งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 18 มีนาคม 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัทธ์ พิศาลวานิช Center for International Trade.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 18 มีนาคม 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัทธ์ พิศาลวานิช Center for International Trade."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 18 มีนาคม 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัทธ์ พิศาลวานิช Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce “ประเมิน 1 ปี อาเซียน-จีน”

2 ข้อมูลในปี 2010 เป็นข้อมูลตั้งแต่เดือน ม. ค. ถึง พ. ย. หมายเหตุ การส่งออก - นำเข้า หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ ประเทศ อินโดนีเซีย6,6628,3449,67611,63711,49913,629 มาเลเซีย9,28511,64215,46119,13419,16922,860 ฟิลิปปินส์4,0764,6285,7505,4692,9305,106 สิงคโปร์19,74926,51428,92431,10226,32032,715 ไทย9,10411,79715,91816,21616,05919,401 เวียดนาม2,5492,4863,2144,3374,7416,158 บรูไน กัมพูชา พม่า ลาว มูลค่าส่งออกของประเทศในกลุ่มอาเซียนไปยังประเทศจีน มูลค่านำเข้าของประเทศในกลุ่มอาเซียนจากประเทศจีน ประเทศ อินโดนีเซีย5,8436,6378,55815,24714,00218,412 มาเลเซีย13,17715,90518,86120,10017,28718,804 ฟิลิปปินส์2,8903,6474,0014,2463,8074,125 สิงคโปร์20,51127,24831,90133,70325,95930,693 ไทย11,14813,64217,59020,27117,14922,396 เวียดนาม5,6397,46811,90615,13916,27820,234 บรูไน กัมพูชา , พม่า9351,2071,6921,9792,2793,060 ลาว      

3 ประเทศ อินโดนีเซีย8191,7071,118-3,611-2,503-4,784 มาเลเซีย-3,892-4,264-3, ,8834,056 ฟิลิปปินส์1, ,7491, สิงคโปร์ ,977-2, ,021 ไทย-2,043-1,845-1,672-4,055-1,089-2,995 เวียดนาม-3,090-4,982-8,691-10,802-11,537-14,076 บรูไน กัมพูชา , ,128 พม่า ,321-1,335-1,634-2,282 ลาว ข้อมูลในปี 2010 เป็นข้อมูลตั้งแต่เดือน ม. ค. ถึง พ. ย. หมายเหตุ ดุลการค้าของประเทศในกลุ่มอาเซียน กับประเทศจีน ปี ดุลการค้า หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce

4 Source: Global Trade Atlas ดุลการค้า Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce

5 สินค้าที่ทำให้ดุลการค้าระหว่างอาเซียนกับจีน เกินดุล/ขาดดุล ในปี 2010 ไทย อินโดนีเซีย หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce

6 มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สินค้าที่ทำให้ดุลการค้าระหว่างอาเซียนกับจีน เกินดุล/ขาดดุล ในปี 2010 หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce

7 สิงคโปร์ เวียดนาม หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าที่ทำให้ดุลการค้าระหว่างอาเซียนกับจีน เกินดุล/ขาดดุล ในปี 2010 Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce

8 บรูไน กัมพูชา สินค้าที่ทำให้ดุลการค้าระหว่างอาเซียนกับจีน เกินดุล/ขาดดุล ในปี 2010 หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce

9 พม่า ลาว สินค้าที่ทำให้ดุลการค้าระหว่างอาเซียนกับจีน เกินดุล/ขาดดุล ในปี 2010 หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce

10 สินค้าเกษตรกรรม Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce หมายเหตุ * ในปี 2553 ( ม. ค.- พ. ย.) ดาวรุ่ง (Stars) ไร้ทิศทาง (Question) ไร้ทิศทาง (Question) ทำเงิน (Cash Cows) ทำเงิน (Cash Cows) แย่ (Dog) เวียดนาม ไทย ข้าวสาร

11 สินค้าเกษตรกรรม Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce หมายเหตุ * ในปี 2553 ( ม. ค.- พ. ย.) ดาวรุ่ง (Stars) ไร้ทิศทาง (Question) ไร้ทิศทาง (Question) ทำเงิน (Cash Cows) ทำเงิน (Cash Cows) แย่ (Dog) มาเลเซีย มันสำปะหลัง ไทย เวียดนาม บรูไน กัมพูชา ลาว พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย

12 สินค้าเกษตรกรรม Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce หมายเหตุ * ในปี 2553 ( ม. ค.- พ. ย.) ดาวรุ่ง (Stars) ไร้ทิศทาง (Question) ไร้ทิศทาง (Question) ทำเงิน (Cash Cows) ทำเงิน (Cash Cows) แย่ (Dog) ยางพารา ไทย บรูไน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ กัมพูชา ลาว พม่า อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย

13 สินค้าเกษตรกรรม Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce หมายเหตุ * ในปี 2553 ( ม. ค.- พ. ย.) ดาวรุ่ง (Stars) ไร้ทิศทาง (Question) ไร้ทิศทาง (Question) ทำเงิน (Cash Cows) ทำเงิน (Cash Cows) แย่ (Dog) ผักและผลไม้ ไทย บรูไน ฟิลิปปินส์ กัมพูชา สิงคโปร์ ลาว พม่า อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม

14 สินค้าเกษตรกรรม Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce หมายเหตุ * ในปี 2553 ( ม. ค.- พ. ย.) ดาวรุ่ง (Stars) ไร้ทิศทาง (Question) ไร้ทิศทาง (Question) ทำเงิน (Cash Cows) ทำเงิน (Cash Cows) แย่ (Dog) ปลา สด แช่เย็น แช่แข็ง ไทย บรูไน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม พม่า กัมพูชา มาเลเซีย ลาว

15 สินค้าเกษตรกรรม Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce หมายเหตุ * ในปี 2553 ( ม. ค.- พ. ย.) ดาวรุ่ง (Stars) ไร้ทิศทาง (Question) ไร้ทิศทาง (Question) ทำเงิน (Cash Cows) ทำเงิน (Cash Cows) แย่ (Dog) เนื้อสัตว์ ไทย บรูไน กัมพูชา ลาว พม่า ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์

16 สินค้าเกษตรกรรม Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce หมายเหตุ * ในปี 2553 ( ม. ค.- พ. ย.) ดาวรุ่ง (Stars) ไร้ทิศทาง (Question) ไร้ทิศทาง (Question) ทำเงิน (Cash Cows) ทำเงิน (Cash Cows) แย่ (Dog) น้ำตาล อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ เวียดนาม บรูไน กัมพูชา ลาว ไทย

17 สินค้าอุตสาหกรรม Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce หมายเหตุ * ในปี 2553 ( ม. ค.- พ. ย.) ดาวรุ่ง (Stars) ไร้ทิศทาง (Question) ไร้ทิศทาง (Question) ทำเงิน (Cash Cows) ทำเงิน (Cash Cows) แย่ (Dog) เครื่องดื่มและยาสูบ บรูไน พม่า ลาว ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ไทย กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์

18 สินค้าอุตสาหกรรม Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce หมายเหตุ * ในปี 2553 ( ม. ค.- พ. ย.) ดาวรุ่ง (Stars) ไร้ทิศทาง (Question) ไร้ทิศทาง (Question) ทำเงิน (Cash Cows) ทำเงิน (Cash Cows) แย่ (Dog) สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูไน กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย พม่า เวียดนาม ไทย

19 สินค้าอุตสาหกรรม Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce หมายเหตุ * ในปี 2553 ( ม. ค.- พ. ย.) ดาวรุ่ง (Stars) ไร้ทิศทาง (Question) ไร้ทิศทาง (Question) ทำเงิน (Cash Cows) ทำเงิน (Cash Cows) แย่ (Dog) ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง กัมพูชา พม่า ลาว บรูไน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย

20 สินค้าอุตสาหกรรม Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce หมายเหตุ * ในปี 2553 ( ม. ค.- พ. ย.) ดาวรุ่ง (Stars) ไร้ทิศทาง (Question) ไร้ทิศทาง (Question) ทำเงิน (Cash Cows) ทำเงิน (Cash Cows) แย่ (Dog) ผลิตภัณฑ์ไม้ อินโดนีเซีย พม่า สิงคโปร์ บรูไน ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาว เวียดนาม ไทย มาเลเซีย

21 สินค้าอุตสาหกรรม Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce หมายเหตุ * ในปี 2553 ( ม. ค.- พ. ย.) ดาวรุ่ง (Stars) ไร้ทิศทาง (Question) ไร้ทิศทาง (Question) ทำเงิน (Cash Cows) ทำเงิน (Cash Cows) แย่ (Dog) ผลิตภัณฑ์กระดาษ และสิ่งพิมพ์ กัมพูชา ไทย มาเลเซีย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์

22 สินค้าอุตสาหกรรม Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce หมายเหตุ * ในปี 2553 ( ม. ค.- พ. ย.) ดาวรุ่ง (Stars) ไร้ทิศทาง (Question) ไร้ทิศทาง (Question) ทำเงิน (Cash Cows) ทำเงิน (Cash Cows) แย่ (Dog) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และถ่านหิน กัมพูชา ไทย เวียดนาม บรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว พม่า อินโดนีเซีย สิงคโปร์

23 สินค้าอุตสาหกรรม Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce หมายเหตุ * ในปี 2553 ( ม. ค.- พ. ย.) ดาวรุ่ง (Stars) ไร้ทิศทาง (Question) ไร้ทิศทาง (Question) ทำเงิน (Cash Cows) ทำเงิน (Cash Cows) แย่ (Dog) ผลิตภัณฑ์ยาง กัมพูชา พม่า อินโดนีเซีย บรูไน สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ลาว เวียดนาม มาเลเซีย ไทย

24 สินค้าอุตสาหกรรม Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce หมายเหตุ * ในปี 2553 ( ม. ค.- พ. ย.) ดาวรุ่ง (Stars) ไร้ทิศทาง (Question) ไร้ทิศทาง (Question) ทำเงิน (Cash Cows) ทำเงิน (Cash Cows) แย่ (Dog) ผลิตภัณฑ์พลาสติก บรูไน กัมพูชา ฟิลิปปินส์ ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ ไทย พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย

25 สินค้าอุตสาหกรรม Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce หมายเหตุ * ในปี 2553 ( ม. ค.- พ. ย.) ดาวรุ่ง (Stars) ไร้ทิศทาง (Question) ไร้ทิศทาง (Question) ทำเงิน (Cash Cows) ทำเงิน (Cash Cows) แย่ (Dog) เหล็กและผลิตภัณฑ์ จากเหล็ก บรูไน กัมพูชา ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ พม่า ลาว ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย

26 สินค้าอุตสาหกรรม Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce หมายเหตุ * ในปี 2553 ( ม. ค.- พ. ย.) ดาวรุ่ง (Stars) ไร้ทิศทาง (Question) ไร้ทิศทาง (Question) ทำเงิน (Cash Cows) ทำเงิน (Cash Cows) แย่ (Dog) ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ พม่า ลาว บรูไน มาเลเซีย ยานยนต์และชิ้นส่วน และอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ

27 สินค้าอุตสาหกรรม Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce หมายเหตุ * ในปี 2553 ( ม. ค.- พ. ย.) ดาวรุ่ง (Stars) ไร้ทิศทาง (Question) ไร้ทิศทาง (Question) ทำเงิน (Cash Cows) ทำเงิน (Cash Cows) แย่ (Dog) บรูไน กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย เวียดนาม พม่า ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

28 Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce เปรียบเทียบ ส่วนแบ่งตลาด ก่อนและหลัง อาเซียนจีน “ประเมิน 1 ปี อาเซียน-จีน”

29 สรุปเปรียบเทียบส่วนแบ่งตลาดก่อนและหลัง อาเซียนจีน (1 ปีที่ผ่านมา) Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce รายการบรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียพม่าฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยเวียดนาม ข้าวสาร มันสำปะหลัง ยางพารา ผักและผลไม้ ปลา สด แช่เย็น แช่แข็ง ภาคเกษตรกรรม เนื้อสัตว์ น้ำตาล เครื่องดื่มและยาสูบ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและถ่านหิน ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์พลาสติก เหล็ก และผลิตภัณฑ์จากเหล็ก ยานยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ขนส่งต่างๆ เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ภาคอุตสาหกรรม รวม

30 Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 106/14 ถ. วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : , 6353 โทรสาร : Website:


ดาวน์โหลด ppt ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 18 มีนาคม 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัทธ์ พิศาลวานิช Center for International Trade.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google