งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวสาวิตรี แก้วศรีงาม รหัส 75276131 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หมู่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวสาวิตรี แก้วศรีงาม รหัส 75276131 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หมู่ 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวสาวิตรี แก้วศรีงาม รหัส 75276131 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หมู่ 3

2 การสร้างฐานข้อมูลใน Access นั้นมี ขั้นตอนที่ยุ่งยากและวุ่นวายพอสมควร ซึ่งต้อง กำหนดโครงสร้างตาราง เช่น ชื่อฟิลด์ชนิด ข้อมูล ความกว้างในการจัดเก็บ จากนั้นจึงจะ ป้อนข้อมูลลงไปเก็บในตารางได้ เพื่อลดความ ยุ่งยากตรงนั้น เราจะมาเตรียมข้อมูลด้วย Excel แทนด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

3 1. ให้เปิดโปรแกรม Excel ขึ้นมาเพื่อที่จะ เก็บข้อมูล ในแถวแรกให้กำหนดเป็นชื่อของหัว เรื่อง โดยพิมพ์แยกตามคอลัมน์จากซ้ายไปขวา ตามหัวข้อที่กำหนด ส่วนแถวอื่น ๆ ถัดจากแถวหัว เรื่องก็จะเป็นรายการข้อมูลที่จะเก็บและบันทึก ไฟล์ข้อมูลให้เรียบร้อย

4 2. เตรียมไฟล์ฐานข้อมูลใน Access เพื่อจะ ได้นำข้อมูล จาก Excel มาใช้ โดยให้คุณเปิด โปรแกรม Access ขึ้นมา แล้วเลือกคำสั่ง File > New ( สร้าง ) เลือกแถบขวามือ สร้าง ฐานข้อมูลเปล่า จากนั้นกำหนดชื่อไฟล์ฐานข้อมูล และคลิกปุ่ม สร้าง ก็จะได้ฐานข้อมูลว่าง ๆ ดังรูป ด้านขวามือ

5 3. กลับไปที่โปรแกรม Excel ให้เลือกพื้นที่ ข้อมูลในทั้งหมดที่ต้องการนำไปใช้ ใน Access โดยคลิกลากคลุมพื้นที่ จากนั้นเลือก คำสั่ง Edit >Copy หรือคลิกขวาบนข้อมูล แล้ว เลือกคำสั่ง Copy ( คัดลอก ) จะปรากฏเส้นประวิ่ง ๆ รอบข้อมูล

6 4. สลับกลับไปยังโปรแกรม Access อีกครั้ง หนึ่งให้คุณคลิกขวาบนพื้นหน้าต่าง Database แล้ว เลือกคำสั่ง Paste ( วาง ) รอสักครู่หนึ่งเมื่อ คัดลอกเสร็จจะขึ้นหน้าต่างแสดงข้อความว่าได้ Imported นำเข้าข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีชื่อ ตาราง (Table) ตามชื่อที่ตั้งใน Excel

7 5. เปิดตารางข้อมูลมาดูหรือใช้งานได้ แต่ เราอาจจะต้องปรับแต่งการทำงานเพิ่มนิด หน่อย เพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์มากขึ้น

8 วิธีการปรับแต่งตารางข้อมูลให้สมบูรณ์ หลังจากนำเข้าข้อมูลเข้ามา ใน Access แล้วจำเป็นต้องปรับแต่งโครงสร้าง ของตารางเพิ่มเติมนิดหน่อย เพื่อให้ตารางมีความ สมบูรณ์มากขึ้น เช่น ความกว้างของฟิลด์ชนิด ข้อความ (Field Size) เมื่อนำเข้า จาก Excel โปรแกรมจะกำหนดความกว้างไว้ สูงสุด คือ 255 ตัวอักษร ซึ่งถ้าทั้งตารางมีฟิลด์ แบบนี้หลาย ๆ ฟิลด์มากเข้าอาจจะทำให้ขนาดของ ไฟล์ใหญ่เกินจำเป็น ดังนั้นควรจะกำหนดขนาด ของฟิลด์แต่ละฟิลด์ให้มีขนาดเล็กลงให้เหมาะสม กับข้อมูลที่เก็บได้

9 1. เปิดตารางเข้าไปที่มุมมอง Design ( ออกแบบ ) โดยคลิกวัตถุ Table คลิกเลือกชื่อตารางที่ต้องการแก้ไข แล้วคลิกที่ ปุ่ม Design

10 2. เมื่อเข้าสู่มุมมอง จะเห็นโครงสร้างของตาราง ปรากฏอยู่ ซึ่งประกอบไปด้วย Field Name ( ชื่อ ฟิลด์ชนิดข้อมูล ), ข้อมูล ) และ Description ( คำอธิบาย ) ส่วนด้านล่างของหน้าต่างนั้น คือ คุณสมบัติ ฟิลด์แต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติไม่ เหมือนกัน

11 Field Size ขนาดความกว้างของฟิลด์ หาก เป็นข้อความ คือ จำนวนตัวอักษร เป็นตัวเลขจะใช้ แบบ Integer ตัวเลขจำนวนเต็ม หรือ Single ที่ เก็บตัวเลขที่มีทศนิยม ( กด F1 เพื่อดูรายละเอียด ได้ )

12 Format รูปแบบของข้อมูลที่ แสดงผล เช่น ถ้าใส่เครื่องหมาย > ลงหมายถึง ให้ข้อความเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ถ้าเป็น ตัวเลขก็ใช้เลือกรูปแบบของตัวเลขแบบสัญลักษณ์ การเงิน เป็นต้น Caption ข้อความที่ใช้แสดงแทนชื่อฟิลด์ ซึ่ง จะใช้ในกรณีชื่อฟิลด์ยาว หรือชื่อฟิลด์เป็น ภาษาไทย ซึ่งอาจจะมีปัญหาบ้างเวลาอ้างอิง ขณะ สร้างฟอร์ม รายงาน หรือเขียนโปรแกรม นอกจากนี้สามารถที่จะเพิ่มชื่อฟิลด์ และลบ ฟิลด์ในโครงสร้างของตารางได้ โดยใช้คำสั่งง่าย ๆ คือเลื่อนเมาส์ไปที่หน้าชื่อฟิลด์แล้วคลิก สังเกตว่า แถบชื่อฟิลด์จะเป็นสีดำ กดแป้น Insert ถ้า ต้องการแทรกฟิลด์ และกดแป้น Delete ถ้า ต้องการลบฟิลด์ออกจากโครงสร้าง

13 3. หลักจากที่แก้ไขคุณสมบัติเสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Save บันทึกการแก้ไขและคลิก ปุ่ม Datasheet View เพื่อกลับมาที่มุมมองชีท ข้อมูล (Datasheet) ซึ่งจะแสดงคล้ายกับตารางข้อมูล บน Excel แต่ใน Access จะมองข้อมูลเป็น Filed ( ฟิลด์ คอลัมน์ ) และเป็น Record ( ระเบียนข้อมูล ) ในแถว สุดท้ายคือ เรคคอร์ดว่าง ที่สามารถเพิ่มรายการข้อมูลลง ไปได้

14 สำหรับการทำงานในมุมมองของ Data sheet นั้น สามารถปรับแต่งการแสดงผลของข้อความและ รูปแบบของชีทได้ โดยเลือกคำสั่ง Format > Font เพื่อเปลี่ยนแบบข้อความและเลือก คำสั่ง Format > Datasheet เพื่อเปลี่ยนสีพื้นและสี เส้นบน Data sheet ซึ่งจะมีผลกับข้อมูลทั้งหมดใน Data sheet และนอกจากนี้ยังสามารถสั่งพิมพ์ ข้อมูลใน Data sheet ได้ทันที โดยไม่ต้องปรับแต่ง ค่าอะไร เพราะโปรแกรมจะพิมพ์ข้อมูลตามรูปแบบที่ เห็นใน Data sheet เลย และยังมีการใส่เลขหน้าชื่อ ตารางให้อีกด้วย โดยเลือก คำสั่ง File > Print Preview ดูก่อน แล้วค่อยสั่ง พิมพ์

15 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt นางสาวสาวิตรี แก้วศรีงาม รหัส 75276131 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หมู่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google