งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Before Action Review (BAR) ท่านคาดหวังอะไร ? จากการมาร่วม KM ใน วันนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Before Action Review (BAR) ท่านคาดหวังอะไร ? จากการมาร่วม KM ใน วันนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Before Action Review (BAR) ท่านคาดหวังอะไร ? จากการมาร่วม KM ใน วันนี้

2 BAR การถ่ายทอดประสบการณ์จาก ผู้ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ได้ทราบประสบการณ์ด้านสำรวจ - แผน ที่จาก อ. พล ได้มาเที่ยวเขื่อนรัชชประภา ล่องเรือ Relax อยากทราบว่า KM คืออะไร มีประโยชน์ อย่างไรต่องาน การมีส่วนร่วมของส่วนกลางและ ท้องถิ่น ได้รับความรู้เรื่องแผ่นดินไหว ความรู้ความเข้าใจกระบวนงาน สรธ.

3 BAR มีเพื่อน ความสัมพันธ์ที่ดี ความร่วมมือ ร่วมใจใน KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างส่วนกลาง และภูมิภาค คาดหวังว่าผู้ประชุมจะอยู่ร่วมประชุม จนครบกิจกรรม เข้าใจ KM มากขึ้น นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่คาดหวังอะไรเลย

4 BAR คาดหวังให้การจัด KM มีผลสำเร็จ อย่างดี ได้ความรู้ใหม่ เพื่อจะพัฒนา สรธ. ให้ เป็นที่ยอมรับแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการกำหนด ทิศทางการจัดการในองค์กรของเรา

5


ดาวน์โหลด ppt Before Action Review (BAR) ท่านคาดหวังอะไร ? จากการมาร่วม KM ใน วันนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google