งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมัครได้ที่ Summer Camp in BUU ครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าคิดจะเรียนมหาวิทยาลัยบูรพา 7 – 30 เมษายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมัครได้ที่ Summer Camp in BUU ครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าคิดจะเรียนมหาวิทยาลัยบูรพา 7 – 30 เมษายน 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมัครได้ที่ Summer Camp in BUU ครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าคิดจะเรียนมหาวิทยาลัยบูรพา 7 – 30 เมษายน 2551

2 เลือกคณะไม่เหมาะสม การใช้ชีวิตแบบนิสิต ทุกปีมีนิสิตจำนวนมาก ไม่จบการศึกษาตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย Summer Camp in BUU ครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าคิดจะเรียนมหาวิทยาลัยบูรพา สมัครได้ที่

3 Summer Camp in BUU ครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าคิดจะเรียนมหาวิทยาลัยบูรพา สมัครได้ที่ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ ในการใช้ชีวิตแบบนิสิต นักศึกษา เป็นการเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตแบบ นิสิต สามารถการปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เตรียมความพร้อมในด้านวิชาการให้แก่ นักเรียน วัตถุประสงค์

4 Summer Camp in BUU ครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าคิดจะเรียนมหาวิทยาลัยบูรพา สมัครได้ที่ การเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ จาก ทีมอาจารย์ ม. บูรพาและผู้ทรงคุณวุฒิ ตลุย โจทย์ วิเคราะห์แนวข้อสอบวัดมาตรฐาน ทางการศึกษา (O-NET) 5 วิชาหลัก Admissions

5 Summer Camp in BUU ครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าคิดจะเรียนมหาวิทยาลัยบูรพา สมัครได้ที่ เรียนรู้และใช้ชีวิตในรั้ว มหาวิทยาลัย

6 Summer Camp in BUU ครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าคิดจะเรียนมหาวิทยาลัยบูรพา สมัครได้ที่ สัมผัสและเยี่ยมชมคณะดังของ มหาวิทยาลัยบูรพาแบบเจาะลึก สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาลัยขนส่งและโลจิสติกส์ ฯลฯ

7 Summer Camp in BUU ครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าคิดจะเรียนมหาวิทยาลัยบูรพา สมัครได้ที่ รับฟังการแนะนำหลักสูตร แนวทาง การศึกษาต่อในคณะต่างๆ พบปะพูดคุยกับ อาจารย์ พี่ๆ นิสิต

8 Summer Camp in BUU ครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าคิดจะเรียนมหาวิทยาลัยบูรพา สมัครได้ที่ ใช้ชีวิตแบบนิสิต นักศึกษากับ บรรยากาศการเรียนในแบบของ มหาวิทยาลัยติดทะเล

9 Summer Camp in BUU ครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าคิดจะเรียนมหาวิทยาลัยบูรพา สมัครได้ที่ ชัดเจนในระบบ Admissions กับ วิทยากรพิเศษผู้เชี่ยวชาญในระบบ การศึกษาของไทย

10 Summer Camp in BUU ครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าคิดจะเรียนมหาวิทยาลัยบูรพา สมัครได้ที่ เสริมสร้างคุณธรรม รับฟัง ธรรมะ โดยพระมหาสมปอง

11 Summer Camp in BUU ครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าคิดจะเรียนมหาวิทยาลัยบูรพา สมัครได้ที่ สนุกกับการเรียนรู้ ณ เรือหลวงจักรีนฤเบ ศร แสมสาร ดำน้ำชมปะการัง ปลูกป่าชาย เลน เมืองโบราณ ชมบ้านจอมพล ป. พิบูล สงคราม

12 Summer Camp in BUU ครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าคิดจะเรียนมหาวิทยาลัยบูรพา สมัครได้ที่ แนะแนวการสอบตรง โควต้า โครงการพิเศษ ประกาศนียบัตรผ่านการเข้า ค่ายวิชาการ เพื่อใช้ประกอบ Portfolio

13 คุณสมบัติ กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.4- ม.5 รับเพียง 200 คนเท่านั้น สมัครได้ที่ , Summer Camp in BUU ครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าคิดจะเรียนมหาวิทยาลัยบูรพา สมัครได้ที่


ดาวน์โหลด ppt สมัครได้ที่ Summer Camp in BUU ครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าคิดจะเรียนมหาวิทยาลัยบูรพา 7 – 30 เมษายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google