งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ ชลประทาน ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๖ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ ชลประทาน ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๖ โครงการที่ได้รับอนุมัติ งบลงทุน ( โครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ ชลประทาน ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๖ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ ชลประทาน ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๖ โครงการที่ได้รับอนุมัติ งบลงทุน ( โครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ ชลประทาน ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๖ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ ชลประทาน ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๖ โครงการที่ได้รับอนุมัติ งบลงทุน ( โครงการ ) จำนวน ๔ โครงการงบประมาณรวม ๓๗, ๘๓๙, ๖๐๐ บาท งบลงทุน ( ครุภัณฑ์ ) จำนวน ๒ รายการ - เครื่อง Scanner สีขนาด A4 แบบป้อน กระดาษอัตโนมัติ ๑ เครื่อง - เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป ๓ เครื่อง งบประมาณรวม ๑๑๕, ๓๐๐ บาท

2 งบลงทุน โครงการงบประมาณ ผู้รับผิดชอ บ ๑. โครงการปรับแก้โครงข่ายหมุดหลักฐาน กรมชลประทาน พื้นที่ ๒๕ ลุ่มน้ำ ทั่วประเทศ ( ต่อเนื่องปี ๒๕๕๕ ) ๒. โครงการการศึกษาประยุกต์ใช้ระบบ ดาวเทียม จีพีเอส หาค่าความสูงออร์โธ เมตริก ( ปรับแผนจากปี ๒๕๕๔ ) ๓. โครงการติดตั้งโครงข่ายตรวจวัด แผ่นดินไหวบริเวณเขื่อนแม่สรวย จังหวัด เชียงราย เขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์และเขื่อนคลอง ลำรูใหญ่ จังหวัดพังงา ( ต่อเนื่องปี ๒๕๕๕ ) ๑๒, ๐๒๑, ๘๐ ๐ ๑, ๖๒๐, ๐๐๐ ๑๖, ๙๐๐, ๐๐๐ ผวศ. รธ. ผวธ.

3 งบลงทุน โครงการ งบประมา ณ ผู้รับผิดช อบ ๔. โครงการตรวจสภาพเขื่อนดินถม โดยวิธีธรณีฟิสิกส์ เขื่อนป่าสักชล สิทธิ์ อ. พัฒนานิคม จ. ลพบุรี เขื่อน ประแสร์ อ. วังจันทร์ จ. ระยอง ๗, ๒๙๗, ๘ ๐๐ ผธว.


ดาวน์โหลด ppt เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ ชลประทาน ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๖ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ ชลประทาน ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๖ โครงการที่ได้รับอนุมัติ งบลงทุน ( โครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google