งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

7. ผลิตภัณฑ์จากการทำประมงทาง ทะเลที่ได้โดยเรือที่ลงทะเบียนใน ประเทศสมาชิกและชักธงของประเทศ สมาชิกรวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นที่ได้จาก พื้นน้ำ ท้องทะเลและใต้ท้องทะเล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "7. ผลิตภัณฑ์จากการทำประมงทาง ทะเลที่ได้โดยเรือที่ลงทะเบียนใน ประเทศสมาชิกและชักธงของประเทศ สมาชิกรวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นที่ได้จาก พื้นน้ำ ท้องทะเลและใต้ท้องทะเล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 7. ผลิตภัณฑ์จากการทำประมงทาง ทะเลที่ได้โดยเรือที่ลงทะเบียนใน ประเทศสมาชิกและชักธงของประเทศ สมาชิกรวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นที่ได้จาก พื้นน้ำ ท้องทะเลและใต้ท้องทะเล นอกอาณาเขตของประเทศสมาชิก โดยสมาชิกประเทศนั้นมีสิทธิในการ ใช้ประโยชน์ในพื้นน้ำ ท้องทะเลและ ใต้ท้องทะเลดังกล่าวนั้น ซึ่งสิทธิ ดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายระหว่าง ประเทศ

2 Large Fishing Boat ทำการ ประมงน้ำลึก รับสิทธิพิเศษ ทางภาษีได้

3 8. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากข้อ 7 มา ผ่านกระบวนการผลิตบนเรือ ที่ลงทะเบียนในประเทศ สมาชิกและชักธงของ ประเทศสมาชิก

4 Factory Ship จั บ เนื้อ ปลาวา ฬ

5 9. ผลิตภัณฑ์ที่ถูกเก็บรวบรวม เนื่องจาก ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ใดๆได้อีก ต่อไปและเหมาะที่จะนำไปใช้เพื่อการนำ กลับมาใช้เป็นวัตถุดิบได้อีกครั้งหนึ่งหรือ เหมาะที่จะนำไปใช้เพื่อการ Recycle เท่านั้น 10. เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่ได้จาก : 10.1 การผลิต หรือ 10.2 สินค้าใช้แล้วที่ถูกเก็บรวบรวม และเหมาะที่จะนำไปใช้เพื่อการนำ กลับมาใช้เป็นวัตถุดิบอีกครั้งหนึ่ง

6 Waste of plastic Waste of paper Waste of cast iron เก็บ รวบรวม EXPORT W O ได้ลดภาษีเมื่อถึง ประเทศผู้ซื้อ

7 11. สินค้าที่ผลิตขึ้นใน ประเทศนั้น โดยเฉพาะ จากผลิตภัณฑ์ จากข้อ 1- 10


ดาวน์โหลด ppt 7. ผลิตภัณฑ์จากการทำประมงทาง ทะเลที่ได้โดยเรือที่ลงทะเบียนใน ประเทศสมาชิกและชักธงของประเทศ สมาชิกรวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นที่ได้จาก พื้นน้ำ ท้องทะเลและใต้ท้องทะเล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google