งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง แต่งตั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง แต่งตั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง แต่งตั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ. ศ. 2530 ( ฉบับที่ 6) พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 พฤษภาคม 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ แต่งตั้งให้  หัวหน้าแผนกใบอนุญาต กองควบคุมยุทธภัณฑ์ และพัฒนาอุตสาหกรรม กรมการอุตสาหกรรม ทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ พลังงานทหาร  ประจำแผนกใบอนุญาต กองควบคุมยุทธภัณฑ์ และพัฒนาอุตสาหกรรม กรมการอุตสาหกรรม ทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ พลังงานทหาร  เจ้าหน้าที่ตรวจยุทธภัณฑ์ แผนกควบคุม ยุทธภัณฑ์ กองควบคุมยุทธภัณฑ์ และพัฒนา อุตสาหกรรม กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์ การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงาน ทหาร เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุม ยุทธภัณฑ์ พ. ศ. 2530

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง แต่งตั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google