งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Before Action Review (BAR)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Before Action Review (BAR)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Before Action Review (BAR)
ท่านคาดหวังอะไร ? จากการมาร่วม KM ในวันนี้

2 BAR การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ปฏิบัติงานด้านต่างๆ
ได้ทราบประสบการณ์ด้านสำรวจ-แผนที่จาก อ.พล ได้มาเที่ยวเขื่อนรัชชประภา ล่องเรือ Relax อยากทราบว่า KM คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรต่องาน การมีส่วนร่วมของส่วนกลางและท้องถิ่น ได้รับความรู้เรื่องแผ่นดินไหว ความรู้ความเข้าใจกระบวนงาน สรธ.

3 BAR มีเพื่อน ความสัมพันธ์ที่ดี ความร่วมมือร่วมใจใน KM
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างส่วนกลางและภูมิภาค คาดหวังว่าผู้ประชุมจะอยู่ร่วมประชุมจนครบกิจกรรม เข้าใจ KM มากขึ้น นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่คาดหวังอะไรเลย

4 BAR คาดหวังให้การจัด KM มีผลสำเร็จอย่างดี
ได้ความรู้ใหม่ เพื่อจะพัฒนา สรธ. ให้เป็นที่ยอมรับแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการจัดการในองค์กรของเรา

5


ดาวน์โหลด ppt Before Action Review (BAR)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google