งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

RAC Marketing Strategy 108 กลยุทธการตลาด. Open House เกิดการรับรู้และติดต่อกับ RAC ความน่าสนใจ :  เป้าหมาย – นร. รับรู้หลักสูตร – นร. สมัครเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "RAC Marketing Strategy 108 กลยุทธการตลาด. Open House เกิดการรับรู้และติดต่อกับ RAC ความน่าสนใจ :  เป้าหมาย – นร. รับรู้หลักสูตร – นร. สมัครเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 RAC Marketing Strategy 108 กลยุทธการตลาด

2 Open House เกิดการรับรู้และติดต่อกับ RAC ความน่าสนใจ :  เป้าหมาย – นร. รับรู้หลักสูตร – นร. สมัครเรียน ตัวแปร : ความพร้อมของสาขา งบประมาณ -

3 สิ่งที่ต้องใช้ RAC NEWS ใบแทรก

4 การส่ง SMS ส่งข้อความเพื่อประชาสัมพันธ์และกระตุ้น ความสนใจ ความน่าสนใจ :  ผลที่จะได้ – มีผู้มาติดต่อมากขึ้น ตัวแปร : ความน่าสนใจของข้อความที่จะ ส่ง, ข้อมูลเบอร์ของ นร. งบประมาณ : 0.4 สตางค์ต่อข้อความ

5 สิ่งที่ต้องใช้ www.thaiwebsms.com แบบฟอร์มเก็บข้อมูล

6 การส่งจดหมายแนะนำหลักสูตร ส่งเอกสารและสื่อแนะนำ RAC และ หลักสูตร ความน่าสนใจ :  ผลที่จะได้ – มีผู้ติดต่อมากขึ้น จำนวนอยู่ที่ความน่าสนใจ ของข้อความที่จะส่ง ตัวแปร : การรับรู้ข่าวสารของ ผปค., ข้อมูลที่อยู่ของ นร. งบประมาณ : 7 บาทต่อครอบครัว

7 สิ่งที่ต้องใช้ แบบฟอร์มเก็บข้อมูล

8 การติดป้าย เช่าติดป้าย หรือสร้างจุดติดป้ายในพื้นที่ ความน่าสนใจ :  ผลที่จะได้ – มีผู้ติดต่อมากขึ้น เกิดการสมัครเรียน ตัวแปร : ทำเล งบประมาณ : ค่าทำป้าย 10,000 บาทขึ้น ไป

9 การแจก Eduzones Magazine แจกให้มารับฟรีที่ RAC ความน่าสนใจ :  ผลที่จะได้ – มีผู้ติดต่อมากขึ้น เกิดการสมัครเรียน ตัวแปร : การรับรู้ข่าวสารของ นร. งบประมาณ : 5-10 บาทต่อเล่ม

10 การจัดบอร์ดแนะแนวใน รร. ช่วยจัดบอร์ดวิชาการใน รร. ความน่าสนใจ :  ผลที่จะได้ – คนรู้จัก RAC มากขึ้น สร้างภาพลักษณ์การเป็น ศูนย์วิชาการ ตัวแปร : อ. แนะแนว งบประมาณ : ไม่เสียค่าใช้จ่าย

11 ทำบอร์ดแนะแนวใน รร. ทำบอร์ดให้กับ รร. ความน่าสนใจ :  ผลที่จะได้ – แก้ปัญหาบอร์ดไม่พอ, มีสถานที่ PR ตัวแปร : อ แนะแนว งบประมาณ : 3000-4000

12 การทำชั้นวาง RAC NEWS ทำชั้นวาง ให้กับร้านค้าต่างๆ ความน่าสนใจ :  ผลที่จะได้ – มีผู้รู้จัก RAC มากขึ้น, เพิ่มช่องทางการ กระจาย RAC NEWS ตัวแปร : เจ้าหน้าที่ งบประมาณ : 100 บาทต่ออัน

13 พี่แนะนำน้อง ให้พี่แนะนำน้องมาสมัคร ความน่าสนใจ :  ผลที่จะได้ – มีนักเรียนสมัครเพิ่มขึ้น ตัวแปร : ความสัมพันธ์กับรุ่นพี่ งบประมาณ : 500-1000

14 สัมมนา อ แนะแนว จัดงานบรรยายให้ความรู้กับ อ แนะแนว ความน่าสนใจ :  ผลที่จะได้ – มีความสนิทสนมกับ อ แนะแนวมากขึ้น, เข้า รร. ง่ายขึ้น ตัวแปร : ความน่าสนใจของหัวข้อ, วัน เวลาที่จัด งบประมาณ : 10,000-30,000

15 Mini Workshop แนะนำคณะสาขา ที่น่าสนใจโดยวิทยากร ที่มีความรู้ความสามารถ ความน่าสนใจ :  ผลที่จะได้ – มีผู้ติดต่อมากขึ้น เกิดการสมัครเรียน ตัวแปร : การรับรู้ข่าวสารของ นร. งบประมาณ : -

16 สัมมนา ผู้ปกครองวันปฐมนิเทศ ผู้ปกครอง เข้าบรรยายในวันปฐมนิเทศ ผปค. ของ รร. ความน่าสนใจ :  ผลที่จะได้ – ผปค และ อ. เข้าใจแนวทางของ RAC, เกิด การสมัครเรียน ตัวแปร : ความสัมพันธ์ระหว่าง RAC กับ รร. งบประมาณ : ฟรี

17 กลยุทธ์ใช้ข้อมูลผู้จากปกครอง ทำการตลาด การพบปะผู้ปกครอง ในโอกาสพิเศษ ( ปีใหม่ เพิ่งสมัครใหม่ แสดงความยินดีที่ลูกสอบติด ) เชิญผู้ปกครองของ G-Student มาเป็นวิทยากร พิเศษของ RAC ( กิจกรรมแนะนำอาชีพ กิจกรรม แสดงความยินดี ) ความน่าสนใจ : ระดับ 4 ผลที่จะได้ – ผู้ปกครองรู้จักเรามากขึ้น, ผู้ปกครองท่านอื่นในที่ ทำงานให้ความสนใจ RAC มาขึ้น, ผู้ปกครอง G- Student เกิดความรู้สึกที่พิเศษ – คำพูดและคำนิยมของผู้ปกครอง สร้างการบอกต่อ และเชื่อถือมากกว่า RAC พูด

18 แนะนำผ่านหัวหน้าห้อง ให้หัวหน้าห้องช่วยในการ PR ความน่าสนใจ :  ผลที่จะได้ – มีผู้ติดต่อมากขึ้น เกิดการสมัครเรียน ตัวแปร : ความร่วมมือของหัวหน้าห้อง งบประมาณ : ของที่ระลึก

19 RAC ติวฟรี จัดติว DVD ฟรี ความน่าสนใจ :  ผลที่จะได้ – มีผู้ติดต่อมากขึ้น เกิดการสมัครเรียน – สร้างการยอมรับ ตัวแปร : การรับรู้ข่าวสาร นร. งบประมาณ : ค่า DVD

20 RAC ช่วยน้องสมัครสอบ GAT PAT ช่วยน้องสมัครสอบ GAT PAT ฟรี ความน่าสนใจ :     ผลที่จะได้ – มีผู้ติดต่อมากขึ้น เกิดการสมัครเรียน – สร้างการยอมรับ ตัวแปร : การรับรู้ข่าวสารของ นร. งบประมาณ : ไม่มีค่าใช้จ่าย


ดาวน์โหลด ppt RAC Marketing Strategy 108 กลยุทธการตลาด. Open House เกิดการรับรู้และติดต่อกับ RAC ความน่าสนใจ :  เป้าหมาย – นร. รับรู้หลักสูตร – นร. สมัครเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google