งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

6. เรื่องเสนอเพื่อทราบ 6.3 ผลการไปสำรวจเส้นทาง มัณฑะเลย์ - เนปิดอว์ - ย่างกุ้ง - เมาะละแหม่ง - เมียวดี - แม่สอด ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2556 กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "6. เรื่องเสนอเพื่อทราบ 6.3 ผลการไปสำรวจเส้นทาง มัณฑะเลย์ - เนปิดอว์ - ย่างกุ้ง - เมาะละแหม่ง - เมียวดี - แม่สอด ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2556 กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 6. เรื่องเสนอเพื่อทราบ 6.3 ผลการไปสำรวจเส้นทาง มัณฑะเลย์ - เนปิดอว์ - ย่างกุ้ง - เมาะละแหม่ง - เมียวดี - แม่สอด ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2556 กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( ผู้นำเสนอ : คุณนิยม ไวยรัช พานิช ) เสนอเพื่อทราบ 6. เรื่องเสนอเพื่อทราบ 6.3 ผลการไปสำรวจเส้นทาง มัณฑะเลย์ - เนปิดอว์ - ย่างกุ้ง - เมาะละแหม่ง - เมียวดี - แม่สอด ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2556 กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( ผู้นำเสนอ : คุณนิยม ไวยรัช พานิช ) เสนอเพื่อทราบ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2507 5802 โทรสาร. 0 2507 5825 The Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand

2 6.3 ผลการไปสำรวจเส้นทางมัณฑะเลย์ - เน ปิดอว์ - ย่างกุ้ง - เมาะละแหม่ง - เมียวดี - แม่สอด ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2556 กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3

4


ดาวน์โหลด ppt 6. เรื่องเสนอเพื่อทราบ 6.3 ผลการไปสำรวจเส้นทาง มัณฑะเลย์ - เนปิดอว์ - ย่างกุ้ง - เมาะละแหม่ง - เมียวดี - แม่สอด ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2556 กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google