งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง ชนิดและประเภท เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ทำงานก่อสร้างที่ต้องตรวจรับรอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง ชนิดและประเภท เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ทำงานก่อสร้างที่ต้องตรวจรับรอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง ชนิดและประเภท เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ทำงานก่อสร้างที่ต้องตรวจรับรอง ประจำปี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 กรกฎาคม 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  - กำหนดให้นายจ้างที่มีการใช้เครื่องจักรและ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องจัดให้มีการ ตรวจสอบรับรองประจำปีตามชนิดและประเภท ที่อธิบดีประกาศกำหนด  - ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  - นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจรับรองประจำปี เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและปลอดภัย ตาม ชนิดและประเภทดังนี้  1 เครื่องจักรที่ใช้งานยก งานเคลื่อนย้าย หรืองาน ติดตั้ง ได้แก่ รถบรรทุก ระบบสายพานลำเลียง รถ ยก  2 เครื่องจักรที่ใช้ในงานดินหรืองานถนน ได้แก่ รถ แทรกเตอร์ รถตัก เครื่องจักรสำหรับงานขุด รถบด รถขูดอุ้มดิน (Scraper) รถเกรด (Grader) รถปู คอนกรีตแอสฟัลต์ (Asphaltic Concrete Paver) รถพ่นยาง (Bitumen Distributor, Sprayer)  3 เครื่องจักรที่ใช้ในงานคอนกรีต ได้แก่ เครื่อง ผสมคอนกรีต (Concrete mixe) เครื่องสั่น คอนกรีต (Concrete Vibrator) เครื่องปั๊มคอนกรีต (Concrete Pumping Machine) เครื่องยิง คอนกรีต (Shotcrete Machine) เครื่องพ่นปูน ทราย (Mortar Sprayer) รถคอนกรีตผสมเสร็จ (Transit-Mixer Truck)  4 เครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างฐานราก ได้แก่ เครื่องตอกเสาเข็ม เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง เสาเข็มเจาะและกำแพงพีด เครื่องอัดน้ำปูน (Cement Grouting Machine) เครื่องทำเสาเข็ม ดินซีเมนต์ (Soil Cement Column Machine)  5 เครื่องจักรที่ใช้ในงานขุด งานเจาะ หรืองาน อุโมงค์ ได้แก่ เครื่องอัดลม (Air Compressor) เครื่องเจาะหิน (Drilling Rock Machine) เครื่อง เจาะอุโมงค์ (Tunnel Boring Machine) เครื่องดัน ท่อ (Pipe Jacking Machine) แบ็กโฮ (Backhoe) แดร็กไลน์ (Dragline) รถตักหน้า - ขุดหลัง (Front- End Loader)  6 เครื่องจักรที่ใช้ในงานตัด งานเชื่อม หรืองานเจีย  7 เครื่องจักรที่ใช้ในงานรื้อถอนทำลายสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ เครื่องสกัด (Jack Hammer) คอนกรีตเบรก เกอร์ (Concrete Breaker) เครื่องตัดทำลาย โครงสร้าง (Demolition Shears)

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  4 เครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างฐานราก ได้แก่ เครื่องตอกเสาเข็ม เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง เสาเข็มเจาะและกำแพงพืด เครื่องอัดน้ำปูน (Cement Grouting Machine) เครื่องทำเสาเข็ม ดินซีเมนต์ (Soil Cement Column Machine)  5 เครื่องจักรที่ใช้ในงานขุด งานเจาะ หรืองาน อุโมงค์ ได้แก่ เครื่องอัดลม (Air Compressor) เครื่องเจาะหิน (Drilling Rock Machine) เครื่อง เจาะอุโมงค์ (Tunnel Boring Machine) เครื่องดัน ท่อ (Pipe Jacking Machine) แบ็กโฮ (Backhoe) แดร็กไลน์ (Dragline) รถตักหน้า - ขุดหลัง (Front- End Loader)  6 เครื่องจักรที่ใช้ในงานตัด งานเชื่อม หรืองานเจีย  7 เครื่องจักรที่ใช้ในงานรื้อถอนทำลายสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ เครื่องสกัด (Jack Hammer) คอนกรีตเบรก เกอร์ (Concrete Breaker) เครื่องตัดทำลาย โครงสร้าง (Demolition Shears)

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง ชนิดและประเภท เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ทำงานก่อสร้างที่ต้องตรวจรับรอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google