งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่ มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 24 ธันวาคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ เพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินการขอรับสิทธิ ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและ ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อ เป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี เงินได้จากกรมสรรพากรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 1. ให้เพิ่มคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผล ต่อการประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียด เอกสารแนบท้าย 1 ท้ายประกาศนี้ เป็น รายละเอียดเอกสารแนบท้าย 1 ท้ายประกาศ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มี ผลต่อการประหยัดพลังงาน ( ฉบับที่ 1) พ. ศ. 2555

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ 2. ให้เพิ่มประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานตาม รายละเอียดเอกสารแนบท้าย 2 ท้ายประกาศนี้ เป็นรายละเอียดเอกสารแนบท้าย 2 ท้ายประกาศ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มี ผลต่อการประหยัดพลังงาน ( ฉบับที่ 1) พ. ศ. 2555

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ  รายชื่อ ยี่ห้อ รุ่น ประเภทของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ให้ เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้าย 2 - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับตู้เย็นรวม 2 ยี่ห้อ 5 รุ่น - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับ เครื่องปรับอากาศ รวม 23 ยี่ห้อ 106 รุ่น - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับหลอด คอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (CFL) รวม 4 ยี่ห้อ 10 รุ่น - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับ "Standby Power 1 Watt รักษ์โลก ประเภท เครื่องรับโทรทัศน์รวม 5 ยี่ห้อ 28 รุ่น

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สรุปสาระสำคัญ - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับ "Standby Power 1 Watt รักษ์โลก ประเภท จอคอมพิวเตอร์ รวม 1 ยี่ห้อ 2 รุ่น - อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ รวม 10 ยี่ห้อ 419 รุ่น - ฉนวนใยแก้ว รวม 6 ยี่ห้อ 88 รุ่น - เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว รวม 11 ยี่ห้อ 112 รุ่น - กระจก รวม 9 ยี่ห้อ 181 รุ่น - เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศที่มี ประสิทธิภาพสูง รวม 2 ยี่ห้อ 13 รุ่น

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ให้สำรวจดูในองค์กรว่ามีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ตัวไหนที่เข้าข่ายการประหยัดพลังงานที่ได้ ประกาศไว้ในฉบับนี้บ้าง ถ้ามีการติดตั้งใหม่ให้ พิจารณาตามที่ประกาศในกฎหมายฉบับนี้ เพื่อ ขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินที่ได้ จ่ายเพื่อเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัด พลังงาน

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google