งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมดุลพลังงานไฟฟ้า : โอกาสและความเป็นไป ได้ เดชรัต สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมดุลพลังงานไฟฟ้า : โอกาสและความเป็นไป ได้ เดชรัต สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมดุลพลังงานไฟฟ้า : โอกาสและความเป็นไป ได้ เดชรัต สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 “ สมดุล ” พลังงาน เป็นเรื่อง สำคัญมาก แต่ไม่ใช่เฉพาะเรื่อง การกระจายแหล่งผลิต ไฟฟ้าเท่านั้น

3 “ สมดุล ” พลังงานยังหมายถึง สมดุลของการใช้ไฟฟ้าของ ผู้ใช้กลุ่มต่างๆ

4

5 5 จังหวัดแรก ที่มีการปล่อย ปริมาณ CO 2 ต่อประชากร จากภาคพลังงานมากที่สุด จังหวัดพื้นที่ป่าไม้ที่ใช้ดูด ซับ CO 2 ( ไร่ต่อคน ) ปริมาณ CO 2 ที่ ปล่อย (KgCO 2 ต่อคน ) สมุทรสาคร 3.5210,632.64 ระยอง 2.818,480.19 กรุงเทพฯ 2.417,274.23 สระบุรี 2.377,164.59 ชลบุรี 2.226,711.58

6 5 จังหวัดแรก ที่มีการปล่อย ปริมาณ CO 2 ต่อประชากร จากภาคพลังงานน้อยที่สุด จังหวัดพื้นที่ป่าไม้ที่ใช้ดูด ซับ CO 2 ( ไร่ต่อคน ) ปริมาณ CO 2 ที่ ปล่อย (KgCO 2 ต่อคน ) หนองบัวลำภู 0.13384.24 อำนาจเจริญ 0.15439.02 นครพนม 0.15443.18 นราธิวาส 0.15444.96 แม่ฮ่องสอน 0.16476.77

7 ใครเป็นผู้ใช้ไฟฟ้า ??

8 ความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟ ภาระในการสร้างโรงไฟฟ้า ขยายระบบ ไฟฟ้า มาจาก... กลุ่มธุรกิจ / อุตสาหกรรม ร้อยละ 74 ส่วนบ้านอยู่ อาศัย ร้อยละ 20 ที่มา : แผน PDP 2004

9 สมดุลที่สำคัญที่สุดคือ “ สมดุลของความรับผิดชอบ ”

10 ทางเลือกสำคัญในการลดภาวะ โลกร้อน ที่มา : World Bank, World Development Report 2010

11 ความสำคัญของการจัดการด้าน การใช้พลังงาน ที่มา : World Bank, World Development Report 2010

12 ศักยภาพการประหยัดพลังงาน ไฟฟ้าของไทย ที่มา : Tira Foran และคณะ (2010)

13 เมืองซิดนีย์ในอนาคต www.cityofsydney.nsw.gov.au/2030/th edirection

14 การผลิตไฟฟ้า - พลังงานร่วม

15 การปฏิวัติแนวคิดในอาคาร อนุรักษ์พลังงาน ยุคที่ 1 ยุคที่ 2 ยุคที่ 3 ยุคที่ 4

16 ความรับผิดชอบของ ภาคอุตสาหกรรม คือ หัวใจของความสมดุล

17 ความเข้มข้นในการใช้พลังงานของ ภาคอุตสาหกรรม

18 ช่วงเศรษฐกิจดี 2530-39 = 1.071 2542-46 = 1.114 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ ภาคอุตสาหกรรม ในระยะยาว ( พ. ศ. 2524-2546) อุตสาหกรรม ไทยมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงขึ้น โดยค่า energy -real GDP elasticity เฉลี่ยเพียง 0.9 ในระยะยาว ( พ. ศ. 2524-2546) อุตสาหกรรม ไทยมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงขึ้น โดยค่า energy -real GDP elasticity เฉลี่ยเพียง 0.9 Energy-GDP elasticity ของ อุตสาหกรรมไทย 2524-46 = 0.902

19 สาเหตุ 1: หลายอุตสาหกรรมปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน อุตสาหกรรมเกี่ยวกับสิ่งทอ อุตสาหกรรมโรงงานน้ำตาล อุตสาหกรรมการผลิตซีเมนต์อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ ที่มา : ฐานข้อมูล บพร.1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ กระทรวงพลังงาน อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการใช้ พลังงานดีขึ้น

20 อุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพการใช้ พลังงานแย่ลง

21 สมดุลพลังงานยังหมายถึง สมดุลของการพึ่งตนเอง ทางด้านพลังงาน

22 ภาพรวมอนาคตพลังงาน หมุนเวียน พลังงานกำลังการ ผลิตปัจจุบัน (MW) ศักยภาพที่ เหลืออยู่ (MW) เป้าหมายที่ เพิ่มขึ้นตามแผน 15 ปี (MW) กำลังการผลิตที่ เสนอขายแต่ยัง ไม่เข้าระบบ (MW) แสงอาทิตย์ 37.6>5,000462.42,997.8 ก๊าซชีวภาพ 80.655539.4183.9 ชีวมวล 1,6443,9742,056.02,842.6 ขยะ 6.6384153.4491.4 น้ำขนาดเล็ก 67321257.06.4 ลม 5.31,789794.71,615.5 รวมทั้งหมด 1,841.112,0233,762.98,137.6

23 ~ # 1 New Boiler # 2 New T/G (41 MW) Sale to Grid 27 MW After After #1 Steam16 bar Sugar mill Steam 1 bar Steam Turbine ~ T/G # 5 (12 MW) Steam 30 bar Boiler # 2 # 3 # 7 Before T/G # 1,2,3,4 (3, 2.5, 2.5, 5 MW) # 4 # 5 # 6 ~ Steam 68 bar Sale to Grid 6 MW 12 kWh/ton cane 55 kWh/ton cane How did we do it? Mechanical force to shredder and milling 115 kV 22 kV Dan Chang Bio-Energy Project

24 2 Boilers 240 t/h ( 68 Bar, 510 C ) Turbine Generator 41 MW Substation 115 kV 3 Boilers 310 t/h ( 16 Bar, 370 C ) 1 Boiler 160 t/h ( 30 Bar, 370 C ) Turbine Generator 12 MW New Power Plant Existing Plant

25 การประเมินศักยภาพในการ ปรับปรุงประสิทธิภาพ โรงไฟฟ้า ชีวมวล โดย JGSEE

26

27

28 กังหันลมแนวตั้ง ผลงานกังหันลมผลิตไฟฟ้าและ สูบน้ำ จากเด็กๆที่ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยา คม เลขที่ 70 หมู่ 5 ถนนประสงค์ดี ต. ห้วยแถลง อ. ห้วยแถลง จ. นครราชสีมา 30240 ประกวดได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ของประเทศ )

29 เป็นไปได้ว่า อีกไม่นาน เราจะมีภูมิภาคที่สมดุลด้วยการ พึ่งตนเอง

30 การเติบโตของพลังงาน หมุนเวียนในภาคอีสาน

31 อนาคตการขยายตัวพลังงาน หมุนเวียนในภาคอีสาน

32 การกระจุกตัวในด้านการใช้ พลังงาน

33 ภาคใต้กับการพึ่งตนเอง ทางด้านพลังงาน

34 “ สมดุล ” พลังงานที่กำลัง เปลี่ยนไป คือ สำนึกรับผิดชอบของคน ไทย

35 ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการ วางแผนผลิตไฟฟ้า

36 ผลสำรวจความคิดเห็นภาคครัวเรือนเรื่องความเหมาะสมของค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนผลสำรวจความคิดเห็นภาคครัวเรือนเรื่องความเหมาะสมของค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน แบบสอบถามจำนวน 1,900 ตัวอย่าง (Yamane) พื้นที่ในการสำรวจความคิดเห็น  กรุงเทพและปริมณฑล  ภาคตะวันออก(จังหวัดระยอง)  ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(จังหวัดนครราชสีมา)  ภาคใต้(จังหวัดนครศรีธรรมราช) พื้นที่ในการสำรวจความคิดเห็น  กรุงเทพและปริมณฑล  ภาคตะวันออก(จังหวัดระยอง)  ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(จังหวัดนครราชสีมา)  ภาคใต้(จังหวัดนครศรีธรรมราช) ในช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 ถึง 5 มิถุนายน 2553 เพศชายร้อยละ 48.9 และเพศหญิง 51.1 อายุระหว่าง 18-69 ปี หัวข้อในการสัมภาษณ์ในแบบสอบถาม Section A: ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือน Section B: ความคิดเห็นเรื่องพลังงาน หมุนเวียน ในระบบไฟฟ้าของประเทศไทย Section C: ความเหมาะสมของค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน Section D: ข้อมูลส่วนตัว หัวข้อในการสัมภาษณ์ในแบบสอบถาม Section A: ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือน Section B: ความคิดเห็นเรื่องพลังงาน หมุนเวียน ในระบบไฟฟ้าของประเทศไทย Section C: ความเหมาะสมของค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน Section D: ข้อมูลส่วนตัว

37 ภาระการสนับสนุนพลังงาน หมุนเวียน

38 ภาระการสนับสนุนพลังงาน หมุนเวียน ( คิดเป็นสตางค์ต่อหน่วย ไฟฟ้า )

39 การ ให้ความสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนทั้ง 6 ประเภท ร้อยละ

40 มากกว่าแผนพีดีพี ตามแผนพีดีพี ร้อยละ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามต่อความเหมาะสมของค่าไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้ง 6 ประเภท

41 ระดับรายได้ของครัวเรือน: ตามแผนพีดีพี มากกว่าแผนพีดีพี รายได้ต่ำกว่า 6,000 บาท เห็นว่าค่าไฟฟ้าตามแผนพีดีพีเหมาะสมมากที่สุดร้อยละ 80 และมากกว่าแผนพีดีพีเห็นว่าค่าไฟฟ้าเหมาะสมมากที่สุดร้อยละ 66 ตามแผนพีดีพี มากกว่าแผนพีดีพี รายได้ช่วง 6-8 หมื่นบาท เห็นว่าค่าไฟฟ้าตามแผนพีดีพีเหมาะสมน้อยที่สุดร้อยละ 53.8 และมากกว่าแผนพีดีพีเห็นว่าค่าไฟฟ้าเหมาะสมน้อยที่สุดร้อยละ 26.9 ระดับรายได้ของครัวเรือน: ตามแผนพีดีพี มากกว่าแผนพีดีพี รายได้ต่ำกว่า 6,000 บาท เห็นว่าค่าไฟฟ้าตามแผนพีดีพีเหมาะสมมากที่สุดร้อยละ 80 และมากกว่าแผนพีดีพีเห็นว่าค่าไฟฟ้าเหมาะสมมากที่สุดร้อยละ 66 ตามแผนพีดีพี มากกว่าแผนพีดีพี รายได้ช่วง 6-8 หมื่นบาท เห็นว่าค่าไฟฟ้าตามแผนพีดีพีเหมาะสมน้อยที่สุดร้อยละ 53.8 และมากกว่าแผนพีดีพีเห็นว่าค่าไฟฟ้าเหมาะสมน้อยที่สุดร้อยละ 26.9 การใช้ไฟฟ้าฟรี: ผู้ที่เคยใช้ไฟฟ้าฟรีเห็นว่าค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทั้งสองแบบมีความเหมาะสมมากกว่า กลุ่มผู้ที่ไม่เคยใช้ไฟฟ้าฟรี การใช้ไฟฟ้าฟรี: ผู้ที่เคยใช้ไฟฟ้าฟรีเห็นว่าค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทั้งสองแบบมีความเหมาะสมมากกว่า กลุ่มผู้ที่ไม่เคยใช้ไฟฟ้าฟรี ช่วงค่าไฟฟ้ารายเดือน: ค่าไฟฟ้ารายเดือน มีความผกผันต่อร้อยละของการแสดงความคิดเห็น คือ ผู้ที่มี ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าน้อย เห็นว่าค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นตามแผนทั้งสองแบบมีความ เหมาะสมมากกว่า กลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าจำนวนมาก ช่วงค่าไฟฟ้ารายเดือน: ค่าไฟฟ้ารายเดือน มีความผกผันต่อร้อยละของการแสดงความคิดเห็น คือ ผู้ที่มี ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าน้อย เห็นว่าค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นตามแผนทั้งสองแบบมีความ เหมาะสมมากกว่า กลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าจำนวนมาก พื้นที่: ตามแผนพีดีพีมากกว่าแผนพีดีพี นครศรีฯ เห็นว่าเหมาะสมมากที่สุด ตามแผนพีดีพีร้อยละ 92.6, มากกว่าแผนพีดีพี ร้อยละ 86.8 ตามแผนพีดีพีมากกว่าแผนพีดีพี กทม. เห็นว่าเหมาะสมน้อยที่สุด ตามแผนพีดีพีร้อยละ 52.2, มากกว่าแผนพีดีพีร้อย ละ 30.1 พื้นที่: ตามแผนพีดีพีมากกว่าแผนพีดีพี นครศรีฯ เห็นว่าเหมาะสมมากที่สุด ตามแผนพีดีพีร้อยละ 92.6, มากกว่าแผนพีดีพี ร้อยละ 86.8 ตามแผนพีดีพีมากกว่าแผนพีดีพี กทม. เห็นว่าเหมาะสมน้อยที่สุด ตามแผนพีดีพีร้อยละ 52.2, มากกว่าแผนพีดีพีร้อย ละ 30.1

42 แล้วสมดุลของความรับผิดชอบ ด้านพลังงาน จะเพียงพอให้เราอยู่รอดได้ หรือไม่ ?

43 “... แต่ถ้าสามารถที่จะเปลี่ยนให้ กลับเป็นเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ ต้องทั้งหมด แม้จะไม่ถึงครึ่ง อาจจะเศษหนึ่ง ส่วนสี่ ก็จะสามารถที่จะอยู่ได้...” พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ. ศ. 2540


ดาวน์โหลด ppt สมดุลพลังงานไฟฟ้า : โอกาสและความเป็นไป ได้ เดชรัต สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google