งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสำรวจทำแผนที่กันเขตชลประทาน ระบบดิจิตอล โดยใช้กล้อง Total Station

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสำรวจทำแผนที่กันเขตชลประทาน ระบบดิจิตอล โดยใช้กล้อง Total Station"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสำรวจทำแผนที่กันเขตชลประทาน ระบบดิจิตอล โดยใช้กล้อง Total Station
โดย นายธนกร บุญธนาโรจน์ นายช่างสำรวจอาวุโส ฝส.รว.ภาคกลาง

2 ความสามารถของ กล้อง Total Station
เป็นกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม สามารถวัดมุมได้ละเอียดแบบ ดิจิตอล สามารถวัดระยะทาง โดยรวดเร็ว ถูกต้อง มีโปรแกรมช่วยคำนวณ ต่างๆ มีระบบบันทึกข้อมูลแบบ ดิจิตอล ผ่านสาย DATA LINK (Serieal or USB port) Memory Card & Card reader

3 วัสดุอุปกรณ์พื้นฐาน ที่จำเป็นต้องใช้ กล้อง Total Station
อุปกรณ์เชื่อมต่อ ส่ง-ถ่าย ข้อมูล (Data Link Cable & Card Reader or Memory Card)

4 โปรแกรมคำนวณและถ่ายโอนข้อมูล SOKKIA - Prolink v. 1
โปรแกรมคำนวณและถ่ายโอนข้อมูล SOKKIA - Prolink v.1.15 PENTAX - Datalink_DL02 TOPCON - Tonconlink v.7.5 Trimble - Datatransfer v.1.5

5 ตัวอย่างการสำรวจโดยใช้กล้อง Total Station
1. VDO สอนการใช้กล้อง Total Station ยี่ห้อ PENTAX รุ่น R205NE ในการสำรวจเก็บข้อมูลภาคสนาม 2. VDO สอนการใช้กล้อง Total Station ยี่ห้อ PENTAX รุ่น R205NE ในการสำรวจ Stake Out หลักเขตชลประทาน 3. VDO สอนการใช้กล้อง Total Station ยี่ห้อ PENTAX รุ่น R205NE ในการถ่ายโอนข้อมูล ไป COMPUTER


ดาวน์โหลด ppt การสำรวจทำแผนที่กันเขตชลประทาน ระบบดิจิตอล โดยใช้กล้อง Total Station

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google