งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่เรื่องเวลา 17/11/5 1 18/11/5 1 19/11/5 1 ร่วมเสวนา “ ทำอย่างไรเมื่ออยาก สอบติด มหา ’ ลัยดังก่อน Admissions” 14.00-19.00 น. 22/11/5 1 ร่วมสัมนาพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่เรื่องเวลา 17/11/5 1 18/11/5 1 19/11/5 1 ร่วมเสวนา “ ทำอย่างไรเมื่ออยาก สอบติด มหา ’ ลัยดังก่อน Admissions” 14.00-19.00 น. 22/11/5 1 ร่วมสัมนาพิเศษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่เรื่องเวลา 17/11/5 1 18/11/5 1 19/11/5 1 ร่วมเสวนา “ ทำอย่างไรเมื่ออยาก สอบติด มหา ’ ลัยดังก่อน Admissions” น. 22/11/5 1 ร่วมสัมนาพิเศษ GAT PAT Admissions53 เปลี่ยนไปทำอย่างไรให้ สอบติด รอบแรก น. รอบสอง น. 23/11/5 1 สัมนาเรื่อง “ เรียนอะไรไม่ ตกงาน ” โดยวิทยากร พิเศษจาก รอบแรก น. รอบสอง น. ร่วมกิจกรรมทางการศึกษา ฟรี ! จัด โดย RAC LADPRAO

2 วันที่เรื่องเวลา 23/11/5 1 ติวสอบตรง บริหาร พาณิชยศาสตร์ ติวสอบตรง เศรษฐศาสตรื น น. 29/11/5 1 สัมนาพิเศษ GAT PAT Admissions53 เปลี่ยนไปทำอย่างไรให้ สอบติด รอบแรก น. รอบสอง น. 30/11/5 1 สัมนาเรื่อง “ เรียนอะไรไม่ ตกงาน ” โดยวิทยากร พิเศษจาก รอบแรก น. รอบสอง น.

3 วันที่เรื่องเวลา 30/11/5 1 ติวความถนัดเฉพาะส ถาปัตยฯ PAT4 ติวสอบตรงรัฐศาสตร์ ติวสอบตรงนิติศาสตร์ น น. 7/12/51 เส้นทางสู่คณะ วิศวกรรมศาสตร์ เส้นทางสู่คณะแพทย์ ศาสตร์ น น. 14/12/5 1 เส้นทางสู่คณะพยาบาล ศาสตร์ เส้นทางสู่คณะสัตวแพทย์ ศาสตร์ น น.

4 วันที่เรื่องเวลา 21/12/5 1 เส้นทางสู่คณะเภสัช ศาสตร์ เส้นทางสู่คณะเทคนิค การแพทย์ น น. 11/01/5 2 เส้นทางสู่คณะ บริหารธุรกิจ เส้นทางสู่คณะ เศรษฐศาสตร์ น น. 18/01/5 2 เส้นทางสู่คณะมนุษย์ ศาสตร์ เส้นทางสู่คณะนิเทศศสา สตร์ และ วารสารศาสตร์ น น.

5 วันที่เรื่องเวลา 24/01/5 2 เส้นทางสู่คณะรัฐศาสตร์ เส้นทางสู่คณะนิติศาสตร์ น น. หมายเหตุ สถานที่จัดกิจกรรม : RAC LADPRAO ซ. ลาดพร้าว 130 โทร : , MSN : - ในการติวผู้เข้าร่วมติวต้องจ่ายค่าเอกสาร ประกอบการติว จำนวน ในการติวเป็นการติวผ่าน DVD ทุกวิชา - กิจกรรมวันที่ 7-24 มกราคม มีประกาศนียบัตร มอบให้ผู้แก่ผู้ร่วมอบรมทุกคน


ดาวน์โหลด ppt วันที่เรื่องเวลา 17/11/5 1 18/11/5 1 19/11/5 1 ร่วมเสวนา “ ทำอย่างไรเมื่ออยาก สอบติด มหา ’ ลัยดังก่อน Admissions” 14.00-19.00 น. 22/11/5 1 ร่วมสัมนาพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google