งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมัครได้ที่ Summer Camp in BUU ครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าคิดจะเรียนมหาวิทยาลัยบูรพา 7 – 30 เมษายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมัครได้ที่ Summer Camp in BUU ครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าคิดจะเรียนมหาวิทยาลัยบูรพา 7 – 30 เมษายน 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมัครได้ที่ http://www.urrac.com/summercamp51 Summer Camp in BUU ครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าคิดจะเรียนมหาวิทยาลัยบูรพา 7 – 30 เมษายน 2551

2 เลือกคณะไม่เหมาะสม การใช้ชีวิตแบบนิสิต ทุกปีมีนิสิตจำนวนมาก ไม่จบการศึกษาตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย Summer Camp in BUU ครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าคิดจะเรียนมหาวิทยาลัยบูรพา สมัครได้ที่ http://www.urrac.com/summercamp51

3 Summer Camp in BUU ครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าคิดจะเรียนมหาวิทยาลัยบูรพา สมัครได้ที่ http://www.urrac.com/summercamp51 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ ในการใช้ชีวิตแบบนิสิต นักศึกษา เป็นการเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตแบบ นิสิต สามารถการปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เตรียมความพร้อมในด้านวิชาการให้แก่ นักเรียน วัตถุประสงค์

4 Summer Camp in BUU ครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าคิดจะเรียนมหาวิทยาลัยบูรพา สมัครได้ที่ http://www.urrac.com/summercamp51 การเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ จาก ทีมอาจารย์ ม. บูรพาและผู้ทรงคุณวุฒิ ตลุย โจทย์ วิเคราะห์แนวข้อสอบวัดมาตรฐาน ทางการศึกษา (O-NET) 5 วิชาหลัก Admissions

5 Summer Camp in BUU ครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าคิดจะเรียนมหาวิทยาลัยบูรพา สมัครได้ที่ http://www.urrac.com/summercamp51 เรียนรู้และใช้ชีวิตในรั้ว มหาวิทยาลัย

6 Summer Camp in BUU ครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าคิดจะเรียนมหาวิทยาลัยบูรพา สมัครได้ที่ http://www.urrac.com/summercamp51 สัมผัสและเยี่ยมชมคณะดังของ มหาวิทยาลัยบูรพาแบบเจาะลึก สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาลัยขนส่งและโลจิสติกส์ ฯลฯ

7 Summer Camp in BUU ครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าคิดจะเรียนมหาวิทยาลัยบูรพา สมัครได้ที่ http://www.urrac.com/summercamp51 รับฟังการแนะนำหลักสูตร แนวทาง การศึกษาต่อในคณะต่างๆ พบปะพูดคุยกับ อาจารย์ พี่ๆ นิสิต

8 Summer Camp in BUU ครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าคิดจะเรียนมหาวิทยาลัยบูรพา สมัครได้ที่ http://www.urrac.com/summercamp51 ใช้ชีวิตแบบนิสิต นักศึกษากับ บรรยากาศการเรียนในแบบของ มหาวิทยาลัยติดทะเล

9 Summer Camp in BUU ครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าคิดจะเรียนมหาวิทยาลัยบูรพา สมัครได้ที่ http://www.urrac.com/summercamp51 ชัดเจนในระบบ Admissions กับ วิทยากรพิเศษผู้เชี่ยวชาญในระบบ การศึกษาของไทย

10 Summer Camp in BUU ครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าคิดจะเรียนมหาวิทยาลัยบูรพา สมัครได้ที่ http://www.urrac.com/summercamp51 เสริมสร้างคุณธรรม รับฟัง ธรรมะ โดยพระมหาสมปอง

11 Summer Camp in BUU ครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าคิดจะเรียนมหาวิทยาลัยบูรพา สมัครได้ที่ http://www.urrac.com/summercamp51 สนุกกับการเรียนรู้ ณ เรือหลวงจักรีนฤเบ ศร แสมสาร ดำน้ำชมปะการัง ปลูกป่าชาย เลน เมืองโบราณ ชมบ้านจอมพล ป. พิบูล สงคราม

12 Summer Camp in BUU ครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าคิดจะเรียนมหาวิทยาลัยบูรพา สมัครได้ที่ http://www.urrac.com/summercamp51 แนะแนวการสอบตรง โควต้า โครงการพิเศษ ประกาศนียบัตรผ่านการเข้า ค่ายวิชาการ เพื่อใช้ประกอบ Portfolio

13 คุณสมบัติ กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.4- ม.5 รับเพียง 200 คนเท่านั้น http://www.urrac.com/summercamp51 สมัครได้ที่ http://www.urrac.com/summercamp51 038-797546, 081-9931180 Summer Camp in BUU ครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าคิดจะเรียนมหาวิทยาลัยบูรพา สมัครได้ที่ http://www.urrac.com/summercamp51


ดาวน์โหลด ppt สมัครได้ที่ Summer Camp in BUU ครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าคิดจะเรียนมหาวิทยาลัยบูรพา 7 – 30 เมษายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google