งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

RAC Marketing Strategy 108 กลยุทธการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "RAC Marketing Strategy 108 กลยุทธการตลาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 RAC Marketing Strategy 108 กลยุทธการตลาด

2 Open House เกิดการรับรู้และติดต่อกับ RAC ความน่าสนใจ :  เป้าหมาย
นร. รับรู้หลักสูตร นร. สมัครเรียน ตัวแปร : ความพร้อมของสาขา งบประมาณ -

3 สิ่งที่ต้องใช้ RAC NEWS ใบแทรก

4 การส่ง SMS ส่งข้อความเพื่อประชาสัมพันธ์และกระตุ้นความสนใจ
ความน่าสนใจ :  ผลที่จะได้ มีผู้มาติดต่อมากขึ้น ตัวแปร : ความน่าสนใจของข้อความที่จะส่ง , ข้อมูลเบอร์ของ นร. งบประมาณ : 0.4 สตางค์ต่อข้อความ

5 สิ่งที่ต้องใช้ แบบฟอร์มเก็บข้อมูล

6 การส่งจดหมายแนะนำหลักสูตร
ส่งเอกสารและสื่อแนะนำ RAC และหลักสูตร ความน่าสนใจ :  ผลที่จะได้ มีผู้ติดต่อมากขึ้น จำนวนอยู่ที่ความน่าสนใจของข้อความที่จะส่ง ตัวแปร : การรับรู้ข่าวสารของ ผปค. , ข้อมูลที่อยู่ของ นร. งบประมาณ : 7 บาทต่อครอบครัว

7 สิ่งที่ต้องใช้ แบบฟอร์มเก็บข้อมูล

8 การติดป้าย เช่าติดป้าย หรือสร้างจุดติดป้ายในพื้นที่
ความน่าสนใจ :  ผลที่จะได้ มีผู้ติดต่อมากขึ้น เกิดการสมัครเรียน ตัวแปร : ทำเล งบประมาณ : ค่าทำป้าย 10,000 บาทขึ้นไป

9 การแจก Eduzones Magazine
แจกให้มารับฟรีที่ RAC ความน่าสนใจ :  ผลที่จะได้ มีผู้ติดต่อมากขึ้น เกิดการสมัครเรียน ตัวแปร : การรับรู้ข่าวสารของ นร. งบประมาณ : 5-10 บาทต่อเล่ม

10 การจัดบอร์ดแนะแนวใน รร.
ช่วยจัดบอร์ดวิชาการใน รร. ความน่าสนใจ :  ผลที่จะได้ คนรู้จัก RAC มากขึ้น สร้างภาพลักษณ์การเป็นศูนย์วิชาการ ตัวแปร : อ.แนะแนว งบประมาณ : ไม่เสียค่าใช้จ่าย

11 ทำบอร์ดแนะแนวใน รร. ทำบอร์ดให้กับ รร. ความน่าสนใจ :  ผลที่จะได้
แก้ปัญหาบอร์ดไม่พอ ,มีสถานที่ PR ตัวแปร : อ แนะแนว งบประมาณ :

12 การทำชั้นวาง RAC NEWS ทำชั้นวาง ให้กับร้านค้าต่างๆ ความน่าสนใจ : 
ผลที่จะได้ มีผู้รู้จัก RAC มากขึ้น , เพิ่มช่องทางการกระจาย RAC NEWS ตัวแปร : เจ้าหน้าที่ งบประมาณ : 100 บาทต่ออัน

13 พี่แนะนำน้อง ให้พี่แนะนำน้องมาสมัคร ความน่าสนใจ :  ผลที่จะได้
มีนักเรียนสมัครเพิ่มขึ้น ตัวแปร : ความสัมพันธ์กับรุ่นพี่ งบประมาณ :

14 สัมมนา อ แนะแนว จัดงานบรรยายให้ความรู้กับ อ แนะแนว ความน่าสนใจ : 
ผลที่จะได้ มีความสนิทสนมกับ อ แนะแนวมากขึ้น , เข้า รร. ง่ายขึ้น ตัวแปร : ความน่าสนใจของหัวข้อ , วันเวลาที่จัด งบประมาณ : 10,000-30,000

15 Mini Workshop แนะนำคณะสาขา ที่น่าสนใจโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ
ความน่าสนใจ :  ผลที่จะได้ มีผู้ติดต่อมากขึ้น เกิดการสมัครเรียน ตัวแปร : การรับรู้ข่าวสารของ นร. งบประมาณ : -

16 สัมมนา ผู้ปกครองวันปฐมนิเทศผู้ปกครอง
เข้าบรรยายในวันปฐมนิเทศ ผปค. ของ รร. ความน่าสนใจ :  ผลที่จะได้ ผปค และ อ. เข้าใจแนวทางของ RAC , เกิดการสมัครเรียน ตัวแปร : ความสัมพันธ์ระหว่าง RAC กับ รร. งบประมาณ : ฟรี

17 กลยุทธ์ใช้ข้อมูลผู้จากปกครองทำการตลาด
การพบปะผู้ปกครอง ในโอกาสพิเศษ(ปีใหม่ เพิ่งสมัครใหม่ แสดงความยินดีที่ลูกสอบติด) เชิญผู้ปกครองของG-Student มาเป็นวิทยากรพิเศษของRAC (กิจกรรมแนะนำอาชีพ กิจกรรมแสดงความยินดี) ความน่าสนใจ : ระดับ 4 ผลที่จะได้ ผู้ปกครองรู้จักเรามากขึ้น,ผู้ปกครองท่านอื่นในที่ทำงานให้ความสนใจRAC มาขึ้น ,ผู้ปกครองG-Student เกิดความรู้สึกที่พิเศษ คำพูดและคำนิยมของผู้ปกครอง สร้างการบอกต่อและเชื่อถือมากกว่าRAC พูด

18 แนะนำผ่านหัวหน้าห้อง
ให้หัวหน้าห้องช่วยในการ PR ความน่าสนใจ :  ผลที่จะได้ มีผู้ติดต่อมากขึ้น เกิดการสมัครเรียน ตัวแปร : ความร่วมมือของหัวหน้าห้อง งบประมาณ : ของที่ระลึก

19 RAC ติวฟรี จัดติว DVD ฟรี ความน่าสนใจ :  ผลที่จะได้
มีผู้ติดต่อมากขึ้น เกิดการสมัครเรียน สร้างการยอมรับ ตัวแปร : การรับรู้ข่าวสาร นร. งบประมาณ : ค่า DVD

20 RAC ช่วยน้องสมัครสอบ GAT PAT
ความน่าสนใจ :     ผลที่จะได้ มีผู้ติดต่อมากขึ้น เกิดการสมัครเรียน สร้างการยอมรับ ตัวแปร : การรับรู้ข่าวสารของ นร. งบประมาณ : ไม่มีค่าใช้จ่าย


ดาวน์โหลด ppt RAC Marketing Strategy 108 กลยุทธการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google