งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศ กรมพัฒนาและส่งเสริม พลังงาน เรื่อง การมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอยู่ใน ครอบครอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศ กรมพัฒนาและส่งเสริม พลังงาน เรื่อง การมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอยู่ใน ครอบครอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศ กรมพัฒนาและส่งเสริม พลังงาน เรื่อง การมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอยู่ใน ครอบครอง

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ 1. ผู้ที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งมีกำลังผลิตรวม ตั้งแต่ 200 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป อยู่ใน ครอบครอง เพื่อทำการผลิตไฟฟ้า จะต้อง ขอ อนุญาต ทำการผลิตพลังงานควบคุม ต่อ กรม พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ผู้ฝ่าฝืนไม่ขออนุญาต มีความผิดตาม มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาและ ส่งเสริมพลังงาน พ. ศ. 2535 มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้ง ปรับ

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ต้องขออนุญาต ทำการผลิตพลังงานควบคุม ต่อ กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน เมื่อครอบครอง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งมีกำลังผลิตรวมตั้งแต่ 200 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป เพื่อทำการผลิตไฟฟ้า

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศ กรมพัฒนาและส่งเสริม พลังงาน เรื่อง การมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอยู่ใน ครอบครอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google