งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 แก้คำผิด แก้คำผิด กฎกระทรวงการเป็น หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิง ขั้นต้นและการเป็นหน่วยงาน ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 แก้คำผิด แก้คำผิด กฎกระทรวงการเป็น หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิง ขั้นต้นและการเป็นหน่วยงาน ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 แก้คำผิด แก้คำผิด กฎกระทรวงการเป็น หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิง ขั้นต้นและการเป็นหน่วยงาน ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพ หนีไฟ พ. ศ. 2556 ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. เล่ม 131 ตอนที่ 9 ก วันที่ 16 มกราคม 2557 - หน้า 6 บรรทัดที่ 2 คำว่า “ ผลเคมีแห้ง ” ให้แก้เป็น “ ผง เคมีแห้ง ” - หน้า 7 บรรทัดที่ 18 คำว่า “ การค้าหา ” ให้แก้เป็น “ การ ค้นหา ”

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  แจ้งเพื่อทราบ แก้คำผิด กฎกระทรวงการเป็นหน่วยงาน ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อม ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ. ศ. 2556 ซึ่งประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 แก้คำผิด แก้คำผิด กฎกระทรวงการเป็น หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิง ขั้นต้นและการเป็นหน่วยงาน ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google