งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้บริหารพบนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้บริหารพบนักเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้บริหารพบนักเรียน

2 ๑. ชมเชยนักเรียนในการใช้ โรงอาหาร
๑. ชมเชยนักเรียนในการใช้ โรงอาหาร

3 นักเรียนเข้าแถวซื้ออาหารอย่างเป็น ระเบียบ

4 เก็บโต๊ะอาหารสะอาดเรียบร้อย

5 การนั่งรับประทานอาหารบริเวณโต๊ะอาหาร

6 ตอนนี้ครูเกลียวพันธได้จัดทำ ป้ายติดบริเวณโต๊ะอาหารใหม่ ขอให้นักเรียนนั่งตามที่ที่ครูได้ จัดไว้ให้

7 ๒.สถานที่การรับประทานอาหาร

8 ทางโรงเรียนจะอนุญาตให้ นักเรียนรับประทานอาหาร ต่างๆภายในโรงอาหารเท่านั้น

9 ไม่อนุญาตให้นักเรียนนำ อาหารออกไปรับประทาน ภายนอกโรงอาหาร

10 เมื่อนักเรียนนำอาหารไป รับประทานด้านนอกโรงอาหาร สิ่งที่จะเกิดตามมา คือ ขยะ จำนวนมาก ในบริเวณต่างๆ

11 ศาลาหน้าโรงเรียน

12

13 ตามอาคารต่างๆ

14

15 รอบสนามฟุตบอล

16

17 โถงเอนกประสงค์

18

19 เมื่อนักเรียนทิ้งขยะไว้บริเวณ ต่างๆ จะทำให้เป็นภาระของ นักเรียนที่รับผิดชอบทำความ สะอาดบริเวณนั้นๆ

20 ดังนั้นขอให้นักเรียนนั่ง รับประทานอาหารในโรงอาหาร เท่านั้น และจะต้องไม่มีการพบเห็น นักเรียนนำอาหารออกไป รับประทานภายนอกโรงอาหาร เด็ดขาด


ดาวน์โหลด ppt ผู้บริหารพบนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google