งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง ของการให้บริการตู้สินค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง ของการให้บริการตู้สินค้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง ของการให้บริการตู้สินค้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ และ ท่าเรือแหลมฉบัง ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25 มีนาคม 2557

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ยกเลิกประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า ณ ท่าเรือ กรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2556

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ของการให้บริการตู้ สินค้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือ แหลมฉบัง ( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 ดังนี้  1.1 ตู้ขนาด 20' ตู้สินค้า 60 บาท / ตู้ ตู้สินค้าเปล่า 36 บาท / ตู้  1.2 ตู้ขนาด 40' ตู้สินค้า 120 บาท / ตู้ ตู้สินค้าเปล่า 72 บาท / ตู้  1.3 ตู้ขนาด >40' ตู้สินค้า 135 บาท / ตู้ ตู้สินค้าเปล่า 81 บาท / ตู้  2. การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะทบทวนอัตราค่าธรรมเนียม ตามข้อ 2 ทุกวันที่ 1 มกราคม 1 เมษายน 1 กรกฎาคม และ 1 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งใช้ผลต่างของราคา น้ำมันดีเซลของ บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) ระหว่างราคาเฉลี่ยในระยะ เวลา 3 เดือนที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยทั้งปีของปี พ. ศ. 2547 และจะปรับปรุงในกรณีที่ผลการคำนวณอัตรา ค่าธรรมเนียมมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 5

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง ของการให้บริการตู้สินค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google