งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่เรื่องเวลา 17/11/5 1 18/11/5 1 19/11/5 1 ร่วมเสวนา “ ทำอย่างไรเมื่ออยาก สอบติด มหา ’ ลัยดังก่อน Admissions” 14.00-19.00 น. 22/11/5 1 ร่วมสัมนาพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่เรื่องเวลา 17/11/5 1 18/11/5 1 19/11/5 1 ร่วมเสวนา “ ทำอย่างไรเมื่ออยาก สอบติด มหา ’ ลัยดังก่อน Admissions” 14.00-19.00 น. 22/11/5 1 ร่วมสัมนาพิเศษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่เรื่องเวลา 17/11/5 1 18/11/5 1 19/11/5 1 ร่วมเสวนา “ ทำอย่างไรเมื่ออยาก สอบติด มหา ’ ลัยดังก่อน Admissions” 14.00-19.00 น. 22/11/5 1 ร่วมสัมนาพิเศษ GAT PAT Admissions53 เปลี่ยนไปทำอย่างไรให้ สอบติด รอบแรก 10.00- 12.00 น. รอบสอง 14.00- 16.00 น. 23/11/5 1 สัมนาเรื่อง “ เรียนอะไรไม่ ตกงาน ” โดยวิทยากร พิเศษจาก www.eduzones.com www.eduzones.com รอบแรก 10.00- 12.00 น. รอบสอง 14.00- 16.00 น. ร่วมกิจกรรมทางการศึกษา ฟรี ! จัด โดย RAC LADPRAO

2 วันที่เรื่องเวลา 23/11/5 1 ติวสอบตรง บริหาร พาณิชยศาสตร์ ติวสอบตรง เศรษฐศาสตรื 09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 29/11/5 1 สัมนาพิเศษ GAT PAT Admissions53 เปลี่ยนไปทำอย่างไรให้ สอบติด รอบแรก 10.00- 12.00 น. รอบสอง 14.00- 16.00 น. 30/11/5 1 สัมนาเรื่อง “ เรียนอะไรไม่ ตกงาน ” โดยวิทยากร พิเศษจาก www.eduzones.com www.eduzones.com รอบแรก 10.00- 12.00 น. รอบสอง 14.00- 16.00 น.

3 วันที่เรื่องเวลา 30/11/5 1 ติวความถนัดเฉพาะส ถาปัตยฯ PAT4 ติวสอบตรงรัฐศาสตร์ ติวสอบตรงนิติศาสตร์ 09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 7/12/51 เส้นทางสู่คณะ วิศวกรรมศาสตร์ เส้นทางสู่คณะแพทย์ ศาสตร์ 10.00-12.00 น. 14.00-16.00 น. 14/12/5 1 เส้นทางสู่คณะพยาบาล ศาสตร์ เส้นทางสู่คณะสัตวแพทย์ ศาสตร์ 10.00-12.00 น. 14.00-16.00 น.

4 วันที่เรื่องเวลา 21/12/5 1 เส้นทางสู่คณะเภสัช ศาสตร์ เส้นทางสู่คณะเทคนิค การแพทย์ 10.00-12.00 น. 14.00-16.00 น. 11/01/5 2 เส้นทางสู่คณะ บริหารธุรกิจ เส้นทางสู่คณะ เศรษฐศาสตร์ 10.00-12.00 น. 14.00-16.00 น. 18/01/5 2 เส้นทางสู่คณะมนุษย์ ศาสตร์ เส้นทางสู่คณะนิเทศศสา สตร์ และ วารสารศาสตร์ 10.00-12.00 น. 14.00-16.00 น.

5 วันที่เรื่องเวลา 24/01/5 2 เส้นทางสู่คณะรัฐศาสตร์ เส้นทางสู่คณะนิติศาสตร์ 10.00-12.00 น. 14.00-16.00 น. หมายเหตุ สถานที่จัดกิจกรรม : RAC LADPRAO ซ. ลาดพร้าว 130 โทร : 02-731-3179,084-1039882 MSN : rac_ladprao@hotmail.com rac_ladprao_bkk@hotmail.com - ในการติวผู้เข้าร่วมติวต้องจ่ายค่าเอกสาร ประกอบการติว จำนวน 60 บาทrac_ladprao@hotmail.com rac_ladprao_bkk@hotmail.com - ในการติวเป็นการติวผ่าน DVD ทุกวิชา - กิจกรรมวันที่ 7-24 มกราคม มีประกาศนียบัตร มอบให้ผู้แก่ผู้ร่วมอบรมทุกคน


ดาวน์โหลด ppt วันที่เรื่องเวลา 17/11/5 1 18/11/5 1 19/11/5 1 ร่วมเสวนา “ ทำอย่างไรเมื่ออยาก สอบติด มหา ’ ลัยดังก่อน Admissions” 14.00-19.00 น. 22/11/5 1 ร่วมสัมนาพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google