งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(Yiwu International Trade City)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(Yiwu International Trade City)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (Yiwu International Trade City)
รู้จักอี้อูโมเดล (Yiwu International Trade City) และผลกระทบต่อไทย โดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 18 มีนาคม 2554

2 Yiwu International Trade City
ตั้งอยู่ที่เมืองอี้หวู่ หรือ อี้อู (Yiwu) ตอนกลางของมณฑลเจ้อเจียง (Zhejing) ห่างจากเซี่ยงไฮ้ 300 กม. ศูนย์การค้าอี้อูถูกขนานนามจาก UN, World และ Morgan Stanley ว่า ”ตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก (the world largest market of small) หรือ “ซุปเปอร์มาเก็ตของโลก” เมืองอี้อูมีประชากรประมาณ หนึ่งล้านห้าแสนคน แต่ในทุกๆ 8 คนที่นี่จะมีหนึ่งคนเป็นนักธุรกิจ   อี้อูเป็นเมืองค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดของจีนในปัจจุบัน และถ้านำศูนย์ขายส่งสินค้าของอี้อูมาเรียงรายต่อๆกัน จะได้ความยาวประมาณ 24 กิโลเมตร

3 Yiwu International Trade City
เฟส ปีที่เปิด พื้นที่ (ตรม.) จำนวน ร้านค้า ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3 ชั้นที่ 4 ชั้นที่ 5 1 28 ก.ย. 45 340,000 10,500 ดอกไม้ ของเล่น เครื่องประดับ ศิลปะและงานประดิษฐ์ ศูนย์ร้านผู้ผลิต ศูนย์จัดหาข้อมูลสำหรับ บริษัทต่างประเทศ 2 22 ต.ค. 47 600,000 10,000 กระเป๋า ร่ม เสื้อกันฝน เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์ประดับยนต์ เครื่องครัว สุขภัณฑ์ ขนาดเล็ก อุปกรณ์ อิเล็กอิเล็กทรอนิกส์ นาฬิกา   สำหรับผู้ผลิต และธุรกิจอื่น ๆ ศูนย์บริการการค้าต่างประเทศ 3 ไม่มีข้อมูล 460,000 7,000 เครื่องแก้ว ปากกา กีฬา เครื่องแก้ว ปากกา เครื่องสำอาง แฟชั่น เครื่องสำอาง แฟชั่น 4 22 ต.ค. 52 1,008,000 19,000 ถุงเท้า เสื้อผ้า รองเท้า ชุดชันใน 2,408,000 46,500

4 China City Complex ตั้งอยู่ที่ดินบนถนนบางนา-ตราด ก.ม.ที่ 8-9 ในพื้นที่ประมาณ 64 ไร่ แบ่งออกเป็น 2 เฟส ระยะแรกมีพื้นที่ 700,000 ตรม. ระยะที่สองมีพื้นที่ 2,000,000 ตรม. เงินลงทุน 45,000 ล้านบาท จำนวนร้าน 10,000 ร้าน จีน 70% ไทย 30%

5 ผลกระทบทั้งหมด ด้านบวก ด้านลบ
นักท่องเที่ยวจะเข้ามา อุตสาหกรรมการผลิต การขนถ่ายสินค้าสะดวกกว่าโบ๊เบ๊ โลจิสติกส์ นักธุรกิจใหม่เข้าไปขายได้ อสังหาริมทรัพย์ สร้างพันธมิตรกับนักธุรกิจจีน

6 ยอดขายที่คาดว่ากระทบ
ผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการไทย (Direct Impact) หน่วย : ล้านบาท ตลาด ธุรกิจ จำนวนร้าน ยอดขายสินค้าไทย ยอดขายที่คาดว่ากระทบ รวม (ต่อปี) โบ๊เบ้ เสื้อผ้า 3,000 4,800 1,200 6,000 ประตูน้ำ เสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้า สำเพ็ง กิ๊ฟช็อป ผ้าผืน 2,000 3,200 800 4,000 จัตุจักร สินค้าสร้างสรรค์ และ OTOP - 11,000 18,800 22,000

7 มูลค่าการขนส่ง (ล้านบาทต่อเดือน) มูลค่าที่คาดว่าได้รับผลกระทบ
ผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจโลจิสติกส์ (Direct Impact) ตลาด ธุรกิจ จำนวนผู้ประกอบการ มูลค่าการขนส่ง (ล้านบาทต่อเดือน) มูลค่าการขนส่ง (ล้านบาทต่อปี) มูลค่าที่คาดว่าได้รับผลกระทบ โบ๊เบ้ เสื้อผ้า 5,450 2,180 26,160 5,232 ประตูน้ำ เสื้อผ้า แฟชั่น รองเท้า 5,500 2,200 26,400 5,280 สำเพ็ง กิ๊ฟช็อป ผ้าผืน 3,600 1,440 17,280 3,456 จัตุจักร สินค้าสร้างสรรค์ และ OTOP 5,700 2,280 27,360 - รวม 20,250 8,100 97,200 13,968

8 ผลกระทบรายได้ของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (Indirect Impact)
หน่วย : ล้านบาท ชื่อกิจกรรม รายได้ที่ลดลง สัดส่วน (%) ธุรกิจโลจิสติกส์ 22,026 53.6 ธุรกิจปั้มน้ำมัน 7,240 16.6 ธุรกิจเสื้อผ้าและเกี่ยวข้อง 7,145 18.4 ธุรกิจซ่อมรถยนต์และเกี่ยวข้อง 1,354 3.3 ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ 1,110 2.7 ธุรกิจเกษตรและที่เกี่ยวข้อง 1,203 2.9 ธุรกิจการเงิน 1,001 2.5 รวม 41,079 100.0

9 ผลกระทบต่อรายได้ของกิจกรรมการผลิตรวม (Indirect Impact)
หน่วย : ล้านบาท กิจกรรม รายได้ที่ลดลง สัดส่วน(%) เกษตรกรรม 890 2.17 อุตสาหกรรม 17,495 42.56 บริการ 22,694 55.25 รวม 41,079 100

10 ผลกระทบทั้งหมด หน่วย : ล้านบาท รายการ ผลกระทบโดยตรง ผลกระทบทางอ้อม รวม
17,168 41,079 58,247 สัดส่วนต่อ GDP ปี 2553 (%) 0.17 0.41 0.58 สัดส่วนต่อ GDP อุตสาหกรรม ปี 2553 (%) 0.49 1.17 1.66

11 สิ่งที่ประเทศไทยควรทำ
1. ต้องสร้างความชัดเจนของโครงการนี้ โครงการ 45,000 ล้านบาท ไม่ควรคลุมเครือ (ทำไมมาเลเซียและสิงคโปร์ปฎิเสธ) 2.ให้ SMEs มีความรู้ด้านการตลาดต่างประเทศ 3. ตั้ง Thailand City Complex บริหารโดยเอกชน


ดาวน์โหลด ppt (Yiwu International Trade City)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google