งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดัชนีราคาระหว่างประเทศของไทย เดือน ตุลาคม 2549 สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2507 5802 โทรสาร. 0 2507 5825 The Thai.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดัชนีราคาระหว่างประเทศของไทย เดือน ตุลาคม 2549 สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2507 5802 โทรสาร. 0 2507 5825 The Thai."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดัชนีราคาระหว่างประเทศของไทย เดือน ตุลาคม 2549 สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2507 5802 โทรสาร. 0 2507 5825 The Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand 6. เรื่องเสนอเพื่อทราบ 6.4 ผลการเดินทางเยือนรัสเซีย กับคณะนายกรัฐมนตรี (4-7 ธันวาคม 2556) ( ผู้เสนอ : คุณไพรัช บูรพชัย ศรี ) เสนอเพื่อทราบ 6. เรื่องเสนอเพื่อทราบ 6.4 ผลการเดินทางเยือนรัสเซีย กับคณะนายกรัฐมนตรี (4-7 ธันวาคม 2556) ( ผู้เสนอ : คุณไพรัช บูรพชัย ศรี ) เสนอเพื่อทราบ

2 The Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand การเดินทางร่วมคณะผู้แทน ภาคเอกชนไทย เยือนสหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 4 - 9 ธันวาคม 2556 คุณไพรัชฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อ ทราบ การเดินทางร่วมคณะผู้แทน ภาคเอกชนไทย เยือนสหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 4 - 9 ธันวาคม 2556 คุณไพรัชฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อ ทราบ 2

3 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 คณะผู้แทนภาคเอกชน ไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นาวาตรีอิทธิ ดิษฐบรรจง เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย 3

4 การประชุมหารือร่วมระหว่างสภาธุรกิจไทย - รัสเซีย และสภาธุรกิจรัสเซีย - ไทย ณ สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมรัสเซีย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 4

5 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ( ช่วงค่ำ ) คณะผู้แทน ภาคเอกชนไทย เข้าร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นสักขีพยานการลง นามในแผนงานร่วมระหว่างสภาธุรกิจไทย - รัสเซียและสภา ธุรกิจรัสเซีย - ไทย ณ ห้อง Atrium โรงแรม Baltschug Kempinski 5

6 คณะผู้แทนภาคเอกชนไทยเข้าพบ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ Ministry of economic Development ( ซ้าย ) และ Ministry of Trade and Industrial ( ขวา ) เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 6

7 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2556 คณะผู้แทนภาคเอกชน ไทย เข้าพบและหารือกับ Mr. Vladimir Katenv, Chairman และ Mr. A. V. Savoshchev Vice Chairman St. Petersburg Chamber of Commerce and Industry 7

8 การเสวนาเกี่ยวกับ “ โอกาสการส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับรัสเซีย ” เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรม Park Hyatt Ararat 8

9 การศึกษาดูงานรายสาขา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 9


ดาวน์โหลด ppt ดัชนีราคาระหว่างประเทศของไทย เดือน ตุลาคม 2549 สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2507 5802 โทรสาร. 0 2507 5825 The Thai.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google