งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ฉบับที่ 36 ( พ. ศ.2553) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ฉบับที่ 36 ( พ. ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่ เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศ โดยทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ฉบับที่ 36 ( พ. ศ.2553) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ฉบับที่ 36 ( พ. ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่ เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศ โดยทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ฉบับที่ 36 ( พ. ศ.2553) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ฉบับที่ 36 ( พ. ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่ เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศ โดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 24 มีนาคม 2553

2 2 สาระสำคัญ  กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป ค่าเฉลี่ยใน เวลา 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร และค่ามัชณิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) ในเวลา 1 ปี จะต้องไม่เกิน 0.025 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

3 3 สาระสำคัญ  วิธีการตรวจวัดค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่ เกิน 2.5 ไมครอน ให้ใช้วิธีการตรวจวัดมาตรฐาน Federal Reference Method (FRM) ตามที่ องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม แห่งประเทศ สหรัฐอเมริกา (US EPA) กำหนดหรือวิธีอื่นที่ กรมควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา  การตรวจวัดค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ให้ทำในบรรยากาศทั่วๆ ไป และ ต้องสูงจากพื้นดินอย่างน้อย 1.50 เมตร แต่ไม่เกิน 6 เมตร

4 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  โรงงานทำการตรวจสอบคุณภาพอากาศใน บรรยากาศทั่วไป (PM 2.5) เพื่อให้มั่นใจว่า เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

5 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ฉบับที่ 36 ( พ. ศ.2553) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ฉบับที่ 36 ( พ. ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่ เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศ โดยทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google