่สมัคร

15 ประชุมสรุปข้อมูลการ OPEN HOUSE ติดตามผลหลัง OPEN HOUSE
ข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไข %การสมัคร %ความสนใจ ประชุมสรุปข้อมูลการ OPEN HOUSE ติดตามผลหลัง OPEN HOUSE SM S /Call ให้มาค้นหาตัวเอง Count Down

16 เป้าหมาย OPEN HOUSE 1 รร 12 ห้อง ห้องละ 40 คน 5/1 ห้อง มา 15 คน
1 รร 12 ห้อง ห้องละ 40 คน 5/1 ห้อง มา 15 คน 5/2 ห้อง มา 15 คน จัด 1 รอบ ได้ นร. 10 คน 12 ห้อง = 6 รอบ ได้ นร. 60 คน 1 รร.

17 สิ่งสำคัญในงาน Open House
ภาพลักษณ์ ผู้มาร่วมต้องรู้สึกพิเศษ รู้สึกประทับใจ สื่อสนับสนุนการตัดสินใจ อย่าคิดว่าเป็นเรื่องปกติ ให้ความสำคัญกับวิทยากร พยายามให้น้องพา ผปค มาด้วย ต้องให้รับรู้ว่าจะต้องรีบสมัคร

18 การติดตามหลังจากสัมมนา
ประชุมผลจากการสัมมนา ล้างรูปที่ถ่าย จัดบอร์ด Present ทำ VCD เพื่อใช้ในการ Open House ครั้งต่อไป สมัครบริการ SMS ส่งข่าวการศึกษา โทรศัพท์ติดตาม โดยต้องใช้จิตวิทยาเข้าช่วย

19 หลังจากสมัครแล้ว บันทึกข้อมูล ความสนใจ ค้นหาตัวเอง
ถ่ายรูปติดบอร์ด ทันที Countdown จำนวน G

20 พฤติกรรมผู้บริโภค รับกระตุ้น รับรู้ข้อมูล พิจารณา ตัดสินใจ

21 Check list ก่อน Open House
ลำดับ หมวด รายการ หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบ 1 เอกสารประกอบการสัมมนา RAC NEWS / PowerPoint 2 ความสำเร็จ นร ยอดที่นั่งคงเหลือ 3 สิทธิพิเศษ/โปรโมชั่น 4 ประจำ Counter ใบลงทะเบียน 5 รายชื่อผู้จองเรียนในหลักสูตร G 6 ถ่ายเอกสารผลการค้นหาตัวเอง 7 กล้องถ่ายภาพ , กล้อง VDO ถ้ามี ชาร์ตแบตให้เต็ม Clear memory 8 ตกแต่งสาขา ป้ายบอกทางห้องสัมมนา 9 บอร์ดความสำเร็จ 10 บอร์ดโปรโมชั่น 11 บอร์ดกิจกรรม RAC / บอร์ดวิชาการ / คะแนนสูงต่ำ อัพเดทภาพล่าสุดที่ไปบรรยายมา 12 VCD กิจกรรม RAC / Promotion เอาภาพจากสาขาทำเองได้ 13 บอร์ดแสดงยอดจอง ยอดสมัคร 14 บอร์ดแสดงชื่อ G รุ่นใหม่

22 Check list ก่อน Open House
ลำดับ หมวด รายการ หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบ 15 ห้องสัมมนา เก้าอี้ 16 โปรเจคเตอร์ 17 เครื่องขยายเสียง ซื้อที่อมร ราคา 2500 18 แอร์ 19 การดำเนินการ ทดลองทั้งระบบเหมือนจริง 20 เจ้าหน้าที่ต้องแต่งชุดเหมือนกัน 21 ซ้อมบรรยายเหมือนจริง พิธีกร วิทยากร PR หลักสูตร 22 แบ่งหน้าที่ แต่ละคน / คนถ่ายภาพ

23 Check list หลัง Open House
ลำดับ หมวด รายการ หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบ 1 ประจำ Counter ใบจองหลักสูตร G 2 โปรแกรมค้นหาตัวเอง 3 ผลการค้นหาตัวเอง ประทับตราสาขา 4 คนถ่ายภาพกิจกกรรม จ้างมาเพิ่ม 5 หลัง นร กลับ ประชุมหารือ และสรุปผล 6 วันถัดไป ล้างภาพ จัดบอร์ด ทำ VCD 7 โทรติดตามให้มาสมัคร 8 กล้องถ่ายภาพ , กล้อง VDO ถ้ามี 9 ตกแต่งสาขา Count Down G


ดาวน์โหลด ppt Open House.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google