งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักเรียนเข้าแถวซื้อ อาหารอย่างเป็น ระเบียบ เก็บโต๊ะอาหาร สะอาดเรียบร้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักเรียนเข้าแถวซื้อ อาหารอย่างเป็น ระเบียบ เก็บโต๊ะอาหาร สะอาดเรียบร้อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 นักเรียนเข้าแถวซื้อ อาหารอย่างเป็น ระเบียบ

4 เก็บโต๊ะอาหาร สะอาดเรียบร้อย

5

6 ตอนนี้ครูเกลียวพันธ ได้จัดทำป้ายติด บริเวณโต๊ะอาหารใหม่ ขอให้นักเรียนนั่ง ตามที่ที่ครูได้จัดไว้ให้

7

8 ทางโรงเรียนจะ อนุญาตให้นักเรียน รับประทานอาหาร ต่างๆภายในโรง อาหารเท่านั้น

9 ไม่อนุญาตให้ นักเรียนนำอาหาร ออกไปรับประทาน ภายนอกโรงอาหาร

10 เมื่อนักเรียนนำอาหาร ไปรับประทานด้าน นอกโรงอาหารสิ่งที่ จะเกิดตามมา คือ ขยะจำนวนมาก ใน บริเวณต่างๆ

11

12

13

14

15

16

17

18

19 เมื่อนักเรียนทิ้งขยะ ไว้บริเวณต่างๆ จะ ทำให้เป็นภาระของ นักเรียนที่ รับผิดชอบทำความ สะอาดบริเวณนั้นๆ

20 ดังนั้นขอให้นักเรียน นั่งรับประทานอาหาร ในโรงอาหารเท่านั้น และจะต้องไม่มีการ พบเห็นนักเรียนนำ อาหารออกไป รับประทานภายนอก โรงอาหารเด็ดขาด


ดาวน์โหลด ppt นักเรียนเข้าแถวซื้อ อาหารอย่างเป็น ระเบียบ เก็บโต๊ะอาหาร สะอาดเรียบร้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google