งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปสาระสำคัญ 1. ผู้ที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งมีกำลังผลิตรวมตั้งแต่ 200กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป อยู่ในครอบครอง เพื่อทำการผลิตไฟฟ้า จะต้อง ขออนุญาต ทำการผลิตพลังงานควบคุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปสาระสำคัญ 1. ผู้ที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งมีกำลังผลิตรวมตั้งแต่ 200กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป อยู่ในครอบครอง เพื่อทำการผลิตไฟฟ้า จะต้อง ขออนุญาต ทำการผลิตพลังงานควบคุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศ กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน เรื่อง การมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอยู่ในครอบครอง

2 สรุปสาระสำคัญ 1. ผู้ที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งมีกำลังผลิตรวมตั้งแต่ 200กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป อยู่ในครอบครอง เพื่อทำการผลิตไฟฟ้า จะต้อง ขออนุญาต ทำการผลิตพลังงานควบคุม ต่อ กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ผู้ฝ่าฝืนไม่ขออนุญาต มีความผิดตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ต้องขออนุญาต ทำการผลิตพลังงานควบคุม ต่อ กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน เมื่อครอบครองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งมีกำลังผลิตรวมตั้งแต่ 200 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป เพื่อทำการผลิตไฟฟ้า

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สรุปสาระสำคัญ 1. ผู้ที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งมีกำลังผลิตรวมตั้งแต่ 200กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป อยู่ในครอบครอง เพื่อทำการผลิตไฟฟ้า จะต้อง ขออนุญาต ทำการผลิตพลังงานควบคุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google