งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม พิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการ ให้บริการเรือลากจูง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 กรกฎาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม พิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการ ให้บริการเรือลากจูง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 กรกฎาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม พิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการ ให้บริการเรือลากจูง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 กรกฎาคม 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ  ยกเลิกประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย ลง วันที่ 15 มีนาคม 2553 เรื่อง การเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการ ให้บริการเรือลากจูง  กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง ( ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553  ท่าเรือกรุงเทพ  เรือลากจูงต่ำกว่า 2,000 แรงม้า 657 บาท / ชั่วโมง  เรือลากจูงตั้งแต่ 2,000 แรงม้าขึ้นไป 1,420 บาท / ชั่วโมง  ท่าเรือแหลมฉบัง 1,947 บาท / ชั่วโมง  อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษตามข้อ 2 กรณีเศษ ของชั่วโมงไม่ถึง 30 นาที คิด 30 นาที และหาก เกิน 30 นาที แต่ไม่ถึง 1 ชั่วโมง คิด 1 ชั่วโมง  การท่าเรือจะทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมตามข้อ 2 ทุกวันที่ 1 มกราคม 1 เมษายน 1 กรกฎาคม และ 1 ตุลาคม ของทุกปี

3 3 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม พิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการ ให้บริการเรือลากจูง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 กรกฎาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google